CENTRALNY REJESTR UMÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTOWIE

Numer umowyData zawarcia umowyPrzedmiot umowyOznaczenie umowy wg wykonawcyWykonawcaWartość brutto umowyTermin realizacji/obowiązywania umowyKomórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację umowyData i numer aneksu do umowyUwagi
CRU.001.20202.01.2020Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.60.2019 "Remont węzła sanitarnego w budynku przy ul. Hubego 1"Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów31.038,78 zł brutto1.02.2020 11.03.2020ds. inwestycji i remontówAneks nr 1 z dnia 30.01.2020 zmiana zakończenia robótZP.271.1.60.2019
CRU.002.20202.01.2020Umowa Nr ZP.271.1.46.2019Zakład Usług Elektrycznych ELEKTROINSTALATOR, Złotów14.760 zł bruttoDo 12.01.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.46.2019
CRU.003.20202.01.2020Umowa o objecie profilaktyczną opieką zdrowotnąSpecjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Teresa Janiak, Złotów30,00 zł za wydanie orzeczenia lekarskiego02.01.2020 – 31.12.2020ds. kadr i płac
CRU.004.20208.01.2020Umowa NR RL-OP.526.1.2020 (PiOZ) o realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia pt. "Działania Ludzi w Biegu na rok 2020"Stowarzyszenie Ludzi w Biegu, Złotów16.680,00 zł bruttoOd 12.01.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.1.2020 (PiOZ)
CRU.005.20208.01.2020Umowa nr RL-OP.526.2.2020 (PiOZ) o realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia pt. "CIS – CHCEMY INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA"Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, Złotów3.316,00 zł bruttoOd 02.03.2020 do 30.06.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 15.04.2020 r. Wydłużenie terminu realizacji zadania publicznego Porozumienie z dnia 01.06.2020 r. o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stronRL-OP.526.2.2020 (PiOZ)
CRU.006.202014.01.2020Umowa nr RL-OP.526.3.2020 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: "Działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych a także osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy)".Stowarzyszenie "Klub Abstynentów "Ostoja", Złotów42.000,00 zł bruttoOd 15.01.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.3.2020 (PPS)
CRU.007.202015.01.2020Umowa nr ZP.271.1.61.2019 – "Bieżące utrzymanie drzew i zadrzewień"Zakład Transportowy i Usługowo-Handlowy Jan Król, Międzybłocie49.200,00 zł bruttoDo 14 dni kalendarzowych po przekazaniu zleceniads. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.61.2019
CRU.008.202014.01.2020Umowa na dowóz dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w ZłotowieAndrzej Krekora, ZłotówDo 100,00 zł miesięcznieOd 01.01.2020 do 26.06.2020ds.oświaty i kultury
CRU.009.202014.01.2020Umowa Licencyjna – Jednorazowa Nr 57200012 na publiczne wykonanie utworów podczas wystepów estradowych "Koncert 10 Kolęd dla Przyjacół"Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Wielkopolsko-Kujawska Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu 1.217,70 zł26.12.2019ds.kadr i płac
CRU.010.20207.01.2020Umowa o świadczenie usług na wykonywanie zadań komendanta miejskiego ochrony przeciwpożarowejJanusz Winnicki, Złotów1.040,00 zł bruttoOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds. kadr i płac
CRU.011.20207.01.2020Umowa Zlecenie na konserwację dwóch pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w ZłotowieMirosław Ruta, Złotów235,00 zł bruttoOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds.kadr i płac
CRU.012.202023.01.2020Porozumienie Nr FO 3/2020 w/s ustalenie trybu rozliczeń międzygminnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę ZłotówGmina Złotów502,86 zł na jedno dzieckoOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds.oświaty i kultury
CRU.013.202023.01.2020Porozumienie Nr FO 4/2020 w/s ustalenie trybu rozliczeń międzygminnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę ZłotówGmina Złotów377,15 zł na jedno dzieckoOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds.oświaty i kultury
CRU.014.20202.01.2020Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdy roboczy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00Kancelaria Adwokacka Alicja Mendyk, Złotów100,00 brutto za 1 hOd 02.01.2020 do 31.12.2020ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.015.20202.01.2020Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdy roboczy poniedziałek i piątek w godzinach od 16:00 do 18:00Gabinet Psychologiczny Katarzyna Mikszto, Złotów70,00 zł brutto za 1hOd 03.01.2020 do 28.12.2020ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.016.20202.01.2020Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdy roboczy wtorek tygodnia w godzinach od 15:30 do 17:30Terapia i Szkolenia Przemysław Siciarz, Złotów80,00 zł brutto za 1hOd 07.01.2020 do 29.12.2020ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.017.20202.01.2020Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdą środę tygodnia w godzinach od 18:00 do 20:00Gabinet Terapeutyczny, Bernadeta Moczarska-Korbanek, Złotów100,00 brutto za 1 hOd 08.01.2020 do 30.12.2020ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.018.202020.01.2020Umowa Nr 272.37.2019 o wykonanie robót budowlanych "Wykonanie studni głębinowej w ramach realizacji inwestycji: modernizacja boiska treningowego przy ul. Wioślarskiej"Firma PilGaz Grupa SBS Micha ł Grzesiak, Piła19.680,00 zł bruttoDo 8 tygodni od daty protokolarnego przkazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.019.202017.01.2020Umowa NR RL-OP.526.4.2020 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Wojciecha w Złotowie "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Złotów30.960,00 zł bruttoOd 20.01.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.4.2020 (PPS)
CRU.020.202017.01.2020Umowa NR RL-OP.526.5.2020 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Świetlica środowiskowa "Przystań" z elementami socjoterapiiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie, 29.791,40 zł bruttoOd 20.01.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.5.2020 (PPS)
CRU.021.202017.01.2020Umowa NR RL-OP.526.6.2020 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlic środowiskowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie w 2020 roku ".Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie, Złotów61.200,00 zł bruttoOd 20.01.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.6.2020 (PPS)
CRU.022.202017.01.2020Umowa NR RL-OP.526.7.2020 (OE) o realizację zadania publicznego w zakresie działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Nie znajdziesz lepszego leku jak Uniwersytet Trzeciego Wieku"Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Złotów26.000,00 zł bruttoOd 20.01.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.7.2020 (OE)
CRU.023.202017.01.2020Umowa NR RL-OP.526.8.2020 (OE) o realizację zadania publicznego w zakresie działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Dzien Seniora 2020"Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, Złotów 2.800,00 zł bruttoOd 01.08.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dnia 01.06.2020 r. o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stronRL-OP.526.8.2020 (OE)
CRU.024.202020.01.2020Umowa o świadczenie usług nr RL-OK.DO.1.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAnna i Artur Oprządek, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 20.01.2020 do 31.12.2020ds.oświaty i kulturyRL-OK.DO.1.2020
CRU.025.202015.01.2020Porozumienie w sprawie współpracy w realizacji zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej dotyczącej walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miasto Złotów na podstawie "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019" – transport żywnościRzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w ZłotowieDo 870,- zł netto w miesiącu kalendarzowymOd 15.01.2020 do 31.12.2020ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.026.202031.01.2020Umowa na wykonanie usługi polegającej na montażu kamery, zapewnieniu właściwej konfiguracji i ustawieniu kamery, wymianie baterii i karty SD"EXPERT" Robert Kowalski, Złotów61,50 zł. Brutto za jednorazowe zlecenieOd 1.02.2020 do 31.12.2020Komendant Straży Miejskiej Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
CRU.027.20201.02.2020Umowa najmu urządzeń WATERPOINT nr UC/03/00375/2020Grupa LIBERTA Sp. Z o.o. Sp. K., Bielsko-Biała119,00 złDo 31.12.2020ds. zamówień publicznychAneks nr 1 z dnia 09.06.2020 r. dotyczy zmiany płatności w związku z uruchomieniem drugiego dystrybutora
CRU.028.202010.01.2020Umowa Serwisowa do wykonania zadania "Udzielenie rocznego serwisu (Za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.) na Aplikacje INWESTOR, wraz z wizytówka gminy w serwisie www.inwestujwgminie.pl"GISON Sp. z o.o., Kraków2.000,00 zł netto, a po upływie rocznego okresu obowiązywania umowy,czyli od 01.01.2021 umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok kalendarzowy, przy czym kwota wynagrodzenia wynosi wówczas 2.300,00 zł. NettoOd 01.01.2020 do 31.12.2020ds. Kierownik Referatu stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
CRU.029.202030.01.2020Umowa nr ZP.271.1.1.2020 "Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Złotowie"Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotów12.050,00 zł + 8% VAT miesięcznieOd 1.02.2020 do dnia 30.06.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.030.20202.01.2020Umowa na ilość pobranej wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Złotowie, na cele przeciwpożarowe do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśnuczych na terenie Gminy Miasto ZłotówSkarbem Państwa – Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w ZłotowieNa dzień zawarcia umowy cena 1 m3 wody na cele przeciwpożarowe wynosi netto 4,10 zł + podatek Vat 8% i wynosi brutto 4,43 złumowa zostaje zawarta na czas nieokreslony ,poczynaąc od dnia 2 stycznia 2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.031.20207 .01.2020Umowa o opracowanie koncepcji graficznej logo-650-lecia Miasta Złotowa w oparciu o istniejące logo Złotów Wielkopolskie ZdrojeDominika Wrona, Złotów500,00 zł bruttoDo 10 stycznia 2020ds. rozwoju
CRU.032.202030.01.2020Porozumienie nr RL-OK.031.1.2020 w/s ustalenia trybu rozliczeń pomięzy Gmną Miasto Złotów a Gminą Złotów w/z z pokrywaniem kosztów opieki zapewnianej w żłobku, ponoszonych przez Gminę Miasto Złotów na dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów, korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczychGmina ZłotówMiesięczna kwota dotacji na dziecko w roku 2020 wynosi 468,00 złOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.033.202030.01.2020Porozumienie Międzygminne w/s realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniaGmina Piłaelement kwoty stałej- tyt. Bieżącej gotowości przyjęcia i utrzymania zwierząt w wysokości rocznej 22.052,84 zł, elementu kwoty zmiennej tyt. Przyjęcia i utrzymania zwierzecia w wysokości 7,67 zł/1 zwierzę/dobę, elementu kwoty zmiennej – tyt. Wyłapywania i dostarczania bezdomnego zwierzęcia do schroniska -koszty sprzętowe 19,31 zł/2 h interwencji, element kwoty zmiennej – tyt. Dokonania sterylizacji lub kastracji zwierzęcia w wysokości do 193,80 złOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.034.20209.01.2020Umowa na roboty drogowe pod nazwą "Bieżące utrzymanie dróg w Złotowie"Przedsiębiorstwo EL-KAJO Spółka z o.o. Bydgoszczna wartośc nie przekraczającą 104.550,00 złna czas określony do 31.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.035.202030.12.2019Umowa ZP.271.1.64.2019 o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w 2020 roku – "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla robót sanitarnych na inwestycjach przewidzianych do realizacji w budżecie gminy w roku 2020""PROJEKTIW" Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk, ZłotówZamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: - 2,00 % + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z Wykonawcą; - wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 126 tys. Złotych netto w trakcie okresu obowiązywania umowyOd 02.01.2020 do 31.12.2020ds. inwestycji i remontówZP.271.1.64.2019
CRU.036.202018.02.2020Umowa na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla projektu "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów"3R Agencja Reklomowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, Brzeg Dolny676,50 zł. BruttoDo 4.03.2020ds. pozyskiwania funduszy
CRU.037.202019.02.2020Umowa pod nazwą "Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt nieobjetych opieką schroniska"Prywatna Praktyka Weterynaryjna lek. Wet. Paweł Mandyk, ZłotówŁączna wartość wszystkich zleconych usług nie może przekroczyć wartość 65 000,00 zł bruttodo dnia 31.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.038.202014.02.2020Umowa Nr ZP.271.1.2.2020 Produkcja i emisja "Jubileuszowych aktualności złotowskich"TV ASTA Sp. Z o.o. Piła27 060,00 zł bruttoDo 31.12.2020ds. rozwoju
CRU.039.202025.02.2020Umowa dot. Organizacji i przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych pod nazwą "Czuję, Myślę, Działam- Zatrzymuję Falę Nienawiści"Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski – Stowarzyszenie METROPOLIA WIELKOPOLSKA z/s w Pile3.000,00 zł brutto24.03.2020 od godz. 9.00; 23.03.2020 od godz 13.00; 23.03.2020 od godz. 9.00ds. alkoholowych
