CENTRALNY REJESTR UMÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTOWIE

Numer umowyData zawarcia umowyPrzedmiot umowyOznaczenie umowy wg wykonawcyWykonawcaWartość brutto umowyTermin realizacji/obowiązywania umowyKomórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację umowyData i numer aneksu do umowyUwagi
CRU.001.20182.01.2018Pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie."Progress" Profilaktyka-Socjoterapia, Terapia Uzależnień Bernadeta Moczarska – Korbanek 100,00 zł brutto/ 1h03.01.2018 – 19.12.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.002.20182.01.2018Pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie.Gabinet Psychologiczny Katarzyna Mikszto 70,00 zł brutto/1h05.01.2018 – 31.12.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.003.20182.01.2018Pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie.Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Milewska ul. Boh. Westerplatte 1E 77-400 Złotów120,00 zł brutto/1h04.01.2018 – 27.12.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.004.20182.01.2018Pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie.Terapia i Szkolenia Przemysław Siciarz80,00 zł brutto/1h02.01.2018 – 18.12.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.005.20182.01.2018Umowa na "Zarządzanie i bieżace utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie".Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów9.622,00 zł netto/miesięcznie + 8% VAT01.01.2018 – 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.006.20183.01.2018Umowa na "Oświetlenie świateczne ulic".Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstalator Kucharczyk mgr inż. Karol Kucharchyk ul. Jeziorna 24 77-400 Złotów12.300,00 zł brutto03.01.2018 – 12.01.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.007.20183.01.2018Umowa na "Bieżące utrzymanie czystości toalet miejskich".Szop Pracz s.c. Ewelina i Przemysław Skubida1.897,00 zł netto/miesiąc03.01.2018 – 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.008.20183.01.2018Umowa polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości wraz z imowym utrzymaniem infrastruktury drogowej i komunikacyjnej na terenie miasta Złotowa.Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów53.462,50 zł netto + 8% VAT miesięcznie za bieżace utrzymanie czystości wraz z imowym utrzymaniem infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 27.380,80 zł netto + 8% VAT miesięcznie za usługi: prace pielęgnacyjne terenów zieleni03.01.2018 – 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.009.20189.01.2018Umowa na "Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Złotowie".Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów1.315,00 zl netto + 8% VAT/miesięcznie01.01.2018 – 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.010.20182.01.2018Umowa polegająca na realizacji Karnawałowego Koncertu Operetkowego.Agencja Koncertowa Agnieszka Wawrzyniak – Kuczyk ul. Cześbnikowska 6B/5 60-330 Poznań5.300,00 zł brutto7.01.2018ds. oświaty i kultury
CRU.011.201810.01.2018Umowa o pełnieie obowiązków inspektora nadzoru robót drogowych.Firma Budowlana E.Z.O.P Zbigniew Pająk1,45% zł + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowu Inwestora z Wykonawcą02.01.2018 – 31.12.2018ds. inwestycji i remontówZP.271.1.1.2018
CRU.012.201810.01.2018Umowa o pełnieie obowiązków inspektora nadzoru robót instalacyjnych.7.01.20182,0% + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowu Inwestora z Wykonawcą02.01.2018 – 31.12.2018ds. inwestycji i remontówZP.271.1.3.2018
CRU.013.201816.01.2018Umowa na udostępnienie aplikacji Cale WebOffice do monitoringu pracy parkomatów.stadtraum Systems Sp. o. o. ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań45,00 zł netto za 1 parkomat16.01.2018 – 31.12.2018Sekretarz
CRU.014.20184.01.2018Umowa zlecenia – przewóz i opieka nad zwierzętami/inwentarzem żywymHIPOMEDICAL A. Kołakowski i Wspólnicy Sp. j. Stawnica 33 77-400 Złotów180,00 zł brutto6.01.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.015.201810.01.2018Umowa na usługę polegającą na obsłudze sędziowskiej imprezy pn. "Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa z okazji 73. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Macierzy".Bolesław Wadych335,00 zł brutto27.01.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.016.201816.01.2018Umowa na "Utrzymanie i konserwację oświetlenia miejskiego w Złotowie".Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Fanciszek Sobbek do wartośći 60.000,00 zł brutto16.01.2018 – 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.5.2018
CRU.017.201812.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "UTW – szansą seniorów na aktywność". Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Grochowskiego 19 77-400 Złotów21.880,00 zł brutto12.01.2018 – 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 22.11.2018 zmiana w kosztorysie – przeniesienie pomiędzy rodzajami kosztówRL-OP.524.59.2017 (OE)
CRU.018.201812.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie dzipromocji i ochorny zdrowia pt. "Działania sportowe Ludzi w Biegu". Stowarzyszenie Ludzi w Biegu al. Mickiewicza 28 77-400 Złotów12.675,00 zł brutto13.01.2018 – 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.61.2017 (PiOZ)
CRU.019.201812.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie promocji o ochrony zdrowia pt. "CIS – ZABAWA PRZEZ INTEGRACJĘ I WSPÓŁZAWODNICTWO". Fundacja CIS – Checmy Integracji Śpołeczeństwa ul. Hubego 1 77-400 Złotów4.850,00 zł brutto01.03.2018 – 01.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 11.10.2018 rozszerzenie w zakresie finansowymRL-OP.524.60.2017 (PiOZ)
CRU.020.201810.01.20118Umowa o udzielenie dotacji na rozwój sportu w Gminie Miasto Złoów na realizację projektu pt. "Zajęcia sportowe w Kicboxingu dla dzieci imłodzieży Miasta Złotowa ".Miejski Ludowy Klub Sportowy "SPIDER" al. Piasta 41 77-400 Złotów11.430,00 zł brutto10.01.2018 – 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.5.2017
CRU.021.201810.01.2018Umowa o udzielenie dotacji na rozwój sportu w Gminie Miasto Złoów na realizację projektu pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie".Ludowy Klub Sportowy "Drogowiec" ul. Jeziorna 83 77-400 Złotów17.820,00 zł brutto10.01.2018 – 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.6.2017
CRU.022.201810.01.2018Umowa o udzielenie dotacji na rozwój sportu w Gminie Miasto Złoów na realizację projektu pt. "Klub piłkarski Piast Złotów".Klub Piłkarski "Piast" w Złotowie al. Piasta 43/2 77-400 Złotów13.140,00 zł brutto10.01.2018 – 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dn. 20.04.2018 w sprawie rozwiązania umowy RL-OP.423.7.2017
CRU.023.201810.01.2018Umowa o udzielenie dotacji na rozwój sportu w Gminie Miasto Złoów na realizację projektu pt. "Piłkarski Złotów 2018".Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play ul. Rozdroże 3 77-400 Złotów26.000,00 zł brutto10.01.2018 – 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.9.2017
CRU.024.201810.01.2018Umowa o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych.Automatic Power Energy Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne Mgr inż. Bogusław Pańczyniak ul. M. Drzymały 3/2 77-400 Złotów2,30% + VAT od wartości netto z zawartej umowy z Wykonawcą02.01.2018 – 31.12.2018 wydłużony dla danej inwestycji o dodatkowy czas jej realizacjids. inwestycji i remontówZP.271.1.2.2018
CRU.025.20181.01.2018Umowa na używanie urzązeń dozujących wodę źródlaną "DFAR NATURY".GF 802656Getfresh Sp. Z o. o. ul. Łowicka 31 02-502 Warszawawg cennika01.01.2018 – 31.12.2018ds. zamówień publicznych
CRU.026.20188.01.2018Porozumienie w sprawie współpracy w realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącej walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystybucję żywności dla najuboższych mieszkańców.Rzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w ZłotowieDo 850,00 zł brutto08.01.2018 – 30.06.2018Skarbnik
CRU.027.20189.01.2018Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych oraz usługi odławiania i utrzymania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Złotowa."VET-ZOO SERWIS" Zenon Jażdżewski ul. Konopnickiej 62 64-980 Trzcinaka3.030,30 zł brutto01.01.2018 – 31.10.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.7.2018
CRU.028.201824.01.2018Umowa na opracowanie"Ekspertyzy technicznej basenu rahabilitacyjnego na pływalni Laguna w Złotowie".Usługi Ekspertyzowo-Projektowe dr inż. Krzysztof Kamiński ul. Swojska 26/10 09-403 Płock12.054,00 zł brutto25 dni po dodpisaniu umowyds. inwestycji i remontówZP.271.1.4.2018
CRU.029.201823.01.2018Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji części ulicy Kopernika."PROJEKTIW" Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk13.394,70 zł bruttoDo 16.06.2018ds. inwestycji i remontówZP.271.1.8.2018
CRU.030.201811.01.2018Umowa na organizację i przeprowadzenie pokazów filmowych wraz z prelekcją i dyskusją."MaG s.c. Małgorzata i Grzegorz Pieńkowscy" ul. Rozłucka 2/16 04-029 Warszawa5.000,00 zł brutto21.01.2018 18.02.2018 18.03.2018 20.05.2018 10.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.031.201824.01.2018Umowa na wykonanie oprawy muzycznej zabawy abstynenckiej.Kamil Bojanowski818,00 zł brutto27.01.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.032.201822.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie udzielania pomocy, poradnictwa, edukacji, rehabilitacji osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychotropowych a także osobom współuzależnionym oraz ofiarom pomocy)".Klub Abstynentów "Ostoja" al. Piasta 26 77-400 Złotów41.000,00 zł bruttoOd 22.01.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.62.2017 (PPS)
CRU.033.201822.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Katolickiej Szkole Podstawowe im. św. Wojciecha w Złotowie".Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ul. Moniuszki 18 77-400 Złotów24.521,50 zł bruttoOd 22.01.2018 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.63.2017 (PPS)
CRU.034.201822.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Świetlica środowiskowa "Przystań" z elementami socjoterapii".Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie al. Piasta 26 77-400 Złotów23.095,00 zł bruttoOd 22.01.2018 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.64.2017 (PPS)
CRU.035.201822.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Moja świetlica"."Jedynka Dzieciom" ul. Boh. Westerplatte 9 77-400 Złotów23.102,00 zł bruttoOd 22.01.2018 do 20.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.65.2017 (PPS)
CRU.036.201822.01.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotowie".Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów48.271,00 zł bruttoOd 22.01.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.66.2017 (PPS)
CRU.037.201828.12.2017Umowa kompleksowa polegajaca na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji – ul. Chojnicka dz. 1/2.SP/5J/767-166-94-26-17/0004ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1 60-201 Poznańwg taryfyna czas nieokreślonyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.038.201830.01.2018Umowa na artystyczne wykonanie Koncertu Chopinowskiego.Jacek Kortus3.500,00 zł brutto31.01.2018ds. oświaty i kultury
CRU.039.201831.01.2018Umowa na "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji strzelnicy sportowej LOK w Złotowie"."Kierowanie, Nadzorowanie, Kontrola Techniczna Budów i Robót – Roman Mądry" Blękwit 36 B 77-400 Złotów9.840,00 zł bruttoDo 30.04.2018 Do 08.06.2018ds. inwestycji i remontówAneks nr 1 z dn. 25.04.2018 dot. Zmiany termin wykonania umowyZP.271.1.10.2018
CRU.040.20185.02.2018Umowa na "Bieżące utrzymanie drzew i zadrzewień".Zakład Transportowy i Usługowo Handlowy Jan Król Międzybłocie 24 77-400 Złotów35.000,00 zł bruttods. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.10.2018
CRU.041.20182.01.2018Umowa licencji na aktualizację (uprage) oprogramowania.Sputnik Software Sp. z o. o. ul. Górecka 30 60-201 Poznań5.043,00 zł bruttoDo 31.12.2018informatyk
CRU.042.20182.01.2018Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.Sputnik Software Sp. z o. o. ul. Górecka 30 60-201 Poznań-31.12.2018informatyk
CRU.043.201826.01.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jwaroską.Karolina Sroczyńska i Rafał Sroczyński 4,40 zł za 1hOd 01.02.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyAneks nr 1.2018 z dn. 07.05.2018 dot. Zmiany miejsca sprawowania opiekiRL-OK.DO.12.2018
CRU.044.201826.01.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jwaroską.Anna Sikora-Napierała i Dariusz Napierała4,40 zł za 1hOd 01.02.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyAneks nr 1.2018 z dn. 07.05.2018 dot. Zmiany miejsca sprawowania opiekiRL-OK.DO.11.2018
CRU.045.201826.01.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Anna i Czesław Tereszczuk4,40 zł za 1hOd 01.02.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyAneks nr 1.2018 z dn. 07.05.2018 dot. Zmiany miejsca sprawowania opiekiRL-OK.DO.15.2018
CRU.046.201826.01.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Angelika Brząkała i Krzysztof Krawczyk4,40 zł za 1hOd 01.02.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyAneks nr 1.2018 z dn. 07.05.2018 dot. Zmiany miejsca sprawowania opiekiRL-OK.DO.13.2018
CRU.047.201826.01.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Monika Wielga i Dawid Ściepura4,40 zł za 1hOd 01.02.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyAneks nr 1.2018 z dn. 07.05.2018 dot. Zmiany miejsca sprawowania opiekiRL-OK.DO.14.2018
