CENTRALNY REJESTR UMÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTOWIE

Numer umowyData zawarcia umowyPrzedmiot umowyOznaczenie umowy wg wykonawcyWykonawcaWartość brutto umowyTermin realizacji/obowiązywania umowyKomórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację umowyData i numer aneksu do umowyUwagi
CRU.001.20214.01.2021Umowa NR ZP.271.76.2020 na "Utrzymanie i konserwację oświetlenia miejskiego w Złotowie"Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Franciszek Sobbek w spadku, Złotówłączna wartość brutto 70.000,00 złDo 5 dni kalendarzowych po przekazanu Wykonawcy zleceniads. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.002.20214.01.2021Umowa nr 271.1.79.2020 pod nazwą "Bieżące utrzymanie czystości toalet miejskich"Szop Pracz Spółka Cywilna Ewelina i Przemysław Skubida, Złotów1.968,00 zł + 23% VATOd 4.01.2021 do 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.003.20214.01.2021Umowa nr 271.1.77.2020 pod nazwą "Bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Złotowie"Szop Pracz Spółka Cywilna Ewelina i Przemysław Skubida, Złotów1.283,58 zł brutto miesięcznieOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.004.20214.01.2021Umowa Nr ZP.271.1.60.2020 "Oświetlenie świąteczne ulic"Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstalator Kucharczyk mgr inż. Karol Kucharczyk, Złotów14.760,00 zł bruttood dnia podpisania umowy do 01.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.005.20215.01.2021Porozumienie nr RL-OK.1.2021 w/s ustalenia trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w związku z pokrywanim kosztów opieki zapewnianej w żłobku, ponoszonych przez Gminę Miasto Złotów na dzieci będących mieszkańcami Gminy Złotów, korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczychGmina Złotówmiesięczna kwota dotacji na jedno dziecko w roku 2021 wynosi 504,00 złOd 1.01.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.006.20218.01.2021Umowa na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej dla projektu "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów".Agencja Reklamowa NABU Adam Piskulla, Złotów1 499,37 zł bruttodo dnia 22.01.2021 r.ds. pozyskiwania funduszy
CRU.007.20214.01.2021Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdą środę tygodnia w godzinach od 18:00 do 20:00Gabinet Terapeutyczny, Bernadeta Moczarska-Korbanek, Złotów100,00 brutto za 1 hod 13.01.2021 do 29.12.2021ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.008.20214.01.2021Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdy roboczy wtorek tygodnia w godzinach od 15:30 do 17:30Terapia i Szkolenia Przemysław Siciarz, Złotów80,00 zł brutto za 1hod 05.01.2021 do 28.12.2021ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.009.202111.01.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.30.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMarzena Kopczyk i Paweł Czuba, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem12.01.2021 r. Od 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.30.2021
CRU.010.20214.01.2021Umowa na udostępnienie aplikacji webowej Cale Web Office (CWO) do monitoringu pracy 4 sztuk parkometrów typu CWT w mieście Złotów wraz z utrzymaniem opłat abonamentowych za karty sim w parkomatachStadtraum Systems sp. z o.o. z/s w Poznaniuwynagrodzenie miesięczne w wysokości 35,00 z netto od 1parkometru łącznie 140,00 zł netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług VATOd 01.01.2021 na czas nieokreślonygospodarz targowiska
CRU.011.202125.01.2021Umowa o świadczenie usługi przewozowej w ramach programu "TRANSPORT NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19"JOZIN-TRANS – Józef Świtalla, Złotówa)54,00 zł brutto za 1 kurs(rozumiany jako przejazd "tam i z powrotem") za osobę niepełnosprawną,tj. Posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,b)54,00 zł brutto za 1 kurs (rozumiany jako przejazd "tam i spowrotem") za osobe mająca obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.Od 25.01.2021 do 31.03.2021ds. zarządzania kryzysowegoAneks nr 1 z dnia 23.02.2021 dot. Zmiany kwoty Aneks nr 2 z dnia 01.04.2021 dot. Zmiany okresu umowy i kwoty Aneks nr 3 z dnia 01.09.2021r. Dot. Zmiany terminu realizacji umowy
CRU.012.202114.01.2021Umowa nr 12/2020/P likwidacji kolizji – realizacja i finansowanie przebudowy istniejącej infrastrutury elektroenergetycznej będącej własnością ENEA Operator kolidującej z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości położonych przy ul. Powstańców w Złotowie (dz. 72/10-20; 75/1; 75/2; 76; 77; 78)Enea Operator sp. z o.o., Poznań199 260,00 złdo dnia 19.01.2023 r.ds. inwestycji i remontów12/2020/P