CRU.040.202025.02.2020Umowa o dzieło (o artystyczne wykonanie) osobiście wykonać dzieło polegające na artystycznym wykonaniu koncertu podczas Jubileuszowej Gali Złoty Herb 2019 zwanego dalej KoncertemWeronika Chałubek, Złotów550,00 zł brutto28.02.2020 o godz. 14.00ds. rozwoju
CRU.041.202021.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.3.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJulia i Piotr Hernik, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 2.03.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.042.202021.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.4.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaDagmara i Michał Szlaga, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 9.03.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.043.202019.02.2020Umowa na wykonanie usługi pod nazwą "Graficzne opracowanie, wydruk oraz dystrybucja wkładki w bezpłatnej prasie, 2 razy w miesiącu o objętości 6 stron łącznie, na teren miasta Złotowa"Agencja Promocyjno-Wydawnicza MEDIA S.C. Elżbieta Możejko, Gabriela Ciżmowska, Michał Nicpoń, Piła25.092,00 zł bruttoco miesiąc, począwszy od miesiąca marca 2020 do końca grudnia 2020ds. rozwoju
CRU.044.202027.02.2020Umowa "Opracowanie urbanistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew.33/11 położone przy ul. Kwiatowej"PROXAR Joanna Sapieha-Kopicka, Złotów12.300,00 zł bruttoI etap do 31.03.2020, zakończenie realizacji umowy najpóźniej do 31 grudnia 2021ds. gospodarki przestrzennej
CRU.045.202017.01.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.2.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaHanna Nitka Dzioba i Sławomir Dzioba, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 20.01.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.2.2020
CRU.046.202026.02.2020Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekunaSylwia Kluska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemOd 02.03.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.047.20202.01.2020Umowa outsourcingowa w zakresie pełnienia funkcji – Inspektora Ochrony Danych OsobowychIOD – Audyt, Consulting, Outsourcing Beata Lewandowska, Lędyczek500 zł netto miesięczne, powiększone o 23% VATOd 01.01.2020 do 31.03.2020sekretarz
CRU.048.20202.03.2020Umowa NR ZP.271.1.8.2020 na dostawę kwiatów rabatowych na terenie miasta ZłotowaGospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Olejarz, Nowy Dwórłączna wartośćzamówienia w 2020 r. nie może przekroczyć kwoty 28 885,00 zł bruttoOd 16.03.2020 do 30.06.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 do Umowy nr ZP.271.1.08.2020 z dnia 2.03.2020 zmiana brzmienia "Termin dostawy bratków ogrodowychZP.271.1.8.2020
CRU.049.202027.02.2020Umowa dot. przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na okres od dnia 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r. (przygotowanie procedur o zamówienie publiczne, opracowanie projektu na usługi dystrybucji w trybie z wolnej ręki, świadczenie usług doradczych zwiazanych z przedmiotem umowy)Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, Bydgoszcz3.000,00 zł nettoDo 31.12.2020ds. zamówień publicznych
CRU.050.202017.03.2020Umowa nr ZP.271.1.14.2020 "Opracowanie Dokumentacji Zamiennej "Budowy Infrastruktury Parkowej przy Al. Piasta w Złotowie "Park Miejski przy Starostwie – Rozbudowa Struktury Warstwowej i Gatunkowej."PRO-BUD" Projektowanie i Nadzór Budowlany – Grzegorz Witkowicz, Złotówwynagrodzenie w formie zryczałtowanej 30.000,00 zł netto, kwotę brutto 36.900,00złDo 29.05.2020 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.14.2020
CRU.051.202016.03.2020Umowa Zlecenie na powierzenie wykonania zadań "Miejskiego Inspektora Nadzoru ds. Zieleni"Małgorzata Dąbek, Złotów1.590,00 zł bruttoOd 1.04.2020 do 30.11.2020Kierownik Referatu stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej
CRU.052.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.1.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Zajęcia sportowe w Kickboxingu dla dzieci i młodzieży Miasta Złotów"Miejski Ludowy Klub Sportowy "SPIDER", Złotów10.800,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.423.1.2020
CRU.053.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.2.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2020"Miejski Ludowy Klub Bokserski "Sparta", Złotów23.000,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowych Aneks nr 3 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany kosztorysu pomiędzy pozycjamiRL-OP.423.2.2020
CRU.054.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.3.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Piłka nożna – gra ciała i umysłu"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów29.000,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.423.3.2020
CRU.055.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.4.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie"Ludowy Klub Sportowy "Drogowiec", Złotów8.200,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.423.4.2020
CRU.056.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.5.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2020"Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta", Złotów151.500,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków Aneks nr 3 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmiany kosztorysu pomiędzy pozycjamiRL-OP.423.5.2020
CRU.057.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.6.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2020"Miejski Klub Tenisa Stołowego "Sparta", Złotów24.000,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków Aneks nr 3 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zmiany kosztorysu pomiędzy pozycjamiRL-OP.423.6.2020
CRU.058.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.423.7.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "K.S. Perfecta Fotsal Złotów"Klub Sportowy Perfecta Futsal, Złotów23.500,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.423.7.2020
CRU.059.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.16.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Prowadzenie Chóru Nauczycielskiego w Złotowie w 2020 roku"Stowarzyszenie Miłośników Śpiewu Chóralnego w Złotowie, 5.100,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.16.2020 (KS)
CRU.060.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.17.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Taniec i śpiew jest w nas"Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom", Złotów12.700,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 17.08.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.17.2020 (KS)
CRU.061.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.15.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "IV wystawa pojazdów zabytkowych w Złotowie"Stowarzyszenie Motocyklisów Explorers, Krajenka8.270,00 złOd 15.04.2020 do 14.07.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania publicznego Aneks nr 3 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.15.2020 (KS)
CRU.062.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.14.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: Amatorski Teatr Miejski – premiera spektaklu pt. "Jubileusz czyli tajemnice teatralnej garderoby"Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki" z siedzibą w Złotowie, 5.400,00 złOd 09.03.2020 do 30.09.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.14.2020 (KS)
CRU.063.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.13.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Prowadzenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie oraz warsztatów muzycznych"Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, Złotów37.500,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.13.2020 (KS)
CRU.064.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.12.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Projekt Kostka 2020"Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie 14.000,00 złOd 10.03.2020 do 31.10.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Porozumienie z dnia 10.08.2020 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.12.2020 (KS)
CRU.065.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.11.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Warsztaty śpiewacze udoskonalające w ramach prowadzenia chóru Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie"Towarzystwo Śpiewu "Św. Cecylii", Złotów6.640,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.11.2020 (KS)
CRU.066.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.10.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Gwiazdkowy Rynek"Fundacja "Złotowianka", Złotów12.500,00 złOd 01.09.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Porozumienie z dnia 02.12.2020 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.10.2020 (KS)
CRU.067.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.9.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: Eliminacje Miejskie "Złotów 2020" do XXV Wojewódzkiego Festivalu Piosenki Przedszkolaków "Sokół 2020"Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie, 1.150,00 złOd 09.03.2020 do 30.07.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dnia 03.04.2020 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.9.2020 (KS)
CRU.068.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.25.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Szkolenie i rozwój dzieci i młodzieży w kolarstwie"Ludowy Klub Sportowy "Drogowiec", Złotów3.000,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.25.2020 (KF)
CRU.069.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.26.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w 2020 roku"Miejski Klub Tenisa Stołowego "Sparta", Złotów4.180,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.26.2020 (KF)
CRU.070.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.22.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Miejska liga strzelecka o puchar 650 – lecie Złotowa"Jednostka Strzelecka 4001 im. Szarych Szeregów, Złotów3.265,00 złOd 10.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.22.2020 (KF)
CRU.071.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.18.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Organizacja Turniejów Strzeleckich z okazji świąt i ważnych wydarzeń historycznych w 2020 roku"LOK Klub Strzelecki "SUPERMEN" w Złotowie, Złotów4.600,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.18.2020 (KF)
CRU.072.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.19.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Złotowski Szlem na 650 – lecie miasta Złotowa"Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie, Złotów5.350,00 złOd 20.04.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.19.2020 (KF)
CRU.073.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.20.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Organizacja i udział w zawodach skatowych w roku 2020"Klub Skata Krajna, Złotów5.440,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.20.2020 (KF)
CRU.074.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.21.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Sporty walki – zajęcia sportowe kickboxingu dla dzieci i młodzieży"Miejski Ludowy Klub Sportowy "SPIDER", Złotów6.400,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.21.2020 (KF)
CRU.075.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.23.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Kształtujemy, bawimy, edukujemy"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów10.670,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.23.2020 (KF)
CRU.076.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.24.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Kompleksowe wsparcie rozwoju fizycznego dzieci w zakresie piłki noznej klubu MLKS "Sparta" ZłotówMiejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta", Złotów15.288,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.24.2020 (KF)
CRU.077.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.29.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Racerunning sekcja Złotów"Fundacja "Złotowianka", Złotów9.470,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowych Aneks nr 3 z dnia 05.10.2020 r. w sprawie zwiększenia zakresu finansowego zadania publicznego RL-OP.526.29.2020 (KF)
CRU.078.202013.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.30.2020 (NSE) o realizację zadania publicznego w zakresie działalność z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod tytułem: "Grajmy w szachy"Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom", Złotów7.925,00 złOd 01.04.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 10.08.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.30.2020 (NSE)
CRU.079.202013.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.32.2020 (TiK) o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod tytułem: "Na tropie lokalnej historii"Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Złotów4.000,00 zOd 01.05.2020 do 30.10.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Porozumienie z dnia 14.08.2020 r. o rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stronRL-OP.526.32.2020 (TiK)
CRU.080.202030.03.2020Umowa Nr 272.2.2020 o wykonanie robót budowlanych "Przebudowa Domu Polskiego – dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych"Elektrotechnika Tomasz Lach, Złotów215.250,00 zł bruttotermin wykonania do 15.06.2020ds. zamówień publicznych