CRU.048.201829.12.2017Umowa kompleksowa polegajaca na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji – ul. 8 Marca dz. 899/1.SP/5J/767-166-94-26/17/0005ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1 60-201 Poznańwg taryfyna czas nieokreślonyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.049.20181.02.2018Umowa na oświetlenie miejsc publicznych. 44/ENEA Oświetlenie/OP/R4/2018ENEA Oświetlenie sp. z o. o. ul. Ku Słońcu 34 71-080 Szczecin8.778,16 zł netto miesięcznieOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.050.201824.01.2018Umowa o opracowanie koncepcji graficznej i przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu pn. "Honorowy Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Niepodległości w Złotowie".Renata Kowalczyk350,00 zł bruttoDo 30.01.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.051.20182.05.2017Umowa kompleksowa polegajaca na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji – ul. Powstańców dz. 184.SP/5J/767-166-94-26/17/0001ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1 60-201 Poznańwg taryfyna czas nieokreśłonyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.052.20187.02.2018Prozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Odbudowa mostu na rzece Głomi".Gmina Złotów115.000,00 zł brutto14 dni od dnia złożenia zapotrzebowaniads. inwestycji i remontówAneks nr 1 z dn. 13.08.2018 dot. Zmiany terminu zwrotu niewykorzystanej kwotyPorozumienie
CRU.053.20185.02.2018Umowa na wykonanie spektaklu teatralnego "Księżyc nad Buffalo".Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Julisza Słowackiego w Koszalinuie Plac Tatralny 1 75-729 Koszalin6.500,00 zł brutto18.02.2018ds. oświaty i kultury
CRU.054.20181.01.2018Umowa o świadczenie usług przez Orange Polska dot. Nr 67 2632478TEL000116282020Orange Poslka Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskich 160 02-326 Warszawawg taryfyDo 31.12.2019Sekretarz
CRU.055.20187.02.2018Umowa licencyjna na korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy tanecznej.57180049Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa100,61 zł brutto27.01.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.056.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Miasto Złotów na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów, korzystajacych z usług przedszkoli publicznych.Gmina Złotów695,07 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.1.2018
CRU.057.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w związku z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów.Gmina Złotów521,30 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.2.2018
CRU.058.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w związku z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów.Gmina Złotów278,03 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.3.2018
CRU.059.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Zakrzewo w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Miasto Złotów na uczniów będących mieszkańcami Gminy Zakrzewo, korzystajacych z usług przedszkoli publicznych.Gmina Zakrzewo695,07 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.4.2018
CRU.060.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Zakrzewo w związku z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Zakrzewo.Gmina Zakrzewo521,30 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.5.2018
CRU.061.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą i Miastem Krajenka w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Miasto Złotów na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka, korzystajacych z usług przedszkoli publicznych.Gmina i Miasto Krajenka695,07 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.8.2018
CRU.062.20181.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą i Miastem Krajenka w związku z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka.Gmina i Miasto Krajenka278,03 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.9.2018
CRU.063.20186.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Miastem i Gminą Debrzno w związku z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Miasta i Gminy Debrzno.Miasto i Gmina Debrzno521,30 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.11.2018
CRU.064.201821.02.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń międzygminnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów.FO 3/2018Gmina Złotów433,87 zł miesięcznie na 1 dzieckoOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.065.201812.02.2018Umowa na wykonanie, dostawę i montaż 182 budek lęgowych dla ptaków.Vanellus Mariusz Urban ul. Wojcieszyckiej 28d 66-415 Kłodawa14.000,00 zł bruttoDo 31.03.2018ds. gospodarki mieszkaniowejZP.271.1.14.2018
CRU.066.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Amatorski Teatr Miejski".Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki" ul. Jeziorna 51 77-400 Złotów4.635,00 zł bruttoOd 01.03.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dn. 31.12.2018 w sprawie rozwiązania umowy RL-OP.524.17.2018 (KS)
CRU.067.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Prowadzenie Chóru Nauczycielskiego w Złotowie". Stowarzysznie Miłośników Spiewu Chóralnego w Złotowie ul. Łowiecka 1 77-400 Złotów6.830,00 zł bruttoOd 14.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.16.2018 (KS)
CRU.068.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Projekt Kostka 2018".Parafia Rzymsko Katoliczka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie ul. Panny Marii 11 77-400 Złotów10.000,00 zł bruttoOd 28.02.2018 do 15.11.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.13.2018 (KS)
CRU.069.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świdaomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. "Patriotyczny Złotów II".Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "AGAT" ul. Wańkowicza 9/7 77-400 Złotów6.540,00 zł bruttoOd 14.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dn. 04.05.2018 dot. Zmiany kosztorysuRL-OP.524.12.2018 (TN)
CRU.070.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "PLENER 100/100 czyli twórcze działania w przestrzeni miejskiej 100 młodych twórców Ziemi Złotowskiej z okazji obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości".Stowarzysznie Na Rzecz Oświaty w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów9.230,00 zł bruttoOd 01.04.2018 do 30.11.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.11.2018 (KS)
CRU.071.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "DZIEŃ DZIECKA ze Złotowianką".Fundacja "Złotowianka" ul. Widokowa 1 77-400 Złotów6.960,00 zł bruttoOd 01.03.2018 do 30.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.9.2018 (KS)
CRU.072.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Prowadzenie Orkiestry Detej Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie oraz warsztatów muzycznych".Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie ul. Domańskiego 48a 77-400 Złotów28.680,00 zł bruttoOd 14.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.8.2018 (KS)
CRU.073.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Przedsięwzięcia artystyczno – woklane" I.Warsztaty rękodzieła artystycznego "Makramowe wyplatanki 2018". II.Eliminacje Powiatowe XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Złotów 2018".Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie al. Piasta 26 77-400 Złotów3.590,00 zł bruttoOd 01.03.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.5.2018 (KS)
CRU.074.201814.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Spotkanie chórów w koncercie z udziałem chóru "Ligatne" z Łotwy w ramach XIII Złotowskich Spotkań Chóralnych pod hasłem "Ze śpiewem w sercu niepodległej Ojczyźnie", w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.Towarzystwo Śpiewu "Św. Cecylii" ul. Wawrzyniaka 4A 77-400 Złotów10.030,00 zł bruttoOd 14.02.2018 do 30.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.2.2018 (KS)
CRU.075.20189.02.2018Umowa o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu na realizację projektu pt. "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018".Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów191.610,00 zł brutto Od 09.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dn. 20.12.2018 dot. Przeniesienia kwot pomiedzy pozycjami w kosztorysie; Aneks nr 2 z dn. 28.12.2018 dot. Przeniesienia kwot pomiedzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.423.1.2018
CRU.076.201828.02.2018Umowa o wykonanie ronbót budowlanych "Modernizacja ulic: Promykowej, Jaśminowej i Różanej".ASTA-BUD Sp. z o. o. ul. Podgórna 12 64-920 Piła1,.568.844,12 zł brutto150 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowyds. zamówień publicznychAneks nr 1 z dn. 19.03.2018 dot. Zmiany kierownika budowy Aneks nr 2 z dn. 21.05.2018 dot. Modyfikacji przedmiotu zamówienia272.2.2018
CRU.077.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Łączy nas sport". Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play ul. Rozdroże 3 77-400 Złotów9.854,00 zł bruttoOd 19.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524. 4.2018 (KF)
CRU.078.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Udział i organizacja zawodów skatowych w roku 2018".Klub Skata Krajna ul. Różana 12 77-400 Złotów4.220,00 zł bruttoOd 19.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.7.2018 (KF)
CRU.079.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "PUCHAR TYMBARKU – FINAŁ JEST NASZ!". Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play ul. Rozdroże 3 77-400 Złotów6.100,00 zł bruttoOd 19.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.14.2018 (KF)
CRU.080.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "ZŁOTOWSKI SZLEM 2018". Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów3.640,00 zł bruttoOd 12.05.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.15.2018 (KF)
CRU.081.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i koszykówki w 2018 roku". Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów14.415,00 zł bruttoOd 19.02.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dn. 28.12.2018 dot. Przeniesienia kwot pomiedzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.524.18.2018 (KF)
CRU.082.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "XII ZŁOTOWSKI BIEG ZAWILCA oraz ZŁOTY TRIATHLON". Stowarzyszenie "Złotowski bieg Zawilca" al. P.J. Lenne 1 77-400 Złotów17.000,00 zł bruttoOd 20.02.2018 do 15.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.20.2018 (KF)
CRU.083.201819.02.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "II Międzynarodowy Turniej Piłarski "Piast Cup".". Klub Piłkarski "Piast" w Złotowie al. Piasta 43/2 77-400 Złotów4.710,00 zł bruttoOd 01.03.2018 do 31.07.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymianeks nr 1 z dnia 27.06.2018 w sprawie zmiany terminu realizacji zadania Aneks nr 2 z dn. 24.08.2018 dot. Zmiana kosztorysuRL-OP.524.21.2018 (KF)
CRU.084.20188.03.2018Umowa na wykonanie wymiany oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie.AUTOMATYKA PREMYSŁOWA I POMIARY ELEKTRYCZNE Bogusław Pańczyniak ul. M. Drzymały 3/2 77-400 Złotów10.839,89 zł bruttoDo 31.03.2018Sekretarz
CRU.085.20185.03.2018Umowa na dostawę i montaż "Kolorowego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie".DR SPIL POLSKA – Macin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14 40-842 Katowice104.480,00 zł bruttoDo 15.06.2018ds. inwestycji i remontówZP.271.1.14.2018
CRU.086.20181.02.2018Prorozumienie ww sprawie realizacji zadania "Szkolny Klub Sportowy". Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" ul. Golęcińska 9 60-626 Poznań 200,00 zł bruttoOd 02.01.2018 do 30.11.2018ds. oświaty i kultury68/SKS/2018
CRU.087.201828.02.2018Umowa oświadczenie usług przez dziennego opiekuna Panią Marię Jaworską.Agnieszka Zacharska i Paweł Zacharski4,40 zł za 1hOd 01.03.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.16.2018
CRU.088.201828.02.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Angelika Rewolińska i Wojciech Amilkiewicz4,40 zł za 1hOd 01.03.2018 do 31.10.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.17.2018
CRU.089.201826.02.2018Umowa polegająca na artystycznym wykonaniu poranków muzycznych dla dzeci.Marcin Gluch2.200,00 zł brutto07.03.2018 i 08.03.2018ds. oświaty i kultury
CRU.090.20185.03.2018Umowa o wykonanie dostawy kwiatów rabatowych na terenie miasta Złotowa.Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Olejarz Nowy Dwór 34 77-400 Złotówdo kwoty 26.0803,00 zł bruttoOd 19.03.2018 do 22.06.2018ds. gospodarki mieszkaniowejAneks nr 1 z dn. 05.03.2018 dot. Zmiany terminu dostawyZP.271.1.15.2018
CRU.091.201815.03.2018Umowa na "Bieżące utrzymanie dróg w Złotowie".Jacek Karpiński – Roboty Drogowo – Budowlane do kwoty 98.400,00 zł Do 31.12.2018ds. ochrony środowiska271.1.5.2018
CRU.092.201819.01.2018Umowa kompleksowa polegajaca na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji – ul. Jastrowska 1SP/5H/767-166-94-26/18/0001ENEA Spółka Akcyjna ul. Górecka 1 60-201 Poznańwg taryfyna czas nieokreślonyds. ochrony środowiska
CRU.093.20188.03.2018Umowa na "Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie miejskiego systemu monitoringu jakości środowiska w Złotowie wraz z publicznym udostępnieniem informacji" – 10 sztuk sensorów jakości powietrzaAirly Sp. z o. o. al. Pokoju 1A 31-548 Kraków15.990,00 zł bruttoDo 24.03.2018ds. zamówień publicznych272.23.2017
CRU.094.201816.03.2018Umowa na zakup, dostawę i montaż 3 kamer stacjonarnych przy ul. Staszica, Partyzantów i Kujańskiej w Złotowie."EXPERT" R. Kowalski i M. Kowalska sp. j. ul. Królowej Jadwigi 36 77-400 Złotów10.690,09 zł bruttoDo 20.04.2018Straż MiejskaZP.271.1.16.2018
CRU.095.201816.03.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. "Krajna Adventure Race". Fundacja Strefa Przygód Staw II 12/17 62-420 Strzałkowo14.865,00 zł bruttoOd 20.03.2018 do 30.07.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP. 524.22.2018 (TiK)
CRU.096.201822.02.2018Umowa na wykonanie usługi kulturalnej polegającej na realizacji koncertu "Pocket Concerts – Gdybym był bogaczem".Fundacja Fabryka Sztuki ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań3.950,00 zł brutto8.03.2018ds. oświaty i kultury
CRU.097.201816.03.2018Umowa o opracowanie koncepcji graficznej i przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu pn. "Witacz miasta Złotowa".Renata Kowalczyk350,00 zł brutto6.04.2018ds. informacji publicznej i promocji gminyAneks z dnia 16.03.2018 r. Dot. Zmiany terminu realizacji umowy na dzień 27.04.2018 r.