CRU.013.20214.01.2021Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdy roboczy czwartek tygodnia w godzinach od 16:00 do 18:00Kancelaria Adwokacka Alicja Mendyk, Złotów100,00 brutto za 1 godzinę pracyod dnia 7.02.2021 do dnia 30.12.2021ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.014.202119.01.2021Umowa na współpracę pomiędzy operatorem platformy, a Zamawiającym w zakresie korzystania z usług w modelu chmurowym SaaS (oprogramowanie jako usługa wraz z licencją) określonych w niniejszej umowieOpen Nexus Sp. Z o.o., Poznańwartość umowy w momencie rozpoczęcia współpracy wynosi 5.362,80 zł brutto, następnie po kontynuacji umowy w kolejnym cyklu płatności opłaty roczne w wysokości 4.132,80 zł bruttoumowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, po ktróym następuje przedłużenie na okres kolejnych 36 miesięcyds. zamówień publicznych
CRU.015.20214.01.2021Umowa na pełnienie dyżuru w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17 w każdy roboczy poniedziałek i piątek tygodnia w godzinach od 16:00 do 18:00Gabinet Psychologiczny Katarzyna Mikszto, Złotów70,00 zł brutto za 1 godzinę pracyod dnia 4.01.2021 do dnia 31.12.2021ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego
CRU.016.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.9.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Zajęcia sportowe w Kickboxingu dla dzieci i młodzieży Miasta Złotów"Miejski Ludowy Klub Sportowy "SPIDER", Złotów13.400,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.9.2020
CRU.017.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.10.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Szkolenie piłkarskie zawodników w klubie Fair Play Złotów"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów40.540,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.10.2020
CRU.018.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.11.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "K.S. Perfecta Futsal Złotów"Klub Sportowy Perfecta Futsal, Złotów23.500,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.11.2020
CRU.019.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.12.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2021"Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta", Złotów167.760,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.423.12.2020
CRU.020.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.13.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Szkolenie dzieci w zakresie piłki siatkowej"Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów, Złotów33.500,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.13.2020
CRU.021.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.14.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2021"Miejski Klub Tenisa Stołowego "Sparta", Złotów29.000,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.423.14.2020
CRU.022.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.15.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2021"Miejski Ludowy Klub Bokserski "Sparta", Złotów25.500,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.423.15.2020
CRU.023.202119.01.2021Umowa Nr RL-OP.423.16.2020 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów pod tytułem: "Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie"Ludowy Klub Sportowy "Drogowiec", Złotów16.800,00 złod 20.01.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.423.16.2020
CRU.024.20214.01.2021Umowa dotyczaca sprawowaniu opieki autorskiej nad systemami z pakietu RADIXRADIX Sp. z o.o. Sp. k., GdańskALK+ 1 stanowisko (odczyt, zapis) – 629,97 zł brutto; EBOI+ 1 stanowisko – 702,12 zł brutto; EGW+ 3 stanowiska (odczyt, zapis) – 1.248,45 zł brutto; ELUD+ 4 stanowiska (odczyt) – 2.958,15 zł brutto; KAKTURA+ 1 stanowisko – 576,87 zł brutto; FKB+ 4 stanowiska– 2.544,26 zł brutto; INFO+ 1 stanowisko (wersja dla usług internetowych) – 869,20 zł brutto; KASA+ 1 stanowisko– 749,07zł brutto; POGRUN+ 3 stanowiska (odczyt, zapis) – 2.423,10 zł brutto; POST+ 1 stanowisko (odczyt, zapis) – 634,27 zł brutto; WIP+ 3 stanowiska (odczyt, zapis) – 2.423,10 zł brutto; WYB+ 2 stanowiska – 1.053,19 zł brutto.od 01.02.2021 do 31.01.2022sekretarz
CRU.025.20211.02.2021Umowa dot. Montazu kamery fotopułapkiEXPERT Robert Kowalski, Złotów61,50 zł. Bruttoumowa zawarta na czas nie określony – od dnia 1 lutego 2021Komendant Straży Miejskiej Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