CRU.081.202017.03.2020Umowa Nr 1498/OP/R4/2020/P na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miasta Złotów, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. Z o.oENEA Oświetlenie sp. Z o.o.ryczałt miesięczny 11.277,04 zł netto + czynności zlecone wg. cennika stanowiącego załącznik nr 4 do UmowyOd 1.01.2020 do 31.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.082.202013.03.2020Umowa Nr ZP.271.1.13.2020 na sprzedaż drzew – pięciu topól balsamicznych "ZULIT" PPHU Roman Jopek,Łobżenica756,00 zł bruttotermin zakończenia robót 15.04.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.083.20201.04.2020Umowa nr 272.4.2020 na wykonanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni na powierzchni całkowitej oszacowanej na 262.491 m 2 oraz utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta Złotowa na pow. 9.600 m2Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotówwynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 32.050,00 zł + 8 % Vat miesięcznieOd 1.04.2020 do dnia 31.10.2020ds. zamówień publicznych
CRU.084.202030.03.2020Umowa Nr ZP.271.1.17.2020 na Opracowanie Dokumentacji projektowej "Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Szpitalnej (od stacji PKN Orlen/Rondo Harcerzy Złotowszczyzny do myjni samochodowej przy ul.Powstańców)" w ramach inwestycji: "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szpitalnej z wymianą słupów oświetleniowych"Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyniak, Złotów6.150,00 zł bruttodo dnia 10.07.2020Kierownik Referatu stanowisko ds. Inwestycji i remontów
CRU.085.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.28.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "XIV Złotowski Bieg Zawilca oraz III Złoty Triathlon"Stowarzyszenie "Złotowski Bieg Zawilca"17.000,00 złOd 09.03.2020 do 15.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowych Porozumienie z dnia 24.09.2020 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.28.2020 (KF)
CRU.086.202017.03.2020Umowa o dzieło pod potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa ciągów komunikacyjnych w Złotowie "Góra Żydowska – Park Nastrojów w ramach realizacji inwestycji budżetowej: Podniesienie jakości zagodpodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów – "Góra Żydowska – Park Nastrojów" - pełnienie nadzoru archeologicznego, sporządzenie wniosku i opracowanie naukowe.Elżbieta Gajda, Trzcianka2.500,00 zł bruttoOd 04.05.2020 do 30.11.2020
CRU.087.202013.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.33.2020 (TiK) o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod tytułem: "Jakiś Rajd edycja druga"Stowarzyszenie Motocyklisów Explorers, Krajenka6.000,00 złOd 15.04.2020 do 14.07.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania publicznego Aneks nr 3 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.33.2020 (TiK)
CRU.088.20209.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.27.2020 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Rozwój karate na terenie Gminy Miasta Złotów"Stowarzyszenie Satori5.924,00 złOd 09.03.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.27.2020 (KF)
CRU.089.202020.03.2020Umowa o dzieło na kompleksową usługę zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych z nadrukiem, zaakceptowane przez ZamawiającegoTHEMASTUDIO Marika Wojtuń, Stawnica33.267,50 zł bruttodo dnia 10.04.2020ds. rozwoju
CRU.090.20204.03.2020Umowa o opracowanie koncepcji graficznej nowego logo-650-lecia Miasta Złotowa w oparciu o istniejące logo 650-lecia Miasta ZłotowaMarika Wojtuń Thema Studio, StawnicanieodpłatnieDo 4.03.2020ds. rozwoju
CRU.091.202010.04.2020Umowa NR 272.1.2020 o wykonanie robót budowlanych "Modernizacja ul. Polnej"Januszewski Mirosław,Witunia972.878,37 zł brutto150 dni od daty prezkazania terenu budowyds. zamówień publicznychAneks nr 1.2020 z dnia 15.06.2020 w sprawie zmiany sposobu płatności Aneks nr 2.2020 z dnia 21.09.2020 w sprawie zmiany terminu wykonania robót Aneks nr 3.2020 z dnia 22.09.2020 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia i zmiany wysokości gwarancji ubezpieczeniowej
CRU.092.202027.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.8.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMagdalena Wójkiewicz i Mateusz Gmys, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 2.03.2020 do 31.12.2020ds.oświaty i kultury
CRU.093.202027.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.9.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika i Krzysztof Mincer, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 2.03.2020 do 31.12.2020ds.oświaty i kultury
CRU.094.202027.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.6.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaElżbieta i Wojciech Rutkowscy, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 2.03.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.095.202027.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.5.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMartyna Reszkowska i Karol Skrentny, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 2.03.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.096.202013.03.2020Umowa Nr RL-OP.526.31.2020 (TiK) o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod tytułem: "Krajna Adventure Race"Fundacja Strefa Przygód, Strzałkowo18.265,00 złOd 16.03.2020 do 30.06.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 23.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowych Aneks nr 3 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie zmiany wartości zadania publicznegoRL-OP.526.31.2020 (TiK)
CRU.097.202022.04.2020Umowa NR 272.6.2020 o wykonanie robót budowlanych "Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica"Spółdzielnia Rzemieślonicza "KRAJNA", Złotów305.257,99 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy ds. zamówień publicznych
CRU.098.202031.03.2020Umowa o świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych (IOD)BHP PARTNER Marcin Misztal, Złotów500,00 zł bruttoOd 1.04.2020 na czas nieokreslonysekretarz
CRU.099.20204.05.2020Umowa nr ZP.271.1.24.2020 pod nazwą: "Przegląd roczny obiektów mostowych" w Złotowie.Firma Budowlana E.Z.O.P. Zbigniew Pająk, Blękwit8118,00 zł bruttoOd 15.05.2020 do 15.06.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.24.2020
CRU.100.20206.05.2020Umowa nr ZP.271.1.22.2020 pod nazwą "Oznakowanie poziome ulic"."VOBEMA POLSkA" spółka z o.o., PiłaCena brutto za wykonanie poszczególnych usług tj.: 1) malowanie cienkowarstowe białe 11,69 zł za 1 m2; 2) malowanie cienkowarstwowe niebieskie 12,30 zł za 1m2; 3) malowanie cienkowarstwowe czerwone 12,67 zł za 1m2; 4) malowanie grubowarstwowe białe 73,80 zł za 1m2; 5) malowanie grubowarstwowe czerwone 79,95 zł za 1m2Do 15.06.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks Nr 1 do umowy nr ZP.271.1.22.2020 z dnia 10.06.2020 dot. Dodania zapisu o wprowadzeniu limitu łącznej wartość przedmiotu umowyZP.271.1.22.2020
CRU.101.202027.04.2020Umowa Nr RL-OP.526.34.2020 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: "Wypoczywaj z Fair – Play"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów15.850,00 zł Od 27.04.2020 do 30.09.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.34.2020 (WdiM)
CRU.102.202027.04.2020Umowa Nr RL-OP.526.36.2020 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym pod tytułem: Kolonia sportowo rekreacyjna pod hasłem "Zdrowo i sportowo!"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów10.250,00 zł Od 27.04.2020 do 30.09.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.36.2020 (PPS)
CRU.103.202027.04.2020Umowa Nr RL-OP.526.35.2020 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem: "Sportowe lato! Co Wy na to?"Stowarzyszenie Satori, Jastrowie13.742,00 złOd 27.04.2020 do 01.09.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie terminu płatności środków finansowych Aneks nr 2 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności środków finansowychRL-OP.526.35.2020 (WdiM)
CRU.104.202014.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 1.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneGrażyna i Paweł Jędrak, Złotów2.000,00 zł netto, Do 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.105.202017.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 2.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneLucyna i Marek Pikulik, Złotów2.000,00 zł netto, Do 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.106.202017.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 3.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneRenata Geisler, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.107.202021.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 4.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneMaria i Wacław Pulit, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.108.202021.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 5.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneŁukasz Kowalczyk, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.109.202021.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 6.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneAnna i Zbigniew Niewiadomscy, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.110.202021.04.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 7.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneIlona i Remigiusz Majorowicz, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.111.20201.04.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporządzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla stałych obwodów głosowania w mieście Złotowie, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.Radosław Sieg, Złotów1.400,00 zł bruttoOd 1.04.2020 do 8.05.2020 r.ds. kadr i płac
CRU.112.20201.04.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporzadzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla odrębnych obwodów głosowania nr IX w Szpitalu Powiatowym w Złotowie i nr X w Zakładzie Karnym w Czarnem Oddział Zamknięty w Złotowie, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.Anna Sieg, Złotów500,00 zł bruttoOd 1.04.2020 do 8.05.2020 r.ds. kadr i płac
CRU.113.20206.04.2020Umowa o przygotowanie koncepcji ulotki i realizację usługi jej wydrukuFundacja Mapa Pasji, Kraków2.200,00 zł bruttoDo 14.05.2020ds. promocji
CRU.114.202021.05.2020Umowa dotycząca finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Złotowie, powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Złotów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Sienkiewicza 2 w Złotowie oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa KrajowegoZłotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w ZłotowiePrzewidywany łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 2.916.604,37 zł bruttonie później niż do dnia 30.11.2020 rokuds. pozyskiwania funduszy
CRU.115.20205.05.2020Umowa o współpracy w zakresie walki z epidemią COVID-19Uniwerytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuCena jednego badania wykonanego 280,00 zł bruttona czas określony i obowiązuje od dnia zawarciasekretarz
CRU.116.20204.05.2020Umowa "Montaż, utrzymanie i demontaż fontann pływających"Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne Bogusław Pańczyniak, Złotów-za montaż i uruchomienie jednej sztuki fontanny w wysokości 1.435,00 zł brutto -za utrzymanie jednej fontanny w ciągłej sprawności i demontaż wraz z przechowywaniem w wysokości 1.435,00 zł brutto-demontaz fontanny do dnia 15.11.2020 -zabezpieczenie fontanny od dnia demontażu(na zimę) i przechowywanie jej do dnia 31.03.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.117.202025.05.2020Umowa NR 272.7.2020 o wykonanie robót budowlanych "Modernizacja części ul. Staszica"Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Spółka Z o.o. Złotów205.000,00 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 100 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.118.202022.05.2020Umowa Nr GniE-GKI.7225.2.2020 "Przegląd roczny placów zabaw""Biuro iKa" Michał Kaszewski, Krajenka3.920,63 z bruttoOd 25.05.2020 do 15.06.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.119.202011.05.2020Umowa Nr BSK/20/20/0001905 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu DopłatBank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w WarszawieBGK udziela finansowego wsparcia do kwoty 583 320,87 złuruchomienie finansowego wsparcia nastąpi w IV kwartale 2021 rokuds. pozyskiwania funduszy
CRU.120.202022.05.2020Umowa nr ZP.271.1.20.2020 dostawy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu:Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia" dla uczniów i nauczycieli ze złotowskich szkół w celu prowadzenia zdalnego nauczaniaBudComArt PC Damian Szynkaruk, Piła88.000,oo zł bruttodo dnia 15.05.2020ds. zamówień publicznych
CRU.121.202012.05.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.11.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMalwina i Radosław Burakowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 12.05.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kulturyAneks nr 1 z dnia 09.07.2020 r. Dot. Ustalenia liczby godzin opieki nad dzieckiem
CRU.122.202027.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.10.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika Zdrenka , Tomasz Kolanko, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 23.03.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.123.202014.05.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.12.2020 - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaSylwia i Grzegorz Kluska, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 14.05.2020 r. Do dnia 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.12.2020