CRU.098.20189.03.2018Umowa na opracowanie i sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami), w ramach Poddziałania 9.1.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.REVITAL-INVEST Sp. Z o. o. ul. Jana Pawła II 47B/23 09-410 Płock10.647,00 zł bruttoDo 28.03.2018ds. rozjowu
CRU.099.20185.03.2018Umowa o wykonanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika i jej realizaację wraz w wykonaniem prac montażowych.Wioletta Buczek-Warszawa93.200,00 zł bruttow terminie 90 dni od dnia podpisania umowyds. rozwoju
CRU.100.201826.03.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pt. "Zawsze w dobrym tonie". Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom" ul. Boh. Westerplatte 9 77-400 Złotów6.439,00 zł bruttoOd 03.04.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.23.2018 (NSE)
CRU.101.201819.03.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Raduje się serce, raduje się dusza". Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom" ul. Boh. Westerplatte 9 77-400 Złotów3.362,00 zł bruttoOd 26.03.2018 do 24.06.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.1.2018 (KS)
CRU.102.20186.02.2018Prozumienie w sprawie trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Tarnówka w związku z pokrywaniem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Tarnówka.Gmina Tarnówka521,30 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyPorozumienie RL-OK.10.2018
CRU.103.20186.03.2018Porozumienie w sprawie ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów i Miastem Jastrowie w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Miasto Złotów na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Jastrowie, korzystajacych z usług przedszkoli publicznych.Gmina i Miasto Jastrowie695,07 zł miesięcznie na 1 uczniaOd 01.01.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyPorozumienie RL-OK.12.2018
CRU.104.201821.03.2018Umowa na wykonanie prac: "Badania i analiza cech materiałowych betonu na próbkach pobranych z niecki rehabilitacyjnej Pływalni Laguna w Złotowie".KFU/22/03/18-501230103019Politechnika Warszawska Instytut Budownictwa w Płacku ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock7.380,00 zł bruttoDo 18.04.2018ds. inwestycji i remontów
CRU.105.20185.03.2018Umowa na występ zespołu "Bracia".ROCK HOUSE Entertainment Maciej Durczak ul. Powstańców Śląskich 56C 53-333 Wrocław46.740,00 zł brutto1.07.2018
CRU.106.201829.03.2018Umowa o wykonanie robót budowlanych pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie – utwardzenia terenowe wraz z małą architekturą".Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ul. Norwida 9 77-400 Złotów809.431,76 zł bruttoDo 01.06.2018ds. zamówień publicznych272.3.2018
CRU.107.20183.04.2018Umowa o nieodpłatne zatrudnienie skazanych.Zakład Karny w Czarnem ul. Pomorska 1 77-330 Czarnena czas nieokreślonyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.108.201827.03.2018Umowa abonamentu – sensory mierzenia jakości powietrza.Airly Sp. Z o. o. Al. Pokoju 1A 31-548 Kraków1.800,00 zł nettoOd 01.04.2018 – do 31.03.201ds. zamówień publicznychZP.2712.23A.2017
CRU.109.20183.04.2018Umowa o odprowadzanie wód z opadów atmosferycznych.1/AL.PIAS./2018Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. ul. Wodociągowa 1a 77-400 Złotówwg oświadczeniana czas nieokreślonyds. ochrony środowiska
CRU.110.20183.04.2018Umowa na wyskonanie usługi kulturalnej polegającej na wystawieniu spektaklu teatralnego "Na pełnym morzu".Nina Malinowska – Dziewięcka Agencja Profi Act al. Zjednoczenia 41/45 lok. 6 01-838 Warszawa2.000,00 zł brutto6.04.2018ds. oświaty i kultury
CRU.111.20183.04.2018Umowa na opracowanie procedur poprzedzajacych wszczęcia postępowań o zamówienia publiczne, sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, opracowanie projeku dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi dystybucji, świadczenia usług doradczych.Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna ul. Unii Lubelskiej 4c 85-059 Bydgoszcz2.500,00 netto30 dni od daty wszczęcia postępowania na dostawę energii – opracowanie dokuemntacji na potrzeby udzielenia zamówienia z wolnej rękids. zamówień publicznych
CRU.112.20183.04.2018Umowa przyznania dotacji celowej instytucji kultury na realizację filmu "Gra w butelkę".Muzeum Ziemii Złotowskiej35.000,00 zł bruttoDo 15.01.2019 rozliczenieds. oświaty i kultury
CRU.113.201810.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Hanna i Jacek Czeriwik50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska1.2018
CRU.114.201816.04.2018Umowa na "Montaż, utrzymanie i demontaż fontann pływajacych".Automatic Power Energy Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne mgr inż. Bogusław Pańczyniak ul. M. Drzymały 3/2 77-400 Złotów8.610,00 zł bruttoDo 31.03.2019ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyPłatność za wykonanie umowy nastąpi w 2018 roku.
CRU.115.20185.02.2018Umowa na kocert zespołu "5 rano".Agencja Artystyczna Adam Szarmach ul. Burakowskiej 16/235 01-066 Warszawa8.000,00 zł netto30.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.116.20185.02.2018Umowa na koncert zespołu "Afromental".Agencja Artystyczna Adam Szarmach ul. Burakowskiej 16/235 01-066 Warszawa35.000,00 zł netto 30.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.117.201818.04.2018Umowa o wykonanie dostawy i sadzenia materiału szkółkarskiego.Gospodarstwo Szkółkarskie ul. Baśniowa 1 64-930 Szydłowo46.051,20 zł bruttoDo 30.05.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.118.20189.04.2018Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Modernizacja ulicy Słowackiego w Złotowie".Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" ul. Norwida 5 77-400 Złotówudział Gminy: 1.011.882,91 zł Udział Spółdzielni: 232.888,56 zł Na 253.340,97 zł6 miesięcy od dnia przekazania terenuds. inwestycji i remontówAneks nr 1 z dn. 21.05.2018 dot. Zmiany udziału Spółdzielni
CRU.119.201825.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (wymiana starego kotła c.o. na nowy kocioł gazowy). Dariusz Rembecki50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska3.2018
CRU.120.201826.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Irena i Zygfred Carius50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska4.2018
CRU.121.201826.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Wioletta i Henryk Napora50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska2.2018
CRU.122.201827.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Władysław Izdebski50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska5.2018
CRU.123.201827.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Jarosław Totoń50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska6.2018
CRU.124.201826.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Alicja i Zbigniew Gryta50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska7.2017
CRU.125.201826.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Jadwiga Kulasek 50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska8.2018
CRU.126.201825.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Bartosz Standio50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska9.2018
CRU.127.201826.04.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Urszula i Krzysztof Czekała50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska11.2018
CRU.128.20187.05.2018Przegląd roczny obiektów mostowychFirma Budowlana E.Z.O.P Zbigniew Pająk3.000,00 zł bruttoOd 15.05 2018 do 31.05.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyGniE-GKI.7225.1.2018
CRU.129.201825.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod tytułem "II Samozwańcza Noc Biegowa w ramach 100 lecia Niepodległości Polski w Złotowie"Stowarzyszenie Ludzi w Biegu al. Mickiewicza 28 77-400 Złotów3.000,00 zł bruttoOd 01.11.2018 do 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyRL-OP.524.209.2018
CRU.130.201825.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości naarodowej, obywatelskiej i kulturowej pod tytułem "Organizacja Turnieju Strzeleckich z okazji świąt i ważnych wydarzeń historycznych"Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, Klub Strzelecki SUPERMEN w Złotowie, al. Piasta 11A 77-400 Złotów4.000,00 zł bruttoOd 26.04.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.24.2018
CRU.131.201825.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod tytułem "Dynamiczne zawody strzeleckie z okazji ważnych rocznic państwowych"Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej AGAT ul. Wańkowicza 9/7 77-400 Złotów1.460,00 złb ruttoOd 26.04.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.30.2018
CRU.132.201826.04.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem "DRUGI BIEG RODZINNY" FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU ul. 3 maja 1 62-200 Gniezno 6.700,00 zł bruttoOd 01.08.2018 do 31.10.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.25.2018
CRU.133.201826.04.2018Umowa o realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Nie zmarnuj swojego życia"Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów8.000,00 zł bruttoOd 1.05.2018 do 15.11.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.26.2018
CRU.134.201826.04.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: "Nie pijemy, nie wciągamy, nie wąchamy tylko gramy w piłkę nożną i siatkową"Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów5.970,00 zł bruttoOd 27.04.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dn. 13.09.2018 dot. Rozwiązania umowyRL-OP.524.27.2018
CRU.135.201826.04.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem "ŻYJ ZDROWO"Uczniowski Klub Sportowy "RODŁO" ul.Boh. Westerplatte 9 77-400 Złotów5.671,00 zł bruttoOd 27.04.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.28.2018
CRU.136.20187.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pod tytułem: "Turniej Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Skata i biesiada międzynarodowa dla mieszkańców Złotowa-IV Edycja"Klub Skata Krajna ul. Różana 12 77-400 Złotów4.705,06 zł bruttoOd 10.05.2018 do 31.10.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.31.2018
CRU.137.20187.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pod tytułem: "EKO FORUM Złotów 2018"Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów12.293,00 zł bruttoOd 07.05.2018 do 31.08.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.32.2018
CRU.138.20187.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem "Międzynarodowa integracja z miastem partnerskim RATHENOW" Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów6.100,00 zł bruttoOd 07.05.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dn. 08.11.2018 w sprawie rozwiązania umowy RL-OP.524.33.2018 (WM) RL-OP.524.33.2018 (WM)
CRU.139.201827.04.2018Umowa o dofinansowanie projektu pn. Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.POIS.02.05.00-00-0200/16-00Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie2.146.790,88 zł brutto kwota dofinansowaniaDo 30.01.2021ds. rozwoju lokalnegoAneks nr POIS.02.05.00-00-0200/16-01 z dnia 17.06.2019 r.dot.zmiany zapisów ochrony danych osobowych Aneks nr POIS.02.05.00-00-0200/16-03 z dnia 13.09.2021r. Dot. Zmiany terminów kwalifikowania wydatków
CRU.140.201816.04.2018Umowa na realizcję pokazu Laserów Show w ramach EEF 2018.Laser Show Diana Orzelska Kozieniec 14 119-122 Białystok6.200,00 zł brutto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.141.201811.05.2018Umowa polegajaca na artystycznym wykonaniu koncertu zespołu "NADMIAR" w ramach EEF 2018.Sławomir Szpot6.000,00 zł brutto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.142.201817.05.20108Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Katarzyna Kaufka50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska
CRU.143.20189.05.2018Umowa o realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt: PROFILAKTYKA "ARKI" NA RZECZ ZŁOTOWSKIEJ MŁODZIEŻY – II edycja.Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ARKA NOEGO" w Głomsku Głomsk 1 77-424 Zakrzewo32.485,00 zł bruttoOd 10.05.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.34.2018 (PPS)
CRU.144.201821.05.2018Umowa o zwrot kosztów przejazdu.Wojciech Zielińskiwg kilometrówkiOd 22.05.2018 do 25.05.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.145.20187.05.2018Umowa na "Przegląd roczny placów zabaw"."Biuro iKa" Michał Kaszewski Ło nsko 26a 77-430 Krajenka3.739,20 zł bruttoOd 15.05.2018 do 31.05.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyGniE.GKI.7225.2.2018
CRU.146.201821.05.2018Umowa na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego "Zagospodarowanie plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Złotowie".Usługi Projektowe inż. Grażyna Chmielewska ul. Przyjaciół Żołnierza 33/20 71-670 Szczecin11.070,00 zł bruttoDo 29.06.2018 Do 13.07.2018ds. inwestycji i remontówAneks nr 1 z dn. 28.06.2018 dot. Zmiany terminu zakończenia.ZP.271.1.21.2018