CRU.026.202111.02.2021Umowa nr 271.1.1.2021 pod nazwą "Bieżące utrzymanie dróg w Złotowie"POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.,PiłaNa wartośc nie przekraczającą 110.700,00 zł w zakresie bieżącego utrzymania dróg w Złotowieod dnia podpisania do dnia 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 z dnia 21.06.2021 dot. Zmiany kwoty na wyższą
CRU.027.202111.02.2021Umowa opod nazwą "Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt nieobjetych opieką schroniska"Prywatna Praktyka Weterynaryjna lek. Wet. Paweł Mendyk, Złotówłączna wartość wszystkich zleconych usług nie może przekroczyć wartość brutto 10.000,00 złod dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.028.202111.01.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.31.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAnna i Marcin Kowalski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem12.01.2021 r. Od 31.08.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.31.2021
CRU.029.202115.02.2021Umowa nr RL-OP.526.1.2021 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: "Działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych a także osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy)".Stowarzyszenie "Klub Abstynentów "Ostoja", Złotów42.000,00 zł bruttoOd 15.02.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.1.2021 (PPS)
CRU.030.202115.02.2021Umowa NR RL-OP.526.2.2021 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Świetlica środowiskowa "Przystań" z elementami socjoterapiiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie, 33.760,00 zł bruttoOd 15.02.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.2.2021 (PPS)
CRU.031.202115.02.2021Umowa NR RL-OP.526.3.2021 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Wojciecha w Złotowie "Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Złotów29.055,00 zł bruttoOd 15.02.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.3.2021 (PPS)
CRU.032.202115.02.2021Umowa NR RL-OP.526.4.2021 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie "Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie34.185,00 zł bruttoOd 15.02.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.4.2021 (PPS)
CRU.033.202115.02.2021Umowa NR RL-OP.526.5.2021 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie "Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie, Złotów34.185,00 zł bruttoOd 15.02.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.5.2021 (PPS)
CRU.034.202119.02.2021Umowa NR ZP.271.1.4.2021 na "Bieżące utrzymanie drzew i zadrzewień""ZULIT" PPHU Roman Jopek, Łobżenicałączna wartość wszystkich zleconych usług nie może przekroczyć wartości brutto 49.200,00 złod dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.035.202125.02.2021Umowa o roboty budowlane NR ZP.271.1.3.2021 "Doświetlenie przejść dla pieszych"P.P.H.U. OŚWIETLENIE, inż. Dariusz Ostrowski, Złotów77 439,57 zł bruttodo dnia 30.11.2021ds. inwestycji i remontówAneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r. dot. Zmiany terminu przekazania placu budowy Aneks nr 2 z dnia 30.11.2021 dot. Zmiany terminu zakończenia robótZP.271.1.3.2021
CRU.036.202119.02.2021Umowa nr GniE-GKI.7221.1.2021 na realizację zadania pn. "Zmiany w Projektach Stałej Organizacji Ruchu dla ulic Moniuszki, Spichrzowa, Stary Rynek, Podolska, Targowa, Mokra".Firma Budowlana E.Z.O.P., Zbigniew Pająk, Złotów3.500,00 zł bruttoDo 15.04.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.037.20219.03.2021Umowa NR ZP.271.1.5.2021 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej-Budowa chodnika w ramach inwestycji pn. "Budowa Chodnika na ul. Kościelnej"Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Złotów7.995,00 zł bruttoDo 23.07.2021kierownik referatu stanowisko ds. Inwestycji i remontówAneks nr 1 z dnia 23.06.2021 dot. Zmiany terminu realizacji zadania
CRU.038.20219.03.2021Umowa NR ZP.271.1.6.2021 "Dostawa kwiatów rabatowych na teren miasta Złotowa"Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Olejarz, Złotównie można przekroczyć kwoty 34.831,50 zł. bruttodostawa bratków od 24.03.2021 do 09.04.2021, pozostałe kwiaty dostawa od 07.06.2021 do 18.06.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.039.20214.03.2021Umowa dot. Przygotowania dokumentacji przetargowej na energię elektryczną na rok 2022Pomorska Grupa Konsultingowa Sp.A. Bydgoszcz3.000,00 nettood daty zawarcia umowy do 31.12.2021 ds. zamówień publicznych