CRU.124.20205.06.2020Umowa Nr RL-OP.526.37.2020 (RiOL) o realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod tytułem: "Bezpieczny wypoczynek nad woda z WOPR"Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie 10.000,00 zł05.06.2020 do 30.09.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.37.2020 (RiOL)
CRU.125.20208.06.2020Umowa o dzieło na kompleksową usługę aprojektowania i wykonania medalu okolicznościowego " ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ZŁOTOWA" wraz z etui w ilości 100 szt.POLBRAND MEDIA Spółka z o.o. Bydgoszcz6.765,00 zł bruttoDo 03.07.2020ds. rozwoju Opiekun inwestoraAneks nr 1 do Umowy o dzieło ZP.271.1.26.2020 zawartej w dniu 8.06.2020 dot. Zmiany terminu realizacji zadania
CRU.126.20208.06.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 8.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneAnna Piszczek, Banin i Wojciech Piszczek, Warszawa rep. Przez Elżbieta Piszczek, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.127.20208.06.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 9.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneKamil Zarzycki, Złotów2.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.128.20202.06.2020Umowa nr ZP.271.1.28.2020 zawarta w dniu 02 czerwca 2020 w Złotowie na wykonanie zadania pn. "Wyznaczenie aglomeracji Złotów"EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak, Suchy Las8.487,00 zł bruttoDo 30.09.2020ds. ochrony środowiskaAneks nr 1 do Umowy NR 271.1.28.2020 zawarty w dniu 24.08.2020 dot. Zmiany terminu wykonania umowy Aneks nr 2 z dnia 15.10.2020 do Umowy NR 271.1.28.2020 dot. Strony ustalają termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy do dnia 30.11.2020
CRU.129.202017.06.2020Umowa nr 272.8.2019 na "Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotowa"Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotów66.800,00 zł + 8% Vat miesięcznie za usługę bieżącego utrzymania czystości wraz z zimowym utrzymaniem infrastruktury drogowej i komunikacyjnej na terenie miastaOd 1.07.2020 do 31.12.2020ds. zamówień publicznych
CRU.130.202022.06.2020Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.32.2020 "Dostawa i montaż dwóch wiat drewnianych pod potrzeby realizacji inwestycji: Rozbudowa pola do disc golfa"TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. Jawna, Zakrzewo14.022,00 zł bruttoOd 23.06.2020 do 30.09.2020ds. inwestycji i remontówZP.271.1.32.2020
CRU.131.202025.06.2020Umowa "Opracowanie urbanistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej"PROXAR Joanna Sapieha-Kopicka, Złotów17.220,00 zł bruttoI etap do 30.06.2020, zakończenie realizacji umowy najpóźniej do 31 maja 2021ds. gospodarki przestrzennej
CRU.132.202025.06.2020Umowa nr ZP.271.1.30.2020 "Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Złotowie"Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotów12.450,oo zł + 8% VAT miesięcznieOd 1.07.2020 do 31.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks do umowy nr 271.1.30.2020 zawarty w dniu 30.09.2020 dot. Powierzenia kasy rejestrującejZP.271.1.30.2020
CRU.133.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1Kaja Kinga Kotowicz, Zakrzewo350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.134.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2Paulina Brewka, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.135.202010.06.2020Umowa zlecenie do wykonania następujących czynności polegających na pełnieniu koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w/z z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzien 28 czerwca 2020Jacek Mathews, Złotów700,00 zł bruttoOd 10.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.136.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww.lokalu wyborczegoElżbieta Pyrgiel, Złotów430,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.137.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci dezynfekcji w dniu 28 czerwca 2020 r. Lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w ZłotowieEwa Jopek, Złotów150,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.138.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww.lokalu wyborczego Aleksandra Ewa Kokowska, Złotów250,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.139.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww.lokalu wyborczegoMariusz Wojciech Kiełtyka, Złotów250,00 zł. Brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.140.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww.lokalu wyborczegoBarbara Maria Bodetko, Złotów270,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.141.20209.06.2020Umowa zlecenie na koordynację i techniczną obsługę urzędnika wyborczego, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i wprowadzanie ich danych do systemu WOW, obsłudze i koordynacji działań obwodowych komisji wyborczych, przyjmowaniu dokumentacji wyborczej do archiwum w/z z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzien 28 czerwca 2020Aleksandra Zachęć, Blękwit1800,00 zł bruttoOd 9.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.142.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3Anna Zaręba, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds.kadr i płac
CRU.143.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4Rozalia Muzioł, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.144.202019.06.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 10.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologicznePaweł Manikowski, Złotów4.000,00 zł nettoDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.145.20205.06.2020Umowa nr ZP.271.1.18.2020 o wykonanie i dostawę ławek miejskich parkowychKOMSERWIS Sp. z o.o., Trzebinia19.212,60 zł bruttoDo 30.07.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.18.2020
CRU.146.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci dezynfekcji w dniu 28 czerwca 2020 r. Lokalu wyborczego zlokalizowanego w ZDK w ZłotowieGrażyna Bartel, Złotów150,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.147.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 Alicja Skrodzka, Złotów100,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.148.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww. lokalu wyborczego Barbara Irena Winiarska, Złotów300,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.149.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww. lokalu wyborczegoIwona Joanna Jarska, Złotów350,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.150.202024.06.2020Umowa o dzieło w postaci przygotowania lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Złotowie,urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 oraz dokonywania dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoBarbara Paulina Blicharz, Złotów250,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.151.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w/z z wyborami Prezydenta RPAleksandra Mariola Zachęć, Blękwit410,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.152.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w/z z wyborami Prezydenta RPAlicja Anna Piątek, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.153.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w/z z wyborami Prezydenta RPAngelika Lach, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.154.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w/z z wyborami Prezydenta RPRobert Płaczek, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.155.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w/z z wyborami Prezydenta RPRemigiusz Kabatek, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.156.202018.06.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 28 czerwca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w/z z wyborami Prezydenta RPMarcin Michałek, Złotów350,00 zł bruttoOd 18.06.2020 do 29.06.2020ds. kadr i płac
CRU.157.20209.06.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporzadzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla stałych obwodów głosowania w mieście Złotowie w/z z wyborami Prezydenta RPRadosław Sieg, Złotów1.400,00 zł brutto9.06.2020 do 27.06.2020ds. kadr i płac
CRU.158.20209.06.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporzadzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla odrębnych obwodów głosowania nr IX w Szpitalu Powiatowym w Złotowie i nr X w Zakładzie Karnym w Czarnem Oddział Zamknięty w Złotowie, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.Anna Sieg, Złotów500,00 zł brutto9.06.2020 do 27.06.2020ds. kadr i płac
CRU.159.202027.02.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.7.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa, w zakresie sprawowania opieki nad DzieckiemGabriela Matkowska, Przemysław Rutkowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 02.03.2020 do dnia 31.12.2020 ds. oświaty i kultury
CRU.160.202024.06.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Złotowie, zlokalizowanego w Złotowskim Domu Kultury, al. Piasta 26, 77-400 Złotów – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 r.Piotr Kulesza, Złotów100,00 brutto 28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.161.202024.06.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Złotowie, zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Czarnem oddział Zewnętrzny w Złotowie, pl. Kościuszki 3, 77-400 Złotów – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 28 czerwca 2020 r.Zbigniew Schuelke, Złotów250,00 zł brutto28.06.2020ds. kadr i płac
CRU.162.20207.07.2020Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.31.2020 "Wykonanie dodatkowych punktów poboru wody na cmentarzu komunlanym w Złotowie" – zaprojektowanie i wykonanie nowych punktów poboru wodyMiejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., Złotów75.117,10 zł bruttoOd 3.07.2020 do 09.09.2020ds. zamówień publicznychZP.271.1.31.2020
CRU.163.20207.07.2020Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.35.2020 w zakresie realizacji zadania budżdetowego: "Rozbudowa pola do disc golfa" – dostawa i montaż wyposażenia.artdeco Artur Zduniuk, Warszawa34.400,00 zł bruttoOd 07.07.2020 do 30.09.2020ds. inwestycji i remontówZP.271.1.35.2020
CRU.164.20208.07.2020Umowa zlecenia – Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy do sporządzenia opinię prawną na temat następującego zagadnienia: "Czy rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego znak sprawy KN-I.4131.1.382.2020.3 z dnia 10.06.2020 r. Dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 06.05.2020 r. Nr XIV.142.2020 jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?"Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Michał Kubicki i Martyna Kubicka s.c., Złotów1000,00 zł bruttoSporządzenie opinii w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowysekretarz
CRU.165.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. LokaluBarbara Bodetko, Złotów270,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.166.20209.07.2020Umowa o dzieło – wykonanie dzieła w postaci dezynfekcji w dniu 12.07.2020 r. Lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Złotowie w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.Ewa Jopek, Złotów150,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.167.202011.07.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporządzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla okręgu wyborczego nr 9 w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Złotowie zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.Radosław Sieg, Złotów297,00 zł brutto11.07.2020ds. kadr i płac
CRU.168.202029.06.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporządzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla stałych obwodów głosowania w mieście Złotowie w/z z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.Radosław Sieg, Złotów1.000,00 zł bruttoOd 29.06.2020 do 11.07.2020 ds. kadr i płac
CRU.169.202029.06.2020Umowa zlecenie na koordynację i techniczną obsługę urzędnika wyborczego, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i wprowadzanie ich danych do systemu WOW, obsłudze i koordynacji działań obwodowych komisji wyborczych, przyjmowaniu dokumentacji wyborczej do archiwum w/z z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.Aleksandra Zachęć, Blękwit900,00 zł bruttoOd 29.06.2020 do 13.07.2020 ds. kadr i płac