CRU.147.201817.05.20108Umowa o reoboty budowlane pt. "Utwardzenie nawierzchni części ulic Witosa i Kresowiaków.S-PROBUD Sp. Z o. o. ul. Rzemieślnicza 6-8 73-110 Stargard74.216,97 zł bruttoDo 31.07.2018 Do 21.09.2018ds. inwestycji i remontówAneks Nr 1z dnia 31.07.2018 zmiana terminu zakończenia umowy Aneks Nr 2z dn. 30.08.2018 dot. zmiany terminu zakończenia robótZP.271.1.18.2018
CRU.148.20183.04.2018Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ul. Chojnicka dz. 1/2.D/J/58/13135210/00003/0ENEA Operator Sp. Z o. o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznańwg taryfyna czas nieokreślonyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.149.20188.05.2018Umowa na "Oznakowanie poziome ulic".P.P.H.U. SOB-MAL-BUD Mariusz Sobeiralski ul. Łukasiewicza 11 64-800 Chodzieżmalowanie cienkowartsowe: - białe 10,50 zł za 1 m2 - niebieskie 11,50 zł za 1 m2; Malowanie grubowarstwowe białe i czerwone 41,00 zł za 1 m2. Do 18.05.2018 ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.23.2018
CRU.150.201814.05.2018Umowa na dostawę i obsługę mobilnych toalet przenośnych i umywalek polowych na EEF 2018.Katarzyna Zawistowska SANI-TOI 3.002,40 zł brutto29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.151.201818.05.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochrpnie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Ludwika i Adam Stawiszyńscy Anna i Dariusz Stawiszyńscy50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska12.2018
CRU.152.201821.05.2018Umowa agencyjna polegająca na udostępnieniu czasu emisji spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Firma Handlowo – Usługowa Sławomir Wiese50% od przychodów Do 01.07.2018Sekretarz
CRU.153.201822.05.2018Umowa na pokrycie części kosztów zakupu s-samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Złotowie.Komendant Powiatowej Państwowej Straży Poożarnej w Złotowie50.000,00 zł bruttoDo 21.12.2018Skarbnik
CRU.154.201822.05.2018Umowa na opracowanie dokumentóu pn. "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa".arc urbanistyka, architetura Mgr inż. Arch. Marcin Piotr Radeberg – Skorzysko ul. Roosevelta 9/29 64-920 Piła10.000,00 zł bruttoDo 24.08.2018Kierownik ref. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
CRU.155.201816.03.2018Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie (nowe oddziały przedszkolne).RPWR.08.01.01-30-0146/17-00Zarząd Województwa Wielkopolskiego265.960,33 zł dofinansowaniaDo 30.11.2018ds. rozjowu
CRU.156.201823.05.2018Umowa o realizacje zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochorny ludności pt. "Bezpieczny wypoczynek nad wodą z WOPR".Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miesjko – Powiatowy w Złotowie Stawnica 33 77-400 Złotów10.000,00 zł bruttoOd 28.05.2018 do 30.09.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP. 524.35.2018 (RiOL)
CRU.157.201821.05.2018Umowa na artystyczne wykonanie programu artystyczne polegajaćego na prezentacji trików iluzjonistycznych.Jędrzej Waberski500,00 zł brutto29.05.2018Sekretarz
CRU.158.201823.04.2018Umowa o współpracy partnerskiej przy organizacji akcji profilaktycznej pod nazwą "Prędkość, brawura, alkohol i narkotyki zabijają".Komenda Powiatowa Policji w Złotowie2.000,00 zł bruttoOd 27.04.2018 do 02.06.2018Sekretarz
CRU.159.201828.05.2018Umowa o dzieło na opracowanie testów w celu przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. "Czyste powietrze, czysta woda" w ramach EEF 2018.Katarzyna Kwaśnik800,00 zł bruttoDo 08.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.160.201815.05.2018Umowa o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Poprawa atrakcyjności rturystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej "Szlakiem Rodła w Złotowie".00738-6935-UM1511198/17Województwo Wielkopolskie73619,00 zł nie wyżej jak 63,63% koztów kwalifikowalnychDo 30.11.2018ds. rozjowu
CRU.161.201828.05.2018Umowa na usługę ochorny osób i mienia oraz zabezpieczenia imprez masowych orgznizowanych w ramach EEF 2018.EXPERT R.Kowalski i M.Kowalska Spółka Jawna ul. Królowej Jadwigi 36 77-400 Złotów34,33 zł netto za 1 roboczogodzinę 1 pracowika ochronyOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.162.201829.05.2018Umowa o wykonanie remontu witacza przy ul. Jastrowskiej w Złotowie.Agencja Reklamowa NABU ul. Studzienna b3b 77-400 Złotów7.134,00 zł bruttoDo 25.06.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.163.201830.05.2018Umowa o wykonanie usług polegającyh na ustawieniu sceny, nagłośnieniu i oświetleniu imprez (wraz z wygrodzeniem terenu imprezy) organizowanych w ramach EEF 2018.RYMON SOUND Jarosław Rymon – Lipiński ul. Kujańska 49F 77-400 Złotów58.400,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018ds. zamówień publicznychaneks nr 1.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zagwarantowanie napięcia w sieci 380V
CRU.164.20185.06.2018Umowa o wykonanie robót budowlanych pn. "Modernizacja ul. Słowackiego".Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ul. Norwida 9, 77-400 Złotów1.288.505.53 zł bruttoDo 30.11.2018ds. zamówień publicznychaneks nr 1 z dn. 07.06.2018 dot. Zmiany kierownika budowy aneks nr 2.2018 z dnia 14.11.2018 dot. Zmiany wysokości wynagrodzenia272.10.2018
CRU.165.201828.05.2018Umowa na "Zapewnienie obsługi elektroenergetycznej imprezy Euro Eco Festival 2018".Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ul. Jeziorna 24 77-400 Złotów6.150,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.166.201816.04.2018Umowa o świadczenie usług promocyjnych podczas trwania II Wystawy Pojazdów Zabytkowych Złotów 2018Stilla Paliwa Kępińscy S.J. Annopole 11, 77-416 Tarnówka700,00 zł brutto01.05.2018 r.Skarbnik
CRU.167.201816.04.2018Umowa o świadczenie usług promocyjnych podczas trwania II Wystawy Pojazdów Zabytkowych Złotów 2018Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie al. Piasta 46, 77-400 Złotów1.000,00 zł brutto01.05.2018 r.Skarbnik
CRU.168.201818.05.2018Umowa na zakup sadzonek drzew miododajnych314/2018Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań20.000,00 zł bruttoOd 18.05.2018 r. Do 15.10.2018 r. ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.169.201828.05.2018Umowa krótkotrwałego zlecenia ochrony osób i mienia podczas Euro Eco Festival 2018Expert R.Kowalski i M.Kowalska Spółka Jawna ul. Królowej Jadwigi 36 77-400 ZłotówKwota zryczałtowana 972,00 zł brutto, za każdą dodatkową roboczogodzinę pracy pracownika ochrony (wzmocnienie systemu ochrony) 27,00 zł bruttoOd 28.06.2018 r. do 01.07.2018 r.Komendant Straży Miejskiej
CRU.170.201828.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem:" Wakacyjny Folwark Dziecięcy 2018"Fundacja "Złotowianka" ul. Widokowa 1 77-400 Złotów30.730,00 zł bruttoOd 11.06.2018 r. Do 31.08.2018 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.36.2018 (WdiM)
CRU.171.201828.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem "Wypoczynek dla dzieci i młodzieży"Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów20.000,00 zł bruttoOd 01.07.2018 r. Do 31.08.2018 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dn. 03.08.2018 dot. Zmiany terminu realizacji i liczby dzieciRL-OP.524.38.2018 (PPS)
CRU.172.201828.05.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem:" Wakacje z FAIR-PLAY"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play ul. Rozdroże 3 77-400 Złotów15.480,00 zł bruttoOd 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymianeks nr 1 z dnia 13.06.2018 dotyczący zmiany kwot źródeł finansowania RL-OP.524.39.2018 (WdiM)
CRU.173.20181.06.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem: "Obudż bezpieczeństwo – uratuj życie!"Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie ul. Domańskiego 48a 77-400 Złotów13.200,00 zł bruttoOd 04.06.2018 r. Do 31.12.2018 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.40.2018 (EKOL)
CRU.174.20187.06.2018Umowa zlecenie polegająca na koordynowaniu przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Elżbieta Grabowska150,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.175.201812.06.2018Umowa zlecenie polegająca na wykonywaniu zadań członka jury Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Maria Kalas100,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.176.201812.06.2018Umowa zlecenie polegająca na wykonywaniu zadań członka jury Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Emilia Kozłowska100,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.177.201812.06.2018Umowa zlecenie polegająca na wykonywaniu zadań członka jury Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Malgorzata Sieracka100,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.178.201812.06.2018Umowa zlecenie polegająca na wykonywaniu zadań członka jury Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Joanna Schulz100,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.179.201812.06.2018Umowa zlecenie polegająca na wykonywaniu zadań członka jury Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Małgorzata Trybuchowicz100,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.180.201812.06.2018Umowa zlecenie polegająca na wykonywaniu zadań członka jury Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.:"Czyste powietrze, czysta woda"Wanda Urban100,00 zł brutto12.06.2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.181.201815.06.2018Umowa o wykonanie robót budowlanych pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii - etap I: kompleksowy remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie"Spółdzielnia Rzemieślnicza "Krajna", ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów1.094.700,00 zł brutto Od 18.06.2018 r. Do 24.08.2018 r.ds. inwestycji i remontów
CRU.182.201821.06.2018Umowa o poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – etap II: montaż instalacji fotowoltanicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Złotowie"PHU Zenit Wojciech Jastrzębski, Górzna 113, 77-400 Złotów196.677,00 zł bruttoDo 24 sierpnia 2018 r.ds. inwestycji i remontów272.11.2018
CRU.183.201822.06.2018Porozumienie w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działaniaSzef Krajowego Biura Wyborczego w Pile -ds. ewidencji ludności
CRU.184.201828.05.2018Umowa, której przedmiotem jest organizacja projektu Dzień Sztuki i Zdrowia w ZłotowieStowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt4.000,00 zł brutto9 czerwca 2018 r.ds. oświaty i kultury
CRU.185.201815.05.2018Umowa o dzieło polegająca na artystycznym wykonaniu konferansjerki podczas EEF 2018Piotr Sosnowski2.000,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.186.201823.05.2018Umowa outsourcingowa w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony DanychABI – Audyt, Consulting, Outsourcing Beata Lewandowska2.230,00 bruttoDo 31.12.2018 r.Skarbnik/Sekretarz
CRU.187.201820.06.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pod tytułem: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych Gminy Miasto Złotów poprzez organizację gry terenowej "Bądź przedsiębiorczy"Cech Rzemiósł Różnych w Złotowie, ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów9.618,00 zł bruttoOd 01.09.2018 do 30.11.2018 ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.41.2018 (RGP)
CRU.188.201827.06.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod tytułe: Złotowski OmnibusStowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie, ul. 8 Marca 16, 77-400 Złotów13.500,00 zł bruttoOd 20.08.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.524.42.2018 (NSE)
CRU.189.201821.06.2018Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typ SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w ZłotowieKomenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań20.000,00 zł bruttoDo 06.07.2018Skarbnik
CRU.190.201814.05.2018Umowa na realizację oncertu plenerowego zespołu "GOOOD" w ramach EEF 2018.Terapia i Szkolenia Przemysław Siciarz4.000,00 zł brutto1.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.191.20185.06.2018Umowa na zainstalowanie i bezpłatne udostępnienie zabawek dmuchanych i atrakcji dla dzieci podczas EEF 2018.Usługi Gastronomiczne Bożena Handschke ul. Staszica 16 89-300 Wyrzysk5.000,00 zł brutto30.06.2018 – 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.192.20185.06.2018Umowa polegająca na artystycznym wykonaniu koncertu zespołu LORD w ramach EEF 2018.Bartosz Janczak6.000,00 zł brutto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.193.201813.06.2018Umowa na organizację występu Teatru Łata z programem teatralno – animacyjnym, pt. "Podróże dookoła świata" w ramach EEF 2018.Dada Art Agencja Artystyczna Sławomir Dadej ul. Wierzbięcice 17/31 61-561 Poznań2.500,00 brutto1.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.194.201826.06.2018Umowa na "Opracowanie urbanistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów".PROXAR Joanna Sapiecha-Kopicka ul. Nieznanego Żołnierza 12/1 77-400 Złotów25.680,00 zł bruttoDo 21.09.2018 r. - I etap 31.12.2019 ostateczny termin ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 z dnia 25.11.2019 r. Dot. Zakończenia realizacji umowy do dnia 31.03.2020 Aneks nr 2 z dnia 23.03.2020 r. Dot. Zakończenia realizacji umowydo dnia 31.12.2020