CRU.040.202118.03.2021Umowa nr GniE-GKI.7225.1.2021 "Przegląd roczny obiektów budowlanych "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych "Biuro iKa" inż. Michał Kaszewski, KrajenkaWynagrodzenie ryczałtowe 8.979,00 zł bruttonajpóźniej do 2.05.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.041.202122.03.2021Umowa Zlecenia na wykonanie zadań "Miejskiego Inspektora Nadzoru ds. Zieleni"Małgorzata Dąbek, Złotów31,80 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę świadczenia usługi, co daje kwotę 1.590,00 zł brutto za każdy miesiąc świadczenia usługi przy zastrzeżeniu wykonywania zlecenia w ilości 50 godzin miesięcznieOd 22.03.2021 do 30.11.2021kierownik referatu stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowejAneks z dnia 12.08.2021 r. zmiana kwoty brutto, w taki sposób, że umowa otrzymuje brzmienie: 34,00 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę świadczenia usługi, co daje kwotę 1.700,00 zł brutto za każdy miesiąc świadczenia usługi przy zastrzeżeniu wykonywania zlecenia w ilości 50 godzin miesięcznie
CRU.042.20214.01.2021Umowa najmu pomieszczeń użytkowych , znajdujących sie w budynku przy al. Piasta 26 w ZłotowieZłotowski Dom Kultury, Złotówczynsz w stosunku miesięcznym 1.035,00 zł bruttona czas nieokreślony od 1.01.2021ds. alkoholowychAneks nr 1 z dnia 16.03.2022 r. w/s zmiany czynszu
CRU.043.20211.03.2021Umowa nr 9/2021/CWR/RAPORT na wykonanie opracowania pn. Raport o stanie Gminy Miasto Złotów za 2020 rok.Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Poznań6.150,00 zł bruttotermin zakończenia prac 30.04.2021Skarbnik Gminyaneks nr 1 z dnia 27.04.2021 r. Dot. Zmiany terminu zakończenia prac
CRU.044.202123.03.2021Umowa nr 272.8.2021 na pielęgnację zieleni miejskiej i utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta Złotowa Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ZłotówŁącznie 300.654,72 zł bruttoOd 01.04.2021 do 30.11.2021ds. zamówień publicznych272.8.2021
CRU.045.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.6.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Organizacja Turniejów Strzeleckich z okazji świąt i waznych wydarzeń historycznych w 2021 roku"LOK Klub Strzelecki "SUPERMEN" w Złotowie, Złotów6.000,00 złOd 09.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.6.2021 (KF)
CRU.046.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.7.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Organizacja i udział w zawodach skatowych w roku 2021".Klub Skata Krajna, Złotów5.880,00 złOd 01.05.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.7.2021 (KF)
CRU.047.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.8.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Sporty walki – zajęcia sportowe kickboxingu dla dzieci i młodzieży"Miejski Ludowy Klub Sportowy "SPIDER", Złotów8.000,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.8.2021 (KF)
CRU.048.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.9.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Rozwój karate na terenie Gminy Miasta Złotów"Stowarzyszenie Satori, Jastrowie8.440,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie zmiany całkowitego kosztu zadania publicznego spowodowanego zwiększeniem wkładu finansowego ZleceniobiorcyRL-OP.526.9.2021 (KF)
CRU.049.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.10.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Złotowski Szlem w czasach pandemii"Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie, Złotów7.000,00 złOd 20.04.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.10.2021 (KF)
CRU.050.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.11.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Kształtujemy, bawimy, edukujemy – edycja II"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów12.910,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.11.2021 (KF)
CRU.051.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.12.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w 2021 roku"Miejski Klub Tenisa Stołowego "Sparta", Złotów6.500,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.526.12.2021 (KF)
CRU.052.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.13.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "XIV Złotowski Bieg Zawilca"Stowarzyszenie "Złotowski Bieg Zawilca", Złotów11.320,00 złOd 09.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dnia 26.03.2021 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.13.2021 (KF)
CRU.053.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.14.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w zakresie boksu olimpijskiego w 2021 roku"Miejski Ludowy Klub Bokserski "Sparta", Złotów9.000,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.526.14.2021 (KF)