CRU.170.20209.07.2020Umowa zlecenie polegająca na sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Złotowie po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5, w związku z wyborami uzupełniającycmi do Rady Miejskiej w Złotowie zarządzonymi na dzień 12.07.2020Aleksandra Zachęć, Blękwit232,00 zł bruttoOd 9.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.171.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoElżbieta Pyrgiel, Złotów430,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.172.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekfencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Anna Zaręba, Złotów350,00 zł bruttoOd 9.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.173.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 5 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Aleksandra Zachęć, Blękwit410,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.174.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Rozalia Muzioł, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.175.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoMariusz Kiełtyka, Złotów250,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.176.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoAleksandra Kokowska, Złotów250,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.177.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Kaja Kotowicz, Zakrzewo350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.178.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Paulina Brewka, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.179.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 6 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Alicja Piątek, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.180.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 7 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Angelika Lach, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.181.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 8 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Robert Płaczek, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.182.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 9 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Remigiusz Kabatek, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.183.20209.07.2020Umowa zlecenie na przekazanie frekwencji wyborczej na godz. 12:00 i 17:00 w dniu 12 lipca 2020 oraz sporządzeniu protokołu wyników głosowania w obwodzie nr 10 w Złotowie, po zakończeniu głosowania, na podstawie danych przekazanych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Michałek Marcin, Złotów350,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.184.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Złotowie zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoEwa Jopek, Złotów273,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.185.20206.07.2020Umowa zlecenie na wykonanie następujących czynności polegających na sporządzeniu i aktualizacji spisów wyborców dla odrębnych obwodów głosowania nr IX w Szpitalu Powiatowym w Złotowie i nr X w Zakładzie Karnym w Czarnem Oddział Zamknięty w Złotowie, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020 r.Anna Sieg, Złotów400,00 zł bruttoOd 6.07.2020 do 11.07.2020ds. kadr i płac
CRU.186.20209.07.2020Umowa zlecenie do wykonania następujących czynności polegających na pełnieniu koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w/z z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Jacek Mathews, Złotów500,00 zł bruttoOd 09.07.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.187.202011.05.2020Umowa zlecenie do wykonania następujących czynności polegających na pełnieniu koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w/z z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Złotowie zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020Jacek Mathews, Złotów385,00 brutto0d11.05.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.188.20209.07.2020Umowa o dzieło – wykonanie dzieła w postaci dezynfekcji w dniu 12.07.2020 r. Lokalu wyborczego zlokalizowanego w Złotowskim Domu Kultury w Złotowie w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.Tłok Bernadeta, Złotów150,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.189.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Złotowie, zlokalizowanego w Złotowskim Domu Kultury w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12.07. 2020 r. W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejPiotr Kulesza, Złotów100,00 brutto 12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.190.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoBarbara Irena Winiarska, Złotów300,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.191.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. W związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoZbigniew Schuelke, Złotów250,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.192.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12 lipca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.oraz dokonywanie dezynfekcji ww. Lokalu wyborczegoKatarzyna Ślusarczyk-Brygier350,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.193.202011.05.2020Umowa zlecenie na koordynację i techniczną obsługę urzędnika wyborczego, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej i wprowadzanie ich danych do systemu WOW, obsłudze i koordynacji działań Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, przyjmowaniu dokumentacji wyborczej do archiwum w/z z wyborami uzupełniającymi do rady Miejskiej w Złotowie zarządzonymi na dzień 12.07.2020 r.Aleksandra Zachęć, Blękwit681,00 bruttoOd 11.05.2020 do 13.07.2020ds. kadr i płac
CRU.194.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12.07. 2020 r. W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 12.07.2020Alicja Skrodzka, Złotów100,00 brutto 12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.195.20207.07.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.15.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa, w zakresie sprawowania opieki nad DzieckiemAgnieszka i Przemysław Skubida, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 03.08.2020 do dnia 31.12.2020 ds. oświaty i kultury
CRU.196.202016.07.2020Umowa nr 271.1.36.2020 o wykonanie robót budowlanych pn. "Remont nawierzchni ul. Wielatowskiej i przebudowa drogi w zakresie przebudowy zjazdu drogi ul. Leśna w Złotowie"Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński, Złotów72.875,04 zł brutto31.08.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 do Umowy NR ZP.271.1.36.2020 zawarty w dniu 25.08.2020 dot. Zmiany terminu wykonania umowy271.1.36.2020
CRU.197.202029.06.2020Umowa o dzieło – wykonanie porcelany z nadrukiem panoramy złotowskiej Renata Kowalczyk, Złotów2.600,00 złDo 24.07.2020ds. promocji
CRU.198.20209.07.2020Umowa o dzieło – przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Złotowie – urządzenie wystroju lokalu wraz z dojściem do lokalu w dniu 12.07. 2020 r. Oraz dokonanie dezynfekcji ww lokalu wyborczego w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 12.07.2020Barbara Paulina Blicharz, Złotów250,00 zł brutto12.07.2020ds. kadr i płac
CRU.199.202017.07.2020Umowa o opracowanie koncepcji graficznej i przeniesienie autorskich praw majątkowych do utwotu pn. "Brama miasta Złotowa"Renata Kowalczyk, Złotów492,00 zł bruttoDo 15.08.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.200.202016.07.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.16.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa, w zakresie sprawowania opieki nad DzieckiemGabriela i Przemysław Matkowscy, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd dnia 16.07.2020 do 31.12.2020 ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.16.2020
CRU.201.20207.07.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.14.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Miasta Złotowa, w zakresie sprawowania opieki nad DzieckiemMarta i Krzysztof Stippa, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 03.08.2020 do dnia 31.12.2020 ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.14.2020
CRU.202.20203.08.2020Umowa o dzieło ZP.271.1.6.2020 - przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa zaprojektowania i wykonania malowidła ściennego na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Kościuszki 8, 77-400 Złotów.Anna Waluś, Poznań26.230,00 zł bruttodo dnia 31.08.2020ds. rozwojuZP.271.1.6.2020
CRU.203.202031.07.2020Umowa na dostawę mebli do gabinetu Burmistrza Miasta Złotowa – przedmiotem umowy jest prefabrykacja dostawa i montaż mebli biurowych MEBEL PUNKT – Adam Radowski, Złotów10.129,05 zł bruttood dnia 03.08.2020 do dnia 31.08.2020sekretarz
CRU.204.20203.08.2020Umowa nr RL-R.0543.1.2020 – Produkcja i emisja materiału filmowego "Złotów – rok jubileuszowy 1370-2020" – wykonanie zadania polegającego na wykonaniu dzieła tj. Produkcji materiału filmowego – (rejestracja wizji i dźwięku oraz montaż zarejestrowanych materiałów) o długości czasu trwania 30 minut o tematyce obchodów 650 lecia miasta (czyli wydarzeń połączonych z urodzinami miasta) pod tytułem: "Złotów – rok jubileuszowy 1370-2020" z dedykowaną człówką oraz tytułemTV ASTA Sp. Z o.o. Piła8.487,00 zł bruttodo dnia 31.01.2021 r.ds. rozwojuAneks nr 1 z dnia 18.02.2021 r. dot. zmiany w § 1 ust. 1 – zwiększenie ilości emisji spotów na antenie TV ASTA RL-R.0543.1.2020
CRU.205.202013.08.2020Umowa o dzieło – wykonanie dzieła polegającego na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wraz z innymi członkami Komisji Egzaminacyjnej, wszczętego na wniosek nauczyciela; wysłuchaniu prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przeprowadzeniu egzaminu ustnegoBeata Smolarz, Krajenka100 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne13.08.2020ds. oświaty i kultury
CRU.206.202013.08.2020Umowa o dzieło – wykonanie dzieła polegającego na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wraz z innymi członkami Komisji Egzaminacyjnej, wszczętego na wniosek nauczyciela; wysłuchaniu prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz przeprowadzeniu egzaminu ustnegoMarzanna Maria Boć-Ochyra, Miasteczko Krajeńskie100 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne13.08.2020ds. oświaty i kultury
CRU.207.20203.08.2020Umowa zlecenia pomocy prawnej – przygotowanie projektów dwóch uchwał Rady Miejskiej w Złotowie wraz z uzasadnieniamiKancelaria Radcy Prawnego Radosław Kilar, Złotów1.000,00 zł bruttow terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowyds. obsługi Biura Rady Miejskiej
CRU.208.202012.08.2020Umowa nr 271.1.39.2020 o wykonanie robót budowlanych pn. "Remont drogi w zakresie utwardzenia pobocza parkingu przy ul. Wielatowskiej oraz remont chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Grudzińskich"Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów32.150,12 zł brutto30.09.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury271.1.39.2020
CRU.209.20207.08.2020Umowa znak: GpiK-DWZ.6733.4.2020 wraz z przeniesieniam praw autorskich – wykonanie opinii(wraz z uzasadnieniem i wnioskami) dot. Kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy stalowej wieży telekomunikacyjnej T-Mobile POLSKA S.A. nr 45930 wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą(wlz), przewizdianego do realizacji na działce nr 141/23 przy ul. Kujańskiej 6 w Złotowie, obręb ewid.0090 ZłotówFirma LC Consulting Łukasz Czyleko, Konikowo3.321,00 zł bruttoDo 21.08.2020ds. drogownictwa i warunków zabudowy
CRU.210.202025.08.2020Umowa o świadczenie usługi przewozowej polegajaca na dowozie co najmniej 24, lecz nie więcej niz 30, dzieci niepełnosprawnych, w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim, ze Złotowa do SOS-W im. Polskich Olimpijczykow w Jastrowiu, ul. Wojks Polskiego 25, pojazdem Zleceniobiorcy przystosowanym do przewozu takiej liczby osób niepwłnosprawnych BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski, Okonekszacuje sie na kwotę netto 90. 720 zł. + należny podatek VATOd 1.09.2020 do 25.06.2021ds. oświaty i kultury
CRU.211.202026.08.2020Umowa NR 272.11.20120 o wykonanie robót w formule "ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ"Zakład Usługowo-Handlowy ENTERMO Henryk Rosada, Piła199.260,00 zł bruttoDo 15.11.2020ds. zamówień publicznychAneks nr 1.2020 z dnia 12.11.2020 r. Dot. Zmiany terminu wykonania umowy272.11.2020
CRU.212.202025.08.2020Umowa o świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie 2 uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, z czego 1 ucznia pozostającego w specjalistycznym wózku inwalidzkim w pozycji półleżącej, z miejsca zamieszkania w Złotowie do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Złotowie.Jozin-Trans Józef Świtalla, Złotówwynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty złozonej w postępowaniu w trybie rozeznania cenowego w wysokości 290,00 netto za 1 dzien dowozu dziecka wraz z opiekunem + należny podatek VATOd 1.09.2020 do 25.06.2021ds. oświaty i kulturyAneks z dnia 25.06.2021 r. Dot. Zmiany terminu obowiązywania umowy
CRU.213.202021.08.2020Umowa o przekazanie dotacji nr 11.2020 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe-proekologiczneMarianna i Roman Borowiak, Złotów50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizacje zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł netto okreslonych na podstawie przedłozonych faktur VAT lub rachunkówDo 30.11.2020ds. ochrony środowiska
CRU.214.202017.08.2020Umowa NR 272.10.2020 o wykonanie robót budowlanych "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci: etap II- utwardzenie terenu wokół kaplicy"GRANIT – Dariusz Pylak Sp. z o.o., Strzegom147.182,75 zł bruttoTermin wykonanai pzredmiotu umowy ustala się na 50 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.215.202011.08.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.19.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMagdalena i Robert Galla, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kultury
CRU.216.202011.08.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.18.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaKatarzyna Nowak i Łukasz Duda, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.09.2020 r do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kultury
CRU.217.202021.08.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.20.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMatylda Rudawska i Maciej Skrentny, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 31.08.2020 r. Do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kultury