CRU.195.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Agencja Kreatywna "Music Relations" Paweł Kucharski500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.196.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Sklep Spożywczo-Przemysłowy Sylwia i Damian Paliccy ul. Zamkowa 72A 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.197.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.MARCINBUS Marcin Tomasz500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.198.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.AUTO CENTRUM Renata Rudawska ul. Chojnicka 8 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.199.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Centrala Materiałów Budowlanych Płytki-Chmeia-Stolarka Bernadeta Sulima500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.200.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Tony Transport Tomasz Murach500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.201.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.P.H.U. „ELEKTROMAL” Marek Wojda ul. Reymonta 8 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.202.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.BE SMART Joanna Standio ul. pl Kościuszki 11 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.203.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.KUKWISZ I SPÓŁKA Sp. j. ul. Wodociągowa 1 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.204.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.GLOBI Ewa Kaźmierowska ul. Nieznanego Żołnierza 42/2A 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.205.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.P.H.U. „MEBLOMAX” Andrzej Henryk Pranke ul. Staszica 7 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.206.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Firma Usługowo-Proukcyjno-Handlowa „DACH” Zdzisław Brzeski ul. Zamkowa 99 77-400 Złotów 500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.207.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.KANTOR "ALIS" Ewelina Leibman ul. Sienkiewicza 4 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.208.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Grzegorz Borsich Skic 3 /4 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.209.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.LAS i OGRÓD Mirosław Jędrzejczyk ul. Moniuszki 19 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.210.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.Cyber Detaling Adam Glugla Dzierżążenko 99 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.211.201826.06.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018."STILLA PALIWA" Kępińscy Spółka Jawna Annopole 11 77-416 Tarnówka500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.212.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.F.H.U. "ATUT" Dariusz Albin ul. Wojska Polskiego 28 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.213.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.POŁCZYŃSKI & DUDA Sebastian Połczyński, Tomasz Duda ul. Szpitalna 9/19 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.214.201823.05.2018Umowa na emisję spotu reklamowego w ramach EEF 2018.POŁCZYŃSKI & DUDA Sebastian Połczyński, Tomasz Duda ul. Szpitalna 9/19 77-400 Złotów500,00 zł bruttoOd 29.06.2018 do 01.07.2018Sekretarz
CRU.215.201828.06.2018Umowa na realizację usługi polegającej na koordynowaniu realizacji zadania pn. "Miejski Ogrodnik – warsztacik sadzenia aromatycznych ziół i nasion we własnoręcznie ozdobionych recyklingowych donicach" w ramach EEF 2018.Katrzyna Żak240,00 zł brutto29.06, 30.06, 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.216.201828.06.2018Umowa na realziację usługi polegajacej na koordynowaniu realizacji ogólnodostępnego miejskiego quizu wiedzy na temat niskeij emisji, problemów zdrowotnych przez nią wywoływanych, odnawialnych źródłach energii, a także sposobów dbania o czystość w mieście – "Zielone Koło Fortuny" w ramach EEF 2018.Magdlaena Osada240,00 zł brutto29.06, 30.06, 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.217.201828.06.2018Umowa na realziację usługi polegajacej na koordynowaniu realizacji ogólnodostępnego miejskiego quizu wiedzy na temat niskeij emisji, problemów zdrowotnych przez nią wywoływanych, odnawialnych źródłach energii, a także sposobów dbania o czystość w mieście – "Zielone Koło Fortuny" w ramach EEF 2018.Małgorzata Trybuchowicz240,00 zł brutto29.06, 30.06, 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.218.201828.06.2018Umowa na realizację usługi polegającej na koordynowaniu realizacji zadania pn. "Miejski Ogrodnik – warsztacik sadzenia aromatycznych ziół i nasion we własnoręcznie ozdobionych recyklingowych donicach" w ramach EEF 2018.Łucja Motak240,00 zł brutto29.06, 30.06, 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.219.201829.06.2018Umowa o świadczenie usług przewozowych.Jozin – Trans Józef Świtalla ul. Konopnickiej 3 77-400 Złotów100,00 zł netto za 1 dzień dowozu dziecka04.07. do 17.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.220.20184.06.2018Umowa dotycząca pokrycia części kosztów zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego.Komendant Powiatowej Państwowej Straży Poożarnej w Złotowie100.000,00 zł Do 28.12.2018Skarbnik
CRU.221.201821.06.2018Umowa na organizację i przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich, szewskich, pszczelarskich, garncarskich oraz pokazu sprzętu dawnego gospodarstwa domowego w rmach EEF 2018.Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie Plac Kościuszki 9 64-400 Międzychód1.500,00 zł brutto1.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.222.201826.06.2018Umowa na adopcję bezdomnego zwierzęcia.Agnieszka Kuc500,00 zł bruttods. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.223.201827.06.2018Umowa zlecenia na przygotowanie zupy Eintopf i lemoniady dla 100 uczestników na Powszechne sadzenie drzew w ramach EEF 2018.Krystyna Ławecka601,00 zł brutto29.06.2018pomoc adminstracyjna
CRU.224.201812.06.2018Umowa o transmisję telewizyjną wydarzeniapn. "Multimedialny konkurs wiedzy nicałej z Ojczyzny Dużej i Małej".TV ASTA Sp. z o. o. ul. Drygasa 29 64-920 Piła4.200,00 zł brutto30.06.2018pomoc adminstracyjna
CRU.225.20181.06.2018Umowa o opracowanie koncepcji graficznej oraz wydruk materiałów promocyjnych Euro Eco Festival Złotów 2018.„Leszczyńscy” s.c. Angelika i Mariusz Leszczyńscy ul. Wojska Polskiego 2 77-400 Złotów3.194,31 zł bruttoDo 14.06.2018 21.06.2018ds. informacji publicznej i promocji gminyAneks z dn. 14.06.2018 dot. Zmiana terminu realizacji umowy
CRU.226.201827.06.2018Umowa zlecenia na przeprowadzenie otwartych warsztatów robienia koszyków z witek brzozowych podczas imprezy pn. "Dzień Sztuki Ludowej na Krajnie – otwarte warsztaty dawnych zawodów" w ramach EEF 2018.Antoni Wójcik470,00 zł brutto1.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.227.201827.06.2018Umowa zlecenia na przeprowadzenie otwartych warsztatów rzeźbiarskich podczas imprezy pn. "Dzień Sztuki Ludowej na Krajnie – otwarte warsztaty dawnych zawodów" w ramach EEF 2018.Barabara Pikulik470,00 zł brutto1.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.228.201827.06.2018Umowa na ustne tłumaczenie na język niemiecki i odwrotnie z niemieckiego na polski podczas pobytu w Złotowie delegacji z partnerskiego miasta Rathenow w ramach EEF 2018.Anna Napora552,00 zł brutto29.06.2018 do 01.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.229.201827.06.2018Umowa na ustne tłumaczenie na język rosyjski i odwrotnie z rosyjskiego na polski podczas pobytu w Złotowie delegacji z partnerskiego miasta Nieśwież w ramach EEF 2018.Maria Kawa552,00 zł brutto28.06, 30.06, 02.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.230.201826.06.2018Umowa oświadczenie usług promocyjnych.Asta Net S.A. ul. Podgórna 10 64-920 Piła2.500,00 netto30.06.2018pomoc administracyjna
CRU.231.201811.05.2018Umowa o wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu koncertu muzyki mechanicznej w ramach EEF 2018.Kamil Bojanowski1.000,00 zł brutto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.232.201811.05.2018Umowa o wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu koncertu muzyki mechanicznej w ramach EEF 2018.Karol Potapowicz1.000,00 zł brutto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.233.201826.06.2018Umowa kompleksowa polegajaca na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji – impreza plenerowa EEF 2018.ENEA Sp. z o. o. ul. Górecka1 60-201 Poznańwg taryfyDo 01.07.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.234.201821.06.2018Umowa na zapewnienie całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia mieszkańców miasta Złotowa znajdujących się w stanie nietrzeźwości do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie w stosunku do zatrzymanych profilaktycznej działaności informacyjnej i edukacyjnej.Gmina Piła37.914,00 zł brutto01.01.2018 do 31.12.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.235.201813.07.2018Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na remont pomieszczeń biurowych i zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań10.000,00 zł bruttoDo 31.12.2018Skarbnik
CRU.236.201823.07.2018Umowa o wykonanie robót budowlanych pn. "Modernizacja ul. Brzezińskiego - cz. I: wykonanie elementów uzborojenia terenu: kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego".Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ul. Norwida 9 77-400 Złotów120.349,66 zł brutto60 dni od daty przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.237.201828.05.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Współnota Mieszkaniowa Moniuszki 5 w Złotowie50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska13.2018
CRU.238.201828.05.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Wspólnota Mieszkaniowa Bol. Chrobrego 9 w Złotowie50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska14.2018
CRU.239.201828.05.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Wspólnota Mieszkaniowa Dworzaczka 4 w Złotowie50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiskaAneks Nr 1 z dnia 20.12.2018 r. dot. Terminu wymiany starych kotłów15.2018
CRU.240.201828.05.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Wspólnota Mieszkaniowa MAJS w Złotowie50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska16.2018
CRU.241.201829.06.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Daria Błaszczyk50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska17.2018
CRU.242.201819.04.2018Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.Enea Operator Sp. Z o. o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznańwg taryfyczas nieokreślonyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.243.20181.08.2018Umowa o roboty budowlane – modernizacja strzelnicy spotrowej LOK.Firma Budowlana "BEKKER", Wybudowanie 1a, 77-430 Krajenka132.484,87 zł brutto01.08.2018 – 28.09.2018ds. inwestycji i remontów
CRU.244.201827.07.2018Umowa o przyłącze do sieci.Enea Operator Sp. Z o. o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznańwg taryfyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.245.201824.07.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Ewa i Wojciech Roggenbuck4,40 zł za 1h01.08.2018 – 31.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.246.201823.07.2018Umowa na występ artystyczny Cygańskiego Zesołu Bogdana Trojanka "Terne Roma".Cygański Zespół Bogdan Trojanek "Terne Roma"13.000,00 zł brutto15.08.2018ds. oświaty i kultury
CRU.247.201823.07.2018Umowa licencyjna na korzystanie z utworów "do tańca" podczas imprezy tanecznej.Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa531,36 zł brutto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.248.201818.07.2018Umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworówStowarzyszenie Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa600,00 zł netto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.249.20182.08.2018Umowa o zapewnienie obsługi elektroenergetycznej imprezy Biesiada ze Smakiem.Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ul. Jeziorna 24 77-400 Złotów922,50 zł brutto15.08.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.250.201817.07.2018Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej "Remont nawierzchni odcinka drogi asfaltowej od ul. Kolejowej do Stacji paliw i innych firma o długości 30 m"Marcin Stelmach, Marcin Groszczyk, Marcin Kaczmarek, Piotr Stelmach18.665,00 zł bruttods. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.251.201812.07.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (wymiana starego kotła c.o. na nowy kocioł gazowy). Dorota Okraj50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska
CRU.252.20186.08.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (wymiana starego kotła c.o. na nowy kocioł gazowy). Andrzej i Zofia Bireccy51% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska
CRU.253.20187.08.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (wymiana starego kotła c.o. na nowy kocioł gazowy). Wspólnota Mieszkaniowa MAJS w Złotowie52% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska
CRU.254.20183.08.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (wymiana starego kotła c.o. na nowy kocioł gazowy). Genowefa i Ryszard Wińscy53% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska
CRU.255.20188.08.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (wymiana starego kotła c.o. na nowy kocioł gazowy). Daria Szuca54% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska
CRU.256.201823.07.2018Umowa na wykonanie usługi polegajacej na realizacji pokazu LASER SHOW.Laser Show Diana Orzelska Kozieniec 14 119-122 Białystok2.500,00 brutto15.08.2018ds. oświaty i kultury
CRU.257.201827.07.2018Umowa na wykonanie usługi kulturalnej polegającej na realizacji koncertu autorskiego – występ artystyczny Kapeli "No To Cyk".Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne al. Piasta 32, 77 – 400 Złotów2.000,00 zł brutto15.08.2018ds. oświaty i kultury
CRU.258.201823.07.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu koncertu muzyki mechanicznej.Karol Potapowicz550,00 zł brutto15.08.2018ds. oświaty i kultury
CRU.259.201824.07.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu koncertu muzyki mechanicznej.Damian Linert550,00 zł brutto15.08.2018ds. oświaty i kultury
CRU.260.201813.08.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu konferansjerki podczas "Złotowskiej Biesiady ze smakiem". Piotr Sosnowski650,00 zł netto15.08.2018pomoc administracyjna
CRU.261.201820.08.2018Umowa o przekazanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne. Irena Siuda50% wydatków, nie więcej niż 5.000,00 zł nettoDo 15.10.2018ds. ochrony środowiska24.2018
CRU.262.20186.08.2018Umowa kompleksowa polegajaca na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji – impreza plenerowa Złotowska Biesiada ze smakiem.SP/5J/7671669426/18/0006ENEA Sp. z o. o. ul. Górecka1 60-201 Poznańwg taryfyDo 15.08.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.263.201828.08.2018Umowa o świadczenie usługi przewozowej.BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski3,60 zł netto za 1 kmOd 03.09.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.264.201814.08.2018Umowa wypożyczenia namiotu.FIRMA MARTER Henryk Siemiaszko6.150,00 zł brutto 15.08.2018pomoc administracyjna
CRU.265.201831.08.2018Umowa o roboty budowlane pn. "Budowa DISC GOLF PARKU".artdeco Artur Zduniuk ul. Kajki 33A 04-634 Warszawa45.000,00 zł bruttoDo 30.11.2018ds. zamówień publicznych
CRU.266.201830.08.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Ewa Marchlewska4,40 zł za 1h03.09.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.20.2018
CRU.267.201830.08.2018Umowa oświadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Martyna i Bogdan Łukaszewicz4,40 zł za 1h03.09.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.19.2018
CRU.268.201830.08.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Emilia i Rafał Skiba4,40 zł za 1h03.09.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.21.2018
CRU.269.201830.08.2018Umowa o oświadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Ewelina i Mateusz Magalas4,40 zł za 1h03.09.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.22.2018
CRU.270.201830.08.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Joanna Wieczorkiewicz4,40 zł za 1h03.09.2018 do 321.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.23.2018
CRU.271.201830.08.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Hanna i Krzysztof Rudniccy4,40 zł za 1h03.09.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.24.2018
CRU.272.201823.08.2018Umowa o partnerstwie/na rzecz realizacji Projektu pt. "Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzienych i niepełnosprawnych w Złotowie".Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Kminkowa 182E/2 62-064 Plewiska965 731,35 złz dniem podpisania na okres obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu.ds. pozyskiwania funduszy
CRU.273.20185.09.2018Umowa na dowożenia dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Złotowie.Andrzej Krekora0,8358 za 1 kmOd 05.09.2018 do 21.06.2019ds. oświaty i kultury
CRU.274.20185.09.2018Umowa na dowożenia dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Złotowie.Barabara Kolat0,8358 za 1 kmOd 05.09.2018 do 21.06.2019ds. oświaty i kultury
CRU.275.20186.09.2018Umowa o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów na realizację projektu pt. "Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2018 (II)".Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów9.814,00 zł bruttoOd 10.09.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dn. 20.12.2018 dot. Przeniesienia kwot pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.423.5.2018
CRU.276.20186.09.2018Umowa o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu na realizację projektu pt. "Udział w Mistrzostwach Świata Juniorów Lido di Jesolo Włochy 2018".Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów3.326,00 zł bruttoOd 10.09.2018 do 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.4.2018
CRU.277.201831.08.2018Umowa o świadczenie usługi przewozowej.Jozin – Trans Józef Świtalla210,00 zł netto za 1 dzień dowozuOd 03.09.2018 do 21.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.278.201810.09.2018Umowa zlecenia zadań "Miejskiego Inspektora Nadzoru ds. Zieleni".Małgorzta Dąbek1.070,00 zł brutto miesięcznieOd 10.09.2018 do 30.11.2018Kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii
CRU.279.20181.09.2018Umowa ramowa z klientem kluczowym na świadczenie usług telekomunikacyjnych – dotyczy 7 numerów telefonicznych (kompelsowa umowa).SMB_076224_2018T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawamin. 380,00 zł brutto miesięcznieod 01.09.2018 do 31.10.2020SekretarzAneks do Umowy ramowej z Klientem Kluczowym nr SMB_225168_2021 ("UmowaRamowa") z dnia 23.07.2021 - zmianie ulega dotychczasowy numer Umowy Ramowej Ramowej
CRU.280.201817.08.2018Umowa licencyjna – jednorazowa na korzystanie z utworów podczas imprezy "Karnawałowy Koncert Operetkowy".57/18/0323Stowarzyszenie Autorów ZaiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa530,00 zł netto7.01.2018ds. oświaty i kultury
CRU.281.201810.08.2018Umowa licencyjna – jednorazowa na korzystanie z utworów podczas koncertu zepołu "LORD".57/18/0304Stowarzyszenie Autorów ZaiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa600,00 zł netto29.06.2018ds. oświaty i kultury
CRU.282.201817.08.2018Umowa licencyjna – jednorazowa na korzystanie z utworów podczas imprezy "Pocket Concerts – Gdybym był bogaczem".57/18/0324Stowarzyszenie Autorów ZaiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa395 zł netto8.03.2018ds. oświaty i kultury
CRU.283.201817.08.2018Umowa licencyjna – jednorazowa na korzystanie z utworów podczas imprezy "Euro Ece Festival Złotów 2018".57/118/0313Stowarzyszenie Autorów ZaiKS ul. Hipoteczna 2 00-092 Warszawa7000,00 zł netto30.06.2018 – 01.07.2018ds. oświaty i kultury
CRU.284.201819.09.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochorna dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Zatańcz i śpiewaj ze mną".Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom" ul. Boh. Westerplatte 9 77-400 Złotów8.972,00 zł bruttoOd 24.09.2018 do 21.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.5.2018 (KS)
CRU.285.201824.09.2018Umowa o zwrot kosztów przejazdu.Krzysztof Staniewskiwg kilometrówkiOd 26.09.2018 do 28.09.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.286.201812.06.2018Umowa dotycząca integralności płatnosći bezgotówkowych w parkomatach.3C Payment Luxemburg S.A.Od 12.06.2018 do 11.06.2019Sekretarz
CRU.287.201828.09.2018Umowa dotacji zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów – modernizacja oświetlenia, montaż OZE" – budynek przy ul. 8 Marca 16".462/U/400/191/2018Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu1.300.082,31 zł całkowity koszt zakończenie do 24.08.2018ds. pozyskiwania funduszy
CRU.288.201828.09.2018Umowa powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ... - w zakresie nabycia sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.DFS-II-7211-1927/18Minister Sprawiedliwości10.400,00 zł bruttods. pozyskiwania funduszy
CRU.289.20181.10.2018Umowa o wykonmanie robót buudowlanych na zadanie pn. "Budowla szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim".Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ul. Norwida 9 77-400 Złotów1.295.565,29 zł brutto90 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznychAneks nr 1.2018 z dn. 20.12.2018 dot. terminu zakończenia robót272.20.2018
CRU.290.20183.09.2018Umowa na wykonanie usługi kulturalnej polegającej na realizacji koncertu "powróćmy jak za dawnych lat".Agencja Artystyczna Bartosz Kuczyk ul. Cześnikowska 6b/5 Poznań5.000,00 zł brutto30.09.2018ds. oświaty i kultury
CRU.291.201820.09.2018Umowa o świadczenie usługi przewozowej.Usługi Transportowe Jacek Lewandowski3.830,00 zł bruttoOd 20.09.2018 do 30.09.2018ds. oświaty i kultury
CRU.292.201820.09.2018Umowa polegajaca na ustnym tłumaczeniu na język rosyjski i odwrotnie z rosyjskiego na polskiStanisława Kołodziejczyk100,00 zł bruttoOd 25.09. 2018 do 29.09.2018ds. oświaty i kultury
CRU.293.20185.10.2018Umowa o robotu budowlane, pod nazwą "Budowa ogrodu sensoryczno-edukacyjnego"AGRO-ESTETYKA Sp. Z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16/2, Gniezno139.998,60 zł brutto0od 05.10.2018 do 14.12.2018ds. zamówień publicznychZP.271.1.39.2018
CRU.294.201831.07.2018Umowa o stworzenie questu na terenie miasta Złotowa i przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworuFundacja Mapy Pasji, ul. Stańczyka 12/4 Kraków7.550,00 zł bruttow terminie do 29.09.2018ds. rozwoju
CRU.295.201824.09.2018Umowa o sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność GM Złotów"PLAN-LAS" ul.Miła 16, Złotów1.600,00 zł bruttodo dnia 15.12.2018Kierownik ref. Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii
CRU.296.20188.10.2018Umowa w/s udzielenia dotacjiZarząd Powiatu Złotowskiego50.000,00 zł do dnia 31.12.2018Skarbnik
CRU.297.201810.10.2018Umowa o realizacje zadania publicznego w zakresie zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod tytułem: "Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Złotowie – spotkanie integracyjne osób niewidomych i niedowidzących"Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła Powiatowego w Złotowie2.430,00 zł bruttodo 31.10.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dn. 18.10.2018 dot. Zmiany szacunkowej kalkulacji kosztówRL-OP.525.6.2018 (PiOZ)
CRU.298.20181.10.2018Umowa na wystawienie spektaklu teatralnego "Czego nie wiecie o królach"Teatr Rozrywki Trójkąt Beata Beling ul. Botaniczna 6/18, Zielona Góra3.500,00 zł brutto5.10.2018ds. oświaty i kultury
CRU.299.20181.10.2018Umowa na zorganizowanie przesłuchań uczestników do III edycji Danuta Rinn FestivalFundacja Apetyt na Kulturę ul.Modzelewskiego 12/5, Warszawa2.000,00 zł brutto8.10.2018ds. oświaty i kultury
CRU.300.20188.10.2018Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej "Utwardzenie terenu na działce nr 156/32, obręb nr 88 w Złotowie"Jerzy Śmiały, Dariusz Błąd, Iwona Guhs, Krystyna Wiśniewska, Roman Mądrak, Złotów3.053,72 zł brutto30 dni od dnia podpisania Umowyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.301.20185.09.2018Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: "Kompetentny uczeń – wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie"Project Hub Sp. Z o.o. Trzcianecka 3e, Poznańłączna kwota nie większa niż 288 746,82 PLNRealizacja 01.07.2018 do 29.02.2020ds. pozyskiwania funduszy
CRU.302.201816.10.2018Umowa darowizny – 4 fotele typu Q-015Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 281.840,00 zł brutto16.10.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.303.201817.10.2018Umowa na wykonanie i dostawę 34 sztuk domków dla kotaZakład Stolarski Kazimierz Dorsch ul. Domańskiego 52, Złotów23.360,00 zł bruttoDo 5 grudnia 2018ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.40.2018
CRU.304.201816.10.2018Umowa o dzieło( o artystyczne wykonanie)Wanda Rzyska , Bydgoszcz3.000,00 zł brutto19.10.2018ds. oświaty i kultury
CRU.305.20184.09.2018Umowa na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu pokazów filmowych wraz z prelekcją i dyskusją"MaG s.c. - Małgorzata i Grzegorz Pieńkowscy" Warszawa ,ul. Rozłucka 2/163.000,00 zł brutto28.10.2018;18.11.201809.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.306.201815.10.2018Umowa na wykonanie usługi kulturalnej polegającej na realizacji 3 Koncertów organowychRadosław Marzec, Bydgoszcz2.700,00 zł brutto30.11.2018ds. oświaty i kultury