CRU.218.20201.09.2020Umowa, że Pan Łukasz Król zobowiązuje sie we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Jakuba Król do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz opiekę podczas tego dowożeniaŁukasz Król, Złotów40 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 4,5 litra/100 km razy cena paliwa w gminieod 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. ds. oświaty i kultury
CRU.219.20201.09.2020Umowa, że Pan Andrzej Krekora zobowiązuje sie we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Piotra Krekora do Ośrodka Rehabilitacyno Edukacyjno Wychowawczego w Złotowie oraz opiekę podczas tego dowożeniaAndrzej Krekora, Złotów4,64 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczej , średnie zużycie paliwa 10 litrów/100 km razy cena paliwa w gminieOd 1.09.2020 do 25.06.2021ds. oświaty i kultury
CRU.220.202022.04.2020Umowa o powierzenie grantu nr 1243/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: :Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalan Szkoła – wsparcie Ogólopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoCentrum Projektów Polska Cyfrowa, WarszawaDofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 79.990,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych ProjektuOd 22.04.2020 do 22.10.2020ds. pozyskiwania funduszy
CRU.221.202026.08.2020Umowa o powierzenie grantu o numerze 767-166-94-26 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszevchny dostep do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w mozliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejCentrum Projektów Polska Cyfrowa, WarszawaOperator przyznanje Grantobiorcy dofinansowane na realizację Projektu w kwovcie wskazanej na Liście rankingowej na której został ujęty Grantobiorca i stanowiace 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.Kwota, októrej mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wyższa niz kwota wskazana we Wniosku o przyznanie Grantu Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym wynikającym z Wniosku o przyznanie Grantu, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowyds. pozyskiwania funduszy
CRU.222.202025.08.2020Umowa dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu: Zdalna Szkoła +: wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia" dla uczniów i nauczycieli złotowskich szkół w celu prowadzenia zdalnego nauczania – nr ZP.271.1.42.2020KOMPRE Sp. Z o.o., Rogaszyce 92.015,00 zł bruttoTermin realizacji do dnia 8.09.2020 r.ds. zamówień publicznychZP.271.1.42.2020
CRU.223.20203.09.2020Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ZP.272.3a.2020 do punktów poboru- dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektówENEA S.A., Poznańprzewidywane łączne wynagrodzenie wyniesie brutto 711 680,70 zł przy uwzględnieniu prognozy oraz szacowanych zużyćod dnia 01.01.2021 do 31.12.2021ds. zamówień publicznychAneks nr 1 do umowy nr 272.3a.2020 zawarty w dniu 12.01.2021 dot. wyłączenia z umowy punktu poboru energii elektrycznej – obiekt niemieszkalny ul. Szpitalna 13 Aneks nr 2 do umowy nr 272.3a.2020 zawarty w dniu 12.01.2021 dot. wyłączenia z umowy punktu poboru energii elektrycznej – lokal przy ul. Wioślarska i lokal przy ul. Norwida Aneks nr 3 z dnia 11.02.2021 dot. Zmiany nabywcy i odbiorcy faktur dla budynku "Skansen" Aneks nr 4/EC/7671669426/2021 z dnia 16.03.2021 dot. Zmiany mocy umownej i grupy taryfowej dla punktu poboru przy. ul. Brzozowej Aneks nr 5 z dnia 09 kwietnia 2021 r. Dot. Włączenia do umowy punktu poboru energii elektrycznej – Kaplica przy cmentarzu Św. Rocha Aneks nr 6 z 20.07.2021 dot. Zmiany danych odbiorcy Aneks nr 2021/7671669426/N/MH/006 z dnia 04.08.2021 dot. Wykreślenia punktu poboru energii elektrycznej – lokal mieszkalny ul. Grochowskiego 1 w ZłotowieZP.272.3a.2020
CRU.224.20203.09.2020Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ZP.272.3b.2020 do punktów poboru – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dla potrzeb oświetlenia drogowego ENEA S.A., Poznańprzewidywane łączne wynagrodzenie wyniesie brutto 424 139,28 zł przy uwzględnieniu prognozy oraz szacowanych zużyćod dnia 01.01.2021 do 31.12.2021ds. zamówień publicznychZP.272.3b.2020
CRU.225.202011.09.2020Umowa, że Pan Radosław Mirr zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojej córki Leny Mirr do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pile oraz opiekę podczas tego dowożeniaRadosław Mirr, Złotów68 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 7 litra/100 km razy cena paliwa w gminieod 11.09.2020 r. Do 25.06.2021 r. ds. oświaty i kultury
CRU.226.20203.09.2020Umowa dostawy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła +: wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia" dla uczniów i nauczycieli złotowskich szkół w celu prowadzenia zdalnego nauczania – nr ZP.271.1.43.2020KOMPRE Sp. Z o.o., Rogaszyce 11.900,00 zł bruttoTermin realizacji do dnia 15.09.2020 r.ds. zamówień publicznychZP.271.1.43.2020
CRU.227.202017.09.2020Umowa nr ZP.271.1.46.2020 o wykonanie dostawy i sadzenia materiału szkółkarskiegoGospodarstwo Szkółkarskie, Henryk Hinca, Dobrzyca61.884,00 zł bruttodo dnia 30.10.2020 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.46.2020
CRU.228.202022.09.2020Umowa, że Pan Łukasz Król zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Jakuba Król do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz opiekę podczas tego dowożeniaŁukasz Król, Złotów40 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 4,5 litra/100 km razy cena paliwa w gminieOd 01.10.2020 r. Do 25.06.2021 r. ds. oświaty i kultury
CRU.229.202030.08.2020Umowa o udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnegoABC Kowalscy Patryk Kowalski, Złotów1.021,38 zł miesięcznie na 1 dziecko aktualizowana zgodnie z art.44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowychOd 01.09.2020 r. Do 31.08.2024 r. ds. oświaty i kultury
CRU.230.202024.09.2020Umowa NR RL-OP.526.39.2020 (WM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów miedzy społeczeństwami pt. "Freundschaft und Integration" – polsko – niemiecka współpraca pomiędzy Friedrich – Ludwig – Jahn Grundschule RathenowStowarzyszenie "Jedynka Dzieciom", Złotów5.300,00 zł Od 01.10.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.39.2020 (WM)
CRU.231.202024.09.2020Umowa NR RL-OP.526.38.2020 (EKOL) o realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Akademia Recyklingu i Upcyklingu Złotowianki"Fundacja "Złotowianka", Złotów7.270,00 złOd 28.09.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.38.2020 (EKOL)
CRU.232.20202.07.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.13.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika Suchy i Rafał Dorsch, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem06.07.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.13.2020
CRU.233.20202.09.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.23.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaNatalia i Tomasz Raczyńscy, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem07.09.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.23.2020
CRU.234.202011.08.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.17.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaOliwia Paprocka i Karol Nienajadło, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.17.2020
CRU.235.202021.08.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.19.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaHanna i Tomasz Lewandowscy, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.19.2020
CRU.236.20201.09.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.22.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAnna i Marcin Kowalscy, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem02.09.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.22.2020
CRU.237.20205.10.2020Umowa NR 272.13.2020 o wykonanie robót budowlanych "Modernizacja pomieszczeń siedziby Urzędu Miejskiego w Złotowie"Spółdzielnia Rzemieslnicza "KRAJNA" Złotów143.643,88 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 40 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.238.20201.10.2020Umowa – świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresieszerokopasmowego dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci optycznej (Fiber Optic)ASTA-NET S.A., Piłakwota miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę netto 200,00 zł01.10.2020 r do 31.10.2022 r.informatyk
CRU.239.20206.04.2020Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.10.2020 "Doświetlenie przejść dla pieszych" – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanychZakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Franciszek Sobbek, Złotów57.900,00 zł brutto06.04.2020 r do 30.10.2020 r.ds. inwestycji i remontówAneks Nr 1 do Umowy Nr ZP.271.1.10.2020z dnia 7.10.2020 dot. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy Aneks Nr 2 do Umowy Nr ZP.271.1.10.2020 z dnia 12.10.2020 dot. Zmiany terminu zakończenia robótZP.271.1.10.2020
CRU.240.202017.09.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.24.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJustyna i Karol Lisiak, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 21.09.2020 do 31.12.2020ds.oświaty i kultury
CRU.241.202016.10.2020Umowa o kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego NR 309/2020Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowiekredyt do kwoty 3.641.671,50 PLN, całkowity koszt kredytu wynosi 124.784,54Kredyt udzielony jest Od 16.10.2020 do 31.12.2024ds. zamówień publicznych
CRU.242.202013.10.2020Umowa zlecenia pomocy prawnej – wydanie opinii odnośnie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w/s rozpatrzenia wniosku p. Ireny Stefaniak w/s zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek nr 101/4, 101/6 i 101/7 i zawartego w nim rozstrzygnięcia wraz ze sprawdzeniem zawartych w niej wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz wskazanie zakresu zmiany lub uzupełnienia i dokonanie odpowiednich korekt w projekcie uchwałyradca prawny Radosław Kilar, Złotów1.107,00 zł bruttodo dnia 19.10.2020ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
CRU.243.202021.10.2020Umowa o wykonanie Dokumentacji Bezpieczeństwa – celem uzyskania przez Zamawiającego akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczeonego do przetwarzania inf. niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz dostawe dokumentacji do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej na płycie CDBlue Logic Krzysztof Adamczyk, Działdowo5.535,00 zł bruttood dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2020sekretarz
CRU.244.202011.09.2020Umowa na wykonanie i dostawę 8 szt. Domków dla kota w tym jednokomorowe sztuk 4 oraz dwukomorowe szt. 4 w/z z realizacja zadania pn. "Zdrowe 4 łapy" w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rokZakład Stolarski Kazimierz Dorsch, Złotów5.920,00 zł bruttoDo 31.10.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.245.202019.10.2020Umowa o świadczenie usługi przewozowejJozin – Trans, Józef Świtalla, Złotów8.316,00 zł brutto26.10.2020 r do 01.11.2020 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.246.202021.10.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.25.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAngelika i Łukasz Osada, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem02.11.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.25.2020
CRU.247.202026.10.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.26.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJoanna Gemza i Jakub Hudowicz, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem02.11.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.26.2020
CRU.248.20209.10.2020Umowa weryfikacji opracowań Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miasto Złotów – Program "Rozwój Lokalny" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021Aleksandra Filipiak, Poznań2.000,00 zł bruttodo dnia 20.10.2020 r.ds. pozyskiwania funduszy
CRU.249.20209.10.2020Umowa ramowa świadczenia usług korekty i redakcji tekstuAleksandra Filipiak, Poznań10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą stronę A4 z założeniem, że 1 strona liczy 1800 znaków ze spacjamido dnia 20.10.2020 r.ds. pozyskiwania funduszy
CRU.250.202030.10.2020Umowa nr 271.1.54.2020 o wykonanie robót budowlanych pn. "Remonty nawierzchni dróg ul. Gorzelniana, ul. Dwór Złotowski, ul. Jerozolimska"Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów18.892,21 zł brutto15.12.2020 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury271.1.54.2020
CRU.251.20203.11.2020Umowa nr ZP.271.1.51.2020 na opracowaie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej Złotów-Blękwit""PROJEKTIW" Projektowanie i Wykonawstwo – Łukasz Kowalczyk, Złotów63.775,50 zł brutto1) przedstawienie pisemnej koncepcji – 150 dni od podpisania umowy, tj. do dnia 02.04.2021, 2) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie do dnia 29.10.2021 r.kierownik Referatu stanowisko ds. Inwestycji i remontówAneks nr 1 z dnia 29.10.2021 r. Dot. Zmiany terminu wykonania dokumentacji Aneks nr 2 z dnia 31.12.2021 r. Dot. Zmiany terminu wykonania dokumentacjiZP.271.1.51.2020