CRU.307.201823.10.2018Umowa Licencyjna – Jednorazowa Nr 57180386 na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowychStowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu ul. Za Groblą 3/4 m.2615,00 zł brutto30.09.2018ds. oświaty i kultury
CRU.308.20185.11.2018Umowa o realizacje zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Aktywnie-zmysłowo-naturalnie"Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, ul. Hubego 1, 77-400 Złotów10.000,00 zł bruttodo 31.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.7.2018 (OE)
CRU.309.20188.11.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Dzień Seniora 2018"Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, ul. Hubego 1, 77-400 Złotów3.120,00 zł bruttodo 14.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.8.2018 (OE)
CRU.310.201830.10.2018Umowa o dzieło o artystyczne wykonanieAndrzej Tatarski, Więcbork6.000,00 zł brutto11.11.2018ds. oświaty i kultury
CRU.311.201830.10.2018Umowa na wykonanie usługi kulturalnej polegającej na wystawieniu spektaklu teatralnegoBałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Plac Teatralny 16.000,00 zł brutto9.11.2018ds. oświaty i kultury
CRU.312.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąAlicja Anna Piątek, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.313.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąIwona Teresa Małach, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.314.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąJoanna Koselke, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.315.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąBartłomiej Kokowski, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.316.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąElżbieta Michałek, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.317.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąMaciej Sawicki, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.318.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąElżbieta Marzanna Budnik, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.319.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąBożena Michałek, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.320.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąMarta Ślizanowska, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.321.201810.10.2018Umowa zlecenie na usługę informatycznąRyszard Pisula, Złotów360,00 zł bruttoOd 21.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.322.201810.10.2018Umowa zlecenie na wykonanie czynności polegających na sporządzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla odrębnych obwodów głosowania Nr IX w Szpitalu Powiatowym w Złotowie i Nr X w Zakładzie Karnym w Czarnem Oddział Zamknięty w ZłotowieAnna Sieg, Złotów700,00 zł bruttoOd 10.10.2018 do 21.10.2018Sekretarz
CRU.323.201810.10.2018Umowa zlecenie na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców dla stałych obwodów głosowania w mieście ZłotówRadosław Sieg, Złotów1.500,00 zł bruttoOd 10.10.2018 do 21.10.2018Sekretarz
CRU.324.20181.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieAleksandra Zachęć, Blękwit2.500,00 zł bruttoOd 1.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.325.201810.10.2018Umowa zlecenie na pełnienie funkcji Pełnomocnika Komisarza Wyborczego w Pile I w/z z wyborami samorządowymiJacek Mathews, Złotów1.300,00 zł bruttoOd 10.10.2018 do 22.10.2018Sekretarz
CRU.326.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w ZłotowieEwa Jopek, Złotów130,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.327.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w ZłotowieZbigniew Schuelke, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.328.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w ZłotowieBożena Michałek, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.329.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w ZłotowieAnna Maria Duda, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.330.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w ZłotowieIlona Anna Majorowicz, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.331.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w ZłotowieAleksandra Ewa Kokowska, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.332.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w ZłotowiePiotr Kulesza, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.333.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w ZłotowieBarbara Irena Winiarska, Złotów100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.334.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w ZłotowieIwona Joanna Jarska100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.335.201810.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w ZłotowieAlicja Skrodzka100,00 zł brutto19 i 21.10.2018Sekretarz
CRU.336.201830.10.2018Umowa zlecenie na pełnienie funkcji Pełnomocnika Komisarza Wyborczego w Pile I w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaJacek Mathews, Złotów1000,00 zł bruttoOd 30.10. 2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.337.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaAleksandra Zachęć, Blękwit1.600,00 zł bruttoOd 30.09.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.338.201830.10.2018Umowa zlecenie na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców dla stałych oraz odrebnych obwodów głosowania w mieście Złotów w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaRadosław Sieg, Złotów1.400,00 zł brutto30.10.2018 do 4.11.2018Sekretarz
CRU.339.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaAnna Maria Duda, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.340.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami na BM ZłotowaEwa Jopek, Złotów130,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.341.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 4 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami na BM ZłotowaPiotr Kulesza, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.342.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami na BM ZłotowaBarbara Irena Winiarska, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.343.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 7 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami na BM ZłotowaIlona Anna Majorowicz, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.344.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaUrszula Kot, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.345.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 10 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaZbigniew Schuelke, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.346.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaBożena Michałek, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.347.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaAleksandra Ewa Kokowska, Złotów100,00 zł brutto2 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.348.201830.10.2018Umowa o dzieło na przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Złotowie w/z z ponownymi wyborami BM ZłotowaAlicja Skrodzka, Złotów100,00 zł brutto31.10.2018 i 4.11.2018Sekretarz
CRU.349.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieAlicja Anna Piątek, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.350.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieIwona Teresa Małach , Złotów210,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.351.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieElżbieta Michałek, Złotów210,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.352.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieRyszard Pisula, Złotów200,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.353.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieBożena Michałek, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.354.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieElżbieta Marzanna Budnik, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.355.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieBartłomiej Kokowski, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.356.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieJoanna Koselke, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.357.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieMaciej Sawicki, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.358.201830.10.2018Umowa zlecenie na obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej w ZłotowieMarta Ślizanowska, Złotów180,00 zł bruttoOd 4.11.2018 do 5.11.2018Sekretarz
CRU.359.20186.11.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię JaworskąBogumiła i Michał Bednarek4,40 zł za 1h15.11.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.26.2018
CRU.360.201830.10.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Ewelina i Sławomir Sowa4,40 zł za 1h2.11.2018 do 31.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.361.201830.10.2018Umowa na zakup i dostawę sprzętu ratownictwa technicznegoPrzedsiębiorstwo Specjalistyczne "SPRZĘT-POŻ" Irena, Krzysztof Zając Spółka Jawna , ul. Władysława Jagiełły 17E,Opole10.332,00 zł brutto19.11.2018 do godz. 12.00ds. pozyskiwania funduszy
CRU.362.201813.11.2018Umowa na zadanie pn. "Oświetlenie świąteczne ulic"Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstalator Kucharczyk mgr inż. Karol Kucharczyk ul. Jeziorna 24, Złotów17.220,00 zł bruttoDo 31.12.2018ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.363.20188.11.2018Umowa o dzieło( o artystyczne wykonanie)Tomasz Pala, Cieszyn6.000,00 zł brutto17.11.2018ds. oświaty i kultury
CRU.364.201816.11.2018Umowa o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami pt. "Miedzynarodowa integracja z miastem partnerskim Nieśwież".Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Al. Mickiewicza 18 77-400 Złotów6.000,00 zł bruttoOd 19.11.2018 do 21.12.2018ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.9.2018 (WM)
CRU.365.201822.10.2018Umowa na wykonanaie usługi kulturalnej polegającej na realizacji dwóch wydarzen artystycznychAgencja Profi Act Nina Malinowska-Dziewięcka, Aleja Zjednoczenia 41/45 m.6, Warszawa5.000,00 zł brutto23.11.2018ds. oświaty i kultury
CRU.366.201819.11.2018Umowa najmu lokalu użytkowegoParafia Rzymsko Katolicka pw. WNMP w Złotowie ul.Panny Marii 11,Złotów1.100,00 zł brutto za miesiąc1.01.2019 do 31.12.2019ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.367.201828.11.2018Umowa ZP.271.1.47.2018 O Pełnienie Obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym "Remont Niecki Basenowej wraz z Wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalnii Laguna w Złotowie"TRYBEX Projektowanie i Nadzór Budowlany – Jacek Trybuchowicz ul. Krolowej Jadwigi 55, Złotów15.375,00 zł bruttoOd 28.11.2018 do 30.06.2019ds. inwestycji i remontów
CRU.368.201828.11.2018Umowa NR 272.22.2018 o wykonanie robót w Formule "Zaprojektuj i Wybuduj"Ekspertis Budownictwo Sp. Z o.o. Sp. k., z siedzibą ul. Nieszawska 1, Poznań987.000,00 zł bruttoDo 31.05.2019ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2019 z dnia 15.04.2019 dot. Wstrzymania prac budowlanych w zakresie,który koliduje z planowaną przebudową instalacji wentylacji oraz montażem nowej centrali wentylacyjnej basenu rehabilitacyjnego
CRU.369.201815.11.2018Umowa na przeprowadzenie 4 edycji warsztatów dot. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz alkoholu dla uczniów ZSE i. Jana Pawła II w ZłotowieRafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych ,Plac Defilad 1, Warszawa1.440,00 zł bruttoDo 28.11.2018ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.370.201828.11.2018Umowa na wykonanie usługi kulturalnej polegającej na wystawieniu spektaklu pt. „Kofta, nastroje i żart”Fabryka Radości Zuzanna Piechota z/s w Swarzędzu, ul. Raczyńskiegi 1/17, Swarzędz6.000,00 zł brutto1.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.371.201816.11.2018Umowa O Dofinansowanie Projektu w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, NR Umowy :RPWP. 08.01.02-30-0125/17-00Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, Poznań1.681.828,39 zł brutto01.07.2018 do 29.02.2020ds. pozyskiwania funduszyAneks nr RPWP.08.01.02-30-0125/17-01 z dnia 14.01.2020 dot. dostosowania zapisów umowy do aktualnej podstawy prawnej
CRU.372.201826.11.2018Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej NR ZP.272.8b.2018ENEA S.A. ul.Górecka 1, Poznań509.680,49 zł bruttoOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. zamówień publicznychAneks nr 1 z dnia 07.01.2019 r. dot. zmian poboru punktu energii Aneks nr 1/USTAWA/7671669426 z dnia 12.09.2019 dot. określenia cen energii elektrycznej i stawek opłat za energię elektryczną pobrana w ramach Umowy w 2019 r. Aneks nr2/USTAWA/7671669426 z 13.09.2019 dot. określenia cen energii elektrycznej i stawek opłat za energię elektryczna pobraną w ramach Umowy w 2019 r.
CRU.373.20183.12.2018Umowa o dzieło polegająca na wykonaniu autorskiego widowiska plenerowego przez grupę „Żywy Teatr”Sławomir Cios, Bielawa8.000,00 zł brutto7.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.374.20183.12.2018Umowa o dzieło polegająca na artystycznym wykonaniu koncertu plenerowego podczas Mikołajek Złotowskich zwanego dalej KoncertemNikola Kulesza, Poznań1.500,00 zł brutto7.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.375.20183.12.2018Umowa o dzieło polegająca na artystycznym wykonaniu koncertu plenerowego podczas Mikołajek Złotowskich zwanego dalej KoncertemMikołaj Wienke, Krostkowo1.500,00 zł brutto7.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.376.201811.12.2018Umowa na zasilanie kamer monitoringuWspólnota Mieszkaniowa ul.Obr. Warszawy 27d, Złotówwg wskazań licznikaOd 1.01.2019 do 31.12.2019 r.Komendant Straży Miejskiej
CRU.377.201819.12.2018Umowa serwisowa monitoringu"EXPERT" R. Kowalski i M. Kowalska Spółka Jawna z/s w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 36700,01 zł bruttoOd 1.01.2019 do 31.12.2019 r.Komendant Straży Miejskiej
CRU.378.201817.12.2018Umowa o roboty budowlane nr ZP . 271.1.50.2018Zakłąd Produkcyjno – Usługowo Handlowym Franciszek Sobbek, Złotów ul. Krzywoustego 13/2082.800,00 zł bruttoZakończenie 10.05.2019ds. zamówień publicznychAneks nr 1 z dnia 16.05.2019 r. dot. terminu zakończenia robótZP.271.1.50.2018
CRU.379.20185.12.2018Umowa o dzieło – wykonanie porcelany z nadrukiem panoramy złotowskiejRanata Kowalczyk, Złotów1.110,00 zł bruttoDo 30.12.2018ds. promocji
CRU.380.201820.12.2018Umowa na usługę Ochrony Imprezy X Kolęd DLA PRZYJACIÓŁSpółdzielnia "Pretor" w Złotowie221,40 zł brutto26.12.2018Skarbnik
CRU.381.201804.12.2018Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr 272.8a.2018Energa-Obrót S.A z/s w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472886.268,89 zł bruttoOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. zamówień publicznych
CRU.382.201804.12.2018Umowa na wykonanie rzutów lokali i budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymiPrzedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARO" z/s w Człuchowie, ul.Stefana Batorego 2za sporządzenia opisu technicznego w 3 egz. a) jednego lokalu – 100,00 zł brutto b) inwentaryzacja budynku - do 100 m2 pow. Użytkowej – 200,00 zł brutto - powyżej 100 m2 pow. Użytkowej – 450,00 zł brutto Od 01.01.2019 do 31.12.2020ds. gospodarki nieruchomościami
CRU.383.201820.12.2018Umowa o przyłącze do sieci.51100/2018/OD5/ZR9ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań2.105,28 zł netto4 miesiące od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.384.201804.12.2018Obsługa geodezyjna Gminy Miasto ZłotówZP.271.1.44.2018Usługi Geodezyjne "GEOMETRA" Kokowski, Pawlak, Wagner, ul. Cechowa 1a, Złotówpodział gruntu na dwie działki -1.290,00 zł brutto; podział gruntu na 3 działki-1.495,00 zł brutto; podział działek na 4 do 10 działek – za działkę pierwszą 864,00 zł brutto; za każdą następną 320,00 zł brutto; podział gruntu na ponad 10 działek – za działkę pierwszą 860,00 zł brutto; za każdą następną 320,00 zł brutto; wznowienie granic geodezyjnych za 1 punkt 133,00 zł brutto; weryfikacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków 160,00 zł bruttoOd 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.ds. gospodarki nieruchomościami
CRU.385.201804.12.2018Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowychZP.271.1.45.2018Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARO" z/s w Człuchowie, ul.Stefana Batorego 2wycena budynku jednorodzinnego 400,00 zł brutto; wycena lokalu w budynku wielomieszkaniowym 250,00 zł brutto; wycena budynku gospodarczego, garażu lub pomieszczeń przynależnych 200,00 zł brutto, wycena 3 i więcej lokali w budynku wielomieszkaniowym – za pierwszy 250,00 zł, - za każdy następny 200,00 zł brutto; wycena budynku użyteczności publicznej: 500 zł brutto; wycena nieruchomości gruntowych za jedną nieruchomość bez względu na ilość działek: - do 0,50 ha – 200,00 zł brutto, - powyżej 0,50 ha – 220,00 zł brutto; aktualizacja operatu szacunkowego – 150,00 zł brutto; wycena gruntu celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za jedną nieruchomość – 200,00 zł brutto.Od 01.01.2019 do 31.12.2020ds. gospodarki nieruchomościami
CRU.386.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Anna Bałakari440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.387.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Paweł Śnioszek300,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.388.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Kacper Szpot300,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.389.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Krzysztof Błaszczak440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.390.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Bartosz Haliniak440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.391.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Gracjana Huk300,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.392.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Sara Kisiel300,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.393.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Paulina Krzykowska300,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.394.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Nikola Kulesza330,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.395.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Szymon Milner440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.396.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Artur Szatkowski440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.397.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Marek Szczepański440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.398.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Bartłomiej Wanecki880,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.399.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Mikołaj Wienke880,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.400.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Kacper Ziółkowski440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.401.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Marcin Semrau440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.402.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Bartłomiej Werachowski440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.403.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Maciej Sury440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.404.201820.12.2018Umowa na wykonanie dzieła polegającego na artystycznym wykonaniu kolęd podczas koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”. Adam Idzikowski, Firma Handlowo-usługowa Bem, ul. Dunikowskiego Ksawerego 7, 64-920 Piła440,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.405.201821.12.2018Obsługa techniczna imprezy w zakresie realizacji nagłośnienia koncertu „10 KOLĘD DLA PRZYJACIÓŁ”.Jarosław Rymon-Lipiński, Firma RYMON SOUND4349,00 zł brutto26.12.2018ds. kadr i płac
CRU.406.201828.12.2018Umowa o realizacje zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Prowadzenie „Dziennego Domu Senior – WIGOR w Złotowie” funkcjonującego według zasad określonych w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020.Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, ul. Hubego 1, 77-400 Złotów360.000,00 zł brutto Od 01.01.2019 do 31.12.2019ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 16.12.2019 r. Przesunięcie kosztów pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.524.44.2018 (OE)
CRU.407.201818.12.2018Umowa o świadczenie usługi przewozowej dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w ZłotowieJozin-Trans, Józef Świtalla210,00 zł netto za 1 dzień dowozuOd 01.01.2019 do 21.06.2019ds. oświaty i kultury
CRU.408.201818.12.2018Umowa o świadczenie usługi przez Dziennego OpiekunaMagdalena Trzaskowska5,10 zł brutto za 1 godzinę opieki nad 1 dzieckiemOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.409.201818.12.2018Umowa o świadczenie usługi przez Dziennego OpiekunaMaria Jaworska5,10 zł brutto za 1 godzinę opieki nad 1 dzieckiemOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.410.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Sara i Tomasz Mutschke4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.08.2019ds. oświaty i kultury
CRU.411.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Małgorzata i Grzegorz Brandys4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.08.2019ds. oświaty i kultury
CRU.412.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Karolina Modrak-Starak i Marcin Starak4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.08.2019ds. oświaty i kultury
CRU.413.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Anna i Czesław Tereszczuk4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 08.10.2019ds. oświaty i kultury
CRU.414.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Karolina i Przemysław Turuk4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.415.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Ewelina i Sławomir Sowa4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.416.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską. Ewelina I Mateusz Magalas4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.417.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Magdalenę Trzaskowską.Ewa i Wojciech Roggenbuck4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.08.2019ds. oświaty i kultury
CRU.418.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Anna Sikora-Napierała i Dariusz Napierała4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.08.2019ds. oświaty i kultury
CRU.419.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Agnieszka Zacharska i Paweł Zacharski4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.420.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Martyna i Bogdan Łukaszewicz4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.421.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Emilia i Rafał Skiba4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.422.201818.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Agnieszka i Przemysław Steppa4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.423.201818.12.2018Umowa o świadczenie usługi przewozowej dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w JastrowiuFirma BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski3,60 zł netto za 1 kmod dnia 01.01.2019 do 21.06.2019ds. oświaty i kultury
CRU.424.201827.12.2018Umowa o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w 2019 roku„PROJEKTIW” Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk, ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów2,00 % zł + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z WykonawcąOd 02.01.2019 do 31.12.2019ds. inwestycji i remontów
CRU.425.201827.12.2018Umowa o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót drogowych w 2019 rokuFirma Budowlana EZOP – Zbigniew Pająk, Blękwit 35e, 77-400 Złotów1,45 % zł + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z WykonawcąOd 02.01.2019 do 31.12.2019ds. inwestycji i remontów
CRU.426.201827.12.2018Umowa o pełnienie obowiązków inspektora branży elektrycznej w 2019 rokuAutomatic Power Energy Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne Mgr inż. Bogusław Pańczyniak ul. M. Drzymały 3/2 77-400 Złotów2,30 % zł + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z WykonawcąOd 02.01.2019 do 31.12.2019ds. inwestycji i remontów
CRU.427.201821.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Angelika Rewolińska i Wojciech Amilkiewicz4,40 zł za 1hOd 01.01.2019 do 31.08.2019ds. oświaty i kultury
CRU.428.201821.12.2018Umowa o świadczenie usług przez dziennego opiekuna – Marię Jaworską.Małgorzata Klóska4,40 zł za 1hOd 01.03.2019 do dnia 31.12.2019ds. oświaty i kultury
CRU.429.201831.12.2018Umowa o świadczenie usług – wykonywanie zadań komendanta miejskiego ochrony przeciwpożarowejJanusz Winnicki1040,00 zł brutto za miesiącOd 01.01.2019 do 31.12.2019ds. kadr i płac
CRU.430.201831.12.2018Umowa na konserwację dwóch pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w ZłotowieMirosław Ruta208,00 zł brutto za miesiącOd 01.01.2019 do 31.12.2109ds. kadr i płac
CRU.431.201819.12.2018Umowa licencyjna – jednorazowa na publiczne wykonanie utworów podczas występu „KOFTA, NASTROJE i ŻART”Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa738,00 zł brutto01.12.2018ds. oświaty i kultury
CRU.432.201814.02.2018Umowa o współpracy partnerskiej – „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Eliminacje Miejsko-Gminne”Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie Ul. Ks. dr B. Domańskiego 48a 77-400 Złotów 3.000,00 zł brutto 9.03.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.433.201826.02.2018Umowa Nr 49/TV/18 Produkcja i emisja programu pn. „Finał konkursu Złoty Herb 2017” TV Asta Sp. z o. o. ul. Drygasa 29 64-920 Piła 900,00 zł brutto 31.03.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.434.201826.02.2018Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zdjęć imprez miejskich w 2017 Karol Potapowicz 701,00 zł brutto 2.03.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.435.201817.04.2018Umowa „Produkcja i emisja programu o charakterze informacyjnym o działaniach Gminy Miasto Złotów” TV Asta Sp. z o. o. ul. Drygasa 29 64-920 Piła 18.450,00 zł brutto31.12.2018ds. informacji publicznej i promocji gminyZP.271.1.17.2018
CRU.436.201827.04.2018Umowa o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych – rejestracja wizji i dźwięku oraz transmisja na żywo uroczystości w ramach Programu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Produkcja Telewizyjna KONART Kamil Ceranowski al. Mickiewicza 28 77-400 Złotów 1.230,00 zł brutto 25.06.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.437.201828.05.2018Umowa współpracy – realizacji projekcji kina plenerowego Radosław Tomasik Pracownia Ferment Kolektiv ul. Głogowska 959,40 zł brutto11.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.438.20187.06.2018Umowa o dzieło – tłumaczenie tekstu LINGBART Centrum Języków Obcych Bartosz Matysek ul. Krańcowa 75C lok. 2 61-048 Poznań 2.509,20 zł brutto28.06.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.439.201821.06.2018Umowa licencyjna na wykorzystania zdjęć ZłotowaStudio Foto-Zbyszko Zbigniew Tomczak Os. Podkowa Leśna 6 Dolaszewo 64-930 Szydłowo 1.500,00 zł bruttods. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.440.201828.06.2018Umowa o współpracy partnerskiej przy organizacji przedsięwzięć pn. „Wehikuł czasu” oraz „Festyn Rodzinny” Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie 3.900,00 zł brutto1.07.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.441.201829.08.2018Umowa zlecenia – redagowanie książki pn. „Kalendarz Złotowski 2019”Janusz Justyna 2.372,00 zł brutto30.09.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.442.201811.09.2018Umowa „Opracowanie koncepcji graficznej, skład oraz dokonanie wydruku wydawnictwa pn. Kalendarz Złotowski 2019” Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe TONGRAF Jan Sip 64-920 Piła 13.020,00 zł brutto 23.11.2018ds. informacji publicznej i promocji gminyZP.271.1.35.2018
CRU.443.20189.10.2018Umowa na opracowanie koncepcji graficznej oraz dokonanie wydruku kalendarzy ściennych trójdzielnych na rok 2019 Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe TONGRAF Jan Sip 64-920 Piła10.393,50 zł brutto 30.11.2018ds. informacji publicznej i promocji gminy
CRU.444.201827.12.2018Umowa na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT/AGD dla potrzeb realizacji projektu „Kompetentny uczeń – wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT/AGD”. Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź500.995,00 zł bruttoDo 60 dni od podpisania umowyds. zamówień publicznych272.23.2018
CRU.445.201811.12.2018Umowa nr D/I/58/10185602/01445/0 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznejENEA Operator Sp. Z o. o., Poznańwedług taryfy operatoraumowa obowiązuje od 01.01.2019 na czas nieokreślony ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.446.201811.12.2018Umowa nr D/I/58/10185602/01446/0 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznejENEA Operator Sp. Z o. o., Poznańwedług taryfy operatoraumowa obowiązuje od 01.01.2019 na czas nieokreślony ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.447.2018
CRU.448.2018
CRU.449.2018
CRU.450.2018
CRU.451.2018
CRU.452.2018
CRU.453.2018
CRU.454.2018