CRU.252.20206.11.2020Umowa o dofinansowanie Projektu pt. " Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie" nr RPWP.04.04.01-30-0007/19-00 w ramach: Osi Priorytetowej 4 "Srodowisko"Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań1 005 143,23 PLNOd 21.10.2019 do 31.12.2020ds. pozyskiwania funduszyAneks pierwszy nr RPWP.04.04.01-30-0007/19-01 z dnia 17.02.2021 w/s wydłużenia terminu realizacji projektu i aktualizacji wydatków w projekcie Aneks drugi nr RPWP.04.04.01-30-0007/19-02 z 20.09.2022 w/s wydłużenia terminu realizacji projektu i aktualizacji wydatków w projekcie
CRU.253.202013.11.2020Umowa nr 272.15.2020 o wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Park Miejski przy Starostwie"PIL-BUILDING Sp. Z o.o., Piła1.042.497,35 zł brutto30.12.2020 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2020 z dnia 22.12.2020 do umowy nr 272.15.2020 zmiana terminu zakończenia Aneks nr 2.2021 z dnia 30.03.2021 dot. Wykonania robót dodatkowych, zmiany terminu realizacji i zwiększenia kwoty umowy272.15.2020
CRU.254.202018.11.2020Umowa najmu lokalu użytkowego – prowadzenie ośrodka w formule Dziennego Domu Senior Wigor w Złotowie funkcjonującego wg. zasad określonych w Programie Wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025Parafia Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie1.300,00 zł m-cznieOd 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.255.202017.11.2020Umowa NR ZP.271.1.60.2020 dot. Zapytania o cenę pod nazwą "Oświetlenie świąteczne ulic"Zakład Usług Elektrycznych ELEKTROINSTALATOR mgr inż. Karol Kucharczyk, Złotów16.605,00 zł bruttood dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks Nr 1 do Umowy z dnia 17.11.2020 nr ZP.271.1.60.2020 zmiana terminu montażu ozdób
CRU.256.202016.11.2020Umowa użytkowania Nr BD.RUM.233.278.2020.JP – fontanny pływające 3 szt.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Warszawa reprezentowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczyzwolnione jest z opłaty rocznejna czas określony do dnia 30.06.2025ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.257.202016.11.2020Umowa użytkowania Nr BD.RUM.233.275.2020.JP – pomost rekreacyjny, kładka oraz 3 szt. Platform widokowychPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Warszawa reprezentowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczyzwolnione jest z opłaty rocznejna czas określony do dnia 30.06.2025ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.258.202016.11.2020Umowa użytkowania Nr BD.RUM.233.280.2020.JP – użytkowaniu pomostu do cumowania łodzi, platformy widokowej oraz kładki dla pieszychPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Warszawa reprezentowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczyzwolnione jest z opłaty rocznejna czas określony do 31.08.2025ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.259.202020.11.2020Umowa nr 271.1.64.2020 dokonanie wyboru oferty Wykonawcy po zapytaniu o cenę na zadanie pod nazwą "Zakup desek na pomosty"P.H.U.S. EXPORT-IMPORT "TRANSPIL-SPEDITION" Waldemar Bocheński Oddział Zakład Przemysłu Drzewnego Krajenka48.680,16 zł brutto50 tydzień rokuds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.260.202020.11.2020Umowa nr 271.1.63.2020 na "Remont pomostu rekreacyjnego""PIOCHU" Piotr Pioch, Złotów40.00,00 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 5 tygodni od dnia zawarcia umowyds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.261.202020.11.2020Umowa o dzieło – kompleksowe opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Złotowa do 2030 roku" (dalej:Strategia)"MTD Consulting Marcin Król" Poznań10.000,00 netto + podatek VAT 23%a) opracowanie wstępnej wersji Strategii do dnia 12.02.2021; b)opracowanie ostatecznej wersji Strategii do dnia 26.02.2021; c) przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych projektu Strategii: w terminie ustalonym z Zamawiającym nie wcześniej niz po akceptacji ostatecznej wersji Strategii i nie później niż do 30.04.2021sekretarzaneks nr 1 z dnia 27.04.2021 r. Dot. Przedłuzenia terminu realizacji
CRU.262.202026.10.2020Umowa o świadczenie usług nr RL-OK.DO.27.2020 - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna, w zakresie opieki nad DzieckimMałgorzata i Grzegorz Brandys, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem02.11.2020 r. do 31.12.2020 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.27.2020
CRU.263.202013.11.2020Umowa nr 271.1.61.2020 na "Modernizacja witacza na "Kaczym Dołku – prace montażowe i elektryczne"Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Kucharczyk, Złotów17.466,00 zł brutto4.12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 z dnia 02.12.2020 r. dot. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 271.1.61.2020
CRU.264.20203.12.2020Umowa Nr ZP.271.1.70.2020 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę Windy Zewnętrznej w Budynku przy ul. Hubego 1""Kierowanie, Nadzorowanie, Kontrola Techniczna Budów i Robót – Roman Mądry, Blękwit4.500,00 zł. Bruttodo dnia 15.02.2021 r.kierownik Referatu stanowisko ds. Inwestycji i remontówAneks Nr 1 z dnia 15.02.2021 r. Dot. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
CRU.265.20207.12.2020Umowa w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2019-2020, współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPowiat Złotowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Złotowskiego3.917,05 złDo 31.12.2020 r.ds. ochrony środowiska
CRU.266.202023.11.2020Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.49.2020 na opracowanie przez Wykonawcę wytycznych do sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie realizacji zadania budżetowego: "Dostawa i montaż zewnętrznej windy pod potrzeby realizacji inwestycji: budowa windy w budynku przy ul. Hubego 1", a następnie – po opracowaniu przez odrębnego projektanta tej dokumnetacji i i uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowę – realizacja przez Wykonawcę na podstawie przedmiotowej dokumentacji czynności obejmujących wyłącznie dostawę i montaż windy.LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna, Wrzosowa135.669,00 zł bruttoDo 30.08.2021ds. inwestycji i remontówAneks nr 1.2021 z dnia 15.06.2021 r. Dot. Zmiany terminu wykonania robót do dnia 20.09.2021 r.ZP.271.1.49.2020
CRU.267.20208.12.2020Umowa o dzieło – Wykonawca zobowiązuje się osobiście wykonać dzieło polegające na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wraz z innymi członkami Komisji Egzaminacyjnej, wszczętego na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoMarzanna Maria Boć-Ochyra, Miasteczko Krajeńskie100 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne8.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.268.20208.12.2020Umowa o dzieło – Wykonawca zobowiązuje się osobiście wykonać dzieło polegające na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego wraz z innymi członkami Komisji Egzaminacyjnej, wszczętego na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoRenata Grochowska, Złotów100 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne8.12.2020ds. oświaty i kultury
CRU.269.202027.11.2020Umowa Nr ZP.271.1.67.2020 – przedmiotem umowt jest dokonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dzieła w postaci kompleksowej naprawy elemntów dekoracyjnych świetlnych (ozdób świątecznych)"DECOR LIGHT" Sp. z o.o., Bielsko-Biała27.933,30 zł brutto12.2020ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.270.20203.12.2020Umowa nr 272.16.2020 na zadanie pn."Usługa nazdzoru w zakresie pełnieniea obowiązków inspektora budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz sadzenia i ochrony drzew i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn. podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Park Miejski przy Starostwie"KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, Częstochowa7.380,00 zł brutto30.12.2020 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2020 z dnia 22.12.2020 do umowy nr 272.16.2020 z dnia 3.12.2020 zmiana terminu nadzoru inwestorskiego Aneks nr 2.2020 z dnia 30.12.2020 zmiana wysokości wynagrodzenia Aneks nr 1.2021 z dnia 30.03.2021 dot. Zmiany terminu nadzoru inwestorskiego i wyskości wynagrodzenia272.16.2020
CRU.271.20209.12.2020Umowa nr ZP.271.1.69.2020 na wykonanie robót budowlanych "Budowa linii kablowej NN.0,4 kV do zasilenia oświetlenia na ul. Bolesława Krzywoustego w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja ulicy Polnej"Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Franciszek Sobbek, Złotów4.551,00 zł brutto21.12.2020ds. inwestycji i remontówZP.271.1.69.2020
CRU.272.20201.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.24.2020 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAgata i Michał Sznajder, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 02.12.2020 do 31.12.2020ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.24.2020
CRU.273.202026.10.2020Umowa kompleksowa SP/SJ/22475733/20/0002 na sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do Miejsca dostarczania na potrzeby obiektów – ul. WioślarskaENEA Spółka Akcyjna, Poznańrozliczenie Energii według wybranej taryfy Na czas nieokreślonyds. inwestycji i remontówSP/5J/22475733/20/0002
CRU.274.202026.10.2020Umowa kompleksowa SP/SJ/22475733/20/0001 na sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do Miejsca dostarczania na potrzeby obiektów – ul. NorwidaENEA Spółka Akcyjna, Poznańrozliczenie Energii według wybranej taryfy Na czas nieokreślonyds. inwestycji i remontówSP/5J/22475733/20/0001
CRU.275.202014.12.2020Umowa NR 272.17.2020 o wykonanie robót budowlanych na roboty budowlane pod nazwą "Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, Zabierzów498.319,75 zł bruttoDo 30.11.2021 r.ds. zamówień publicznych272.17.2020
CRU.276.20202.12.2020Porozumienie w sprawie współpracyw realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącej walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miasto Złotów, na podstawie kontynuacji "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa"Rzymskokatolicka Parafia Św. Rocha w Złotowiemaksymalna kwota z tytułu pokrycia wyłącznie jednego transportu żywności w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 1000,- zł netto + należna stawka VATOd 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. alkoholowych
CRU.277.202015.12.2020Umowa na udostępnienie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu umieszczenia kamer wchodzacych w skład wizyjnego monitoringu miastaWspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców Warszawy 27d, Złotównależność za zużytą energię elektryczną wg. Wskazań podlicznika o numerze 23983446Od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.Komendant Straży Miejskiej Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
CRU.278.202015.12.2020Umowa dotycząca wizyjnego monitoringu miasta Złotowa, wizyjnego monitoringu budynku Urzędu Miasta w Złotowie, systemu obsługującego SPP przy ulicy sienkiewicza (szlabany), drzwi automatycznych ECONDRIVE zamontowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie od strony Al. Piasta.EXPERT ROBERT KOWALSKI, Złotów922,50 zł brutto miesięcznieOd 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.Komendant Straży Miejskiej Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
CRU.279.202015.12.2020Umowa udostępnienia przyłącza energetycznego – udostępniający wyraża zgodę na zasilanie kamer wizyjnego monitoringu miasta z jego przyłączaEksploatacyjna Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZłotówZamawiający zobowiązuje się płacić Udostępniającemu należności za zużytą energie według wskazań licznikaOd 01.01.2021 do 31.12.2021Komendant Straży Miejskiej Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych
CRU.280.202021.12.2020Umowa Nr RL-OP.525.1.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "10 kolęd dla przyjaciół".Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie, Złotów10.000,00 zł Od 21.12.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.1.2020 (KS)
CRU.281.202021.12.2020Umowa Nr RL-OP.525.2.2020 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "I Złotowskie Spotkania Muzyczne".Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie, Złotów10.000,00 zł Od 21.12.2020 do 31.12.2020ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.2.2020 (KS)
CRU.282.202021.12.2020Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna do wykonywania usługi z zakresu sprawowania opieki nad dziecmi w wieku do lat trzechMaria Jaworska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemOd 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kultury
CRU.283.202021.12.2020Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna do wykonywania usługi z zakresu sprawowania opieki nad dziecmi w wieku do lat trzechMagdalena Maria Trzaskowska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemOd 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kultury
CRU.284.202012.10.2020Umowa nr ZP.271.45.2020 na opracowanie koncepcji graficznej oraz dokonanie wydruku i dostawy kalendarzy ściennych trójdzielnych na rok 2021O2-GROUP Agencja Reklamowa Małgorzata Frąckowiak, Leszno13.530,00 zł bruttoDo 13.11.2020 do godz. 12:00ds. rozwoju Opiekun inwestora
CRU.285.202029.12.2020Umowa nr ZP.271.1.71.2020 na zadanie pod nazwą:Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą oraz załącznikami graficznymi dla Miasta ZłotowaKlaudia Skotarczak Pracownia Architektoniczna, Złotówza jeden kompletny i zupełny projekt decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 184,50 zł bruttoOd 1.01.2021 do dnia 31.12.2021ds. drogownictwa i warunków zabudowy
CRU.286.202029.12.2020Umowa nr 272.21.2020 na zadanie pt. "Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Złotowie"Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotów165.240,00 zł bruttoOd 1.01.2021 do dnia 31.12.2021ds. zamówień publicznych272.21.2020
CRU.287.202029.12.2020Umowa nr 272.22.2020 na zadanie pt. "Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotowa"Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotów68.657,41 zł + 8% VAT miesięcznieOd 1.01.2021 do dnia 31.12.2021ds. zamówień publicznych
CRU.288.202021.12.2020Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna do wykonywania usługi z zakresu sprawowania opieki nad dziecmi w wieku do lat trzechAnna Drobczyńska, Krajenka6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemOd 1.01.2021 do dnia 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.289.202021.12.2020Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna do wykonywania usługi z zakresu sprawowania opieki nad dziecmi w wieku do lat trzechSylwia Kluska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemOd 1.01.2021 do dnia 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.290.202028.12.2020Umowa nr RL-OP.526.40.2020 (OE) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formule Dziennego Domu „Senior-WIGOR w Złotowie” Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa400 000,00 zł bruttoOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 3.12.2021 dot. przesunięć pomiedzy pozycjami kosztorysuRL-OP.526.40.2020 (OE)
CRU.291.202031.12.2020Umowa ZP.271.1.72.2020 pod nazwą: "Bieżące utrzymanie czystości cmentarza komunalnego w Złotowie" położonego przy ul. Chojnickiej w ZłotowieMiejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Złotów1.295,00 + 8% VAT miesięcznieOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.72.2020
CRU.292.202010.12.2020Umowa ZP.271.1.66.2020 Pełnienie obowiazku inspektora nadzoru konserwatorskiego robót remontowych polichromii ściennych oraz remontu sklepienia drewnianego na zadaniu inwestycyjnym: REMONT KAPLICY PRZY UL. STASZICA W ZŁOTOWIE"ART-MA Agnieszka Myszkowska, Skórzewo6.888,00 zł bruttoOd 14.12.2020 do 30.11.2021ds. inwestycji i remontówZP.271.1.66.2020
CRU.293.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.20.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaSara i Tomasz Mutschke, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.20.2021
CRU.294.202031.12.2020Umowa o świadczenie usług na wykonywanie zadań komendanta miejskiego ochrony przeciwpożarowejJanusz Winnicki, Złotów1.200,00 zł bruttoOd 1.01.2021 do 31.12.2021ds. kadr i płac
CRU.295.202031.12.2020Umowa o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotnąSpecjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Teresa Janiak, Złotów50,00 zł za wydanie orzeczenia lekarskiegood dnia podpisania do dnia 31.12.2021 r.ds. kadr i płac
CRU.296.202021.12.2020Umowa nr 55/2020/BUDZ na świadczenie usług udostępnienia platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl służącej do prezentowania budżetu Euro Innowacje Software sp.z o.o. Poznań1 771,20 zł bruttoOd 1.01.2021 do 31.12.2021Sekretarz55/2020/BUDZ
CRU.297.202021.12.2020Umowa nr 43/2020/KONS na świadczenie usług – udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma konsulatacjejst.pl służącej do prowadzenia konsulatacji społecznych, w tym budżetu partypacyjnego oraz udostępnianie dedykowanej Aplikacji mobilnejEuro Innowacje Software sp.z o.o. Poznań4 624,80 zł bruttoOd 1.01.2021 do 31.12.2021Sekretarz43/2020/KONS
CRU.298.20209.12.2020Umowa nr ZP.271.1.55.2020 na wykonanie zadania pt. "Wykonanie rzutów lokali i budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi"Przedsiebiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe "ARO", Człuchówodnośnie jednego lokalu wraz z pomieszczeniami przynaleznymi – 123,00 zł brutto; odnośnie inwentaryzacji budynku do 100 m2 pow. użytkowej 225,09 zł brutto; odnośnie inwentaryzacji budynku powyżej 100 m2 pow. Użytkowej 474,78 zł brutto; Od 1.01.2021 do 31.12.2022ds. gospodarki nieruchomościamiZP.271.1.55.2020
CRU.299.202010.12.2020Umowa nr ZP.271.1.56.2020 na zadamnie pod nazwą "Obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów"Usługi Geodezyjne "GEOMETRA" Kokowski, Pawlak, Wagner, Złotów1) podział gruntu na 2 działki – 1.677 zł brutto 2) podizał gruntu na 3 działki – 1.944 zł brutto 3) podział działek na 4 do 10 działek a) za działke pierwszą 864 zł brutto, b) za każdą następną 416 zł brutto, 4)podział gruntu na ponad 10 działek, a) za pierwsza działkę 860 zł brutto,b) za kążdą następną 416 zł brutto, 5) wznowienie granic geodezyjnych za 1 punkt 200 zł brutto 6) weryfikacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków 208 zł bruttoOd 01.01.2021 do 31.12 2021ds. gospodarki nieruchomościami
CRU.300.202010.12.2020Umowa nr ZP.271.1.57.2020 na zadanie pod nazwą "Wycena lkali, budynków i nieruchomości gruntowych"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARO", Człuchów1/ wycena budynku jednorodzinnego-424,35 zł brutto,2/wycena lokalu w budynku wielomieszkaniowym – 274,29 zł brutto,3/wycena budynku gospodarczego, garażu lub pomieszczeń przynależnych – 225,09 zł brutto,4/wycena 3 i wiecej lokali w budynku wielomieszkaniowym – za pierwszy-274,29 zł brutto – za każdy następny225,09 zł brutto, 5/wycena budynków użyteczności publicznej 525,21 zł brutto,6/wycena nieruchomoci gruntowych za jedna nieruchomość bez względu na ilość działek:-do 0,50 ha 225,09 zł brutto,-powyżej 0,50 ha 224,77 zł brutto, - 7/aktualizacja operatu szacunkowego174,66 zł brutto,8/wycena nieruchomości gruntowej w/c aktualizacji opłaty rocznej z tyt. trwałego zarządu- 1.230 zł bruttods. gospodarki nieruchomościami
CRU.301.202021.12.2020Umowa Nr ZP.271.1.65.2020na zadanie pod nazwą "Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste"Rzeczoznawca Majątkowy – Adam Korczak, Szczecinwycena nieruchomości gruntowych za jedną nieruchomość tj. Bez względu na ilość działek 1) do 0,50 ha – 200 zł brutto, 2) powyżej 0,50 ha – 220 zł. BruttoOd 1.01.2021 do 30.11.2021ds. gospodarki nieruchomościami
CRU.302.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.10.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMałgorzata i Grzegorz Brandys, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.303.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.23.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaNatalia i Tomasz Mialinowskimi, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.304.20202.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.23.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaDaria i Mateusz Szuca, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.305.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.22.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAleksandra Kępińska i Andrzej Rutkowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.306.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.24.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMalwina i Radosław Burakowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.307.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.9.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJoanna Gemza i Jakub Hudowicz, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.308.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.11.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMagdalena i Robert Gałła, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.309.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.16.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaKatarzyna Nowak i Łukasz Duda, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.310.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.14.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJulia i Piotr Hernik, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.311.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.12.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAgnieszka i Przemysław Skubida, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.312.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.26.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaDominika Sorowiak-Brzezińska i Micha Brzeziński, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.313.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.27.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJoanna i Damian Wróblewskimi, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.314.202028.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.25.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMałgorzata Klóska, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.315.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.15.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaDagmara i Michał Szlaga, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.316.202031.12.2020Umowa nr ZP.271.1.72.2020 o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi przewidzianymi do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021E.Z.O.P. Zbigniew Pająk, Blękwit1,45% + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z Wykonawcą; wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 128.079,00 zł netto w trakcie okresu obowiązywania umowy.Od 04.01.2021 do 31.12.2021ds.inwestycji i remontówZP.271.1.72.2020
CRU.317.202031.12.2020Umowa nr ZP.271.1.73.2020 o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi przewidzianymi do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne – mgr inż. Bogusław Pańczyniak, Złotów3,6% + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z Wykonawcą; wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 128.079,00 zł netto w trakcie okresu obowiązywania umowy.Od 04.01.2021 do 31.12.2021ds.inwestycji i remontówZP.271.1.73.2020
CRU.318.202031.12.2020Umowa nr ZP.271.1.74.2020 o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi przewidzianymi do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021"PROJEKTIW" Projektowanie i Wykonawstwo – Monika Kowalczyk, Złotów2,0% + VAT od wartości netto wynikających z zawartej umowy Inwestora z Wykonawcą; wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty 128.079,00 zł netto w trakcie okresu obowiązywania umowy.Od 04.01.2021 do 31.12.2021ds.inwestycji i remontówZP.271.1.74.2020
CRU.319.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.7..2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika i Krzysztof Mincer, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.320.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.17.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMarta i Krzysztof Stippa, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kulturyAneks Nr 1.2021 z dnia 01.10.2021 dot. Zmiany opiekuna w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem
CRU.321.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.4.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMatylda Rudawska i Maciej Skrentny, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.322.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.3.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaSylwia i Grzegorz Kluska, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.323.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.6.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika Suchy i Rafał Dorsch, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod 01.01.2020 do 14.11.2021ds. oświaty i kultury
CRU.324.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.5.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJustyna i Karol Lisiak, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.325.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.2.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAgata i Michał Sznajder, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.326.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.19.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaHanna i Filip Głazik, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.327.202023.12.2020.Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.18.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAngelika i Łukasz Osada, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.328.202030.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.28.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAnna Wrzeszcz i Szymon Matuszak, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.329.202030.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.29.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMagda Miłoszewska i Dawid Fertikowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.330.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.8.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika Zdrenka i Tomasz Kolanko, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 01.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.331.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.1.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaNatalia i Tomasz Raczyńscy, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 01.01.2021 do 30.06.2021ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.1.2021
CRU.332.202023.12.2020Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.13.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJustyna Ejsmond, Dominik Hajduk, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemod dnia 01.01.2021 do dnia 31.08.2021ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.13.2021
CRU.333.2020