CRU.054.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.15.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Kompleksowe wsparcie rozwoju fizycznego dzieciw zakresie piłki nożnej klubu MLKS "Sparta" Złotów"Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta", Złotów20.720,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.15.2021 (KF)
CRU.055.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.16.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Racerunning sekcja Złotów"Fundacja "Złotowianka", Złotów10.150,00 złOd 15.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dnia 15.04.2021 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.16.2021 (KF)
CRU.056.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.17.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Koszykarskie orły"Stowarzyszenie Miłośników Krajny "Tribus" w Osowie, Osowo3.830,00 złOd 01.04.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.17.2021 (KF)
CRU.057.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.18.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: "Warsztaty śpiewacze udoskonalające w ramach prowadzenia chóru Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie"Towarzystwo Śpiewu "Św. Cecylii", Złotów6.680,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.18.2021 (KS)
CRU.058.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.19.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: "Gwiazdkowy Rynek"Fundacja "Złotowianka", Złotów8.950,00 złOd 01.09.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiPorozumienie z dnia 30.11.2021 r. w sprawie rozwiązania umowyRL-OP.526.19.2021 (KS)
CRU.059.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.20.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: "Taniec i śpiew daje radość"Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom", Złotów13.880,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.20.2021 (KS)
CRU.060.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.21.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: "Amatorski Teatr Miejski"Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki" z siedzibą w Złotowie5.200,00 złOd 01.04.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.21.2021 (KS)
CRU.061.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.22.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Projekt Kostka 2021"Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie 20.000,00 złOd 01.04.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 26.11.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysuRL-OP.526.22.2021 (KS)
CRU.062.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.23.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Śpiew na 4 głosy"Stowarzyszenie Miłośników Śpiewu Chóralnego w Złotowie, Złotów10.845,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.23.2021 (KS)
CRU.063.20218.03.2021Umowa Nr RL-OP.526.24.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narpdowego pod tytułem: "Prowadzenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Warsztatów Muzycznych w 2021 roku"Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie, Złotów39.780,00 złOd 08.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.24.2021 (KS)
CRU.064.20211.03.2021Umowa na zadanie pn. "Dostawa i montaż 2 sztuk parkomatów na terenie miasta Złotowa"Projekt Parking Sp. Z o.o. z/s w Poznaniu46.125,00 zł bruttodo dnia 31.03.2021Komendant Straży Miejskiej Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych
CRU.065.202125.03.2021Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.09.2021 "Budowa windy w budynku przy ul. Hubego"Spółdzielnia Rzemieślincza "KRAJNA", Złotów30 798,29 zł bruttodo dnia 23.05.2021ds. inwestycji i remontówZP.271.1.09.2021
CRU.066.202122.03.2021Umowa o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr RL-OP.526.25.2021 (OE) pod tytułem: "Kto sie nie rozwija ten zostaje w tyle"Złotowski Uniwersytet Trzciego Wieku, Złotów18.000,00 złOd 22.03.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.067.202125.03.2021Umowa abonamentu na usługę pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza "Airly", Kraków1.800,00 zł netto kwartalnieOd 01.04.2021 do 31.03.2024ds. zamówień publicznych
CRU.068.20212.04.2021Umowa NR 272.3.2021 o wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szpitalnej z wymianą słupów oświetlenia"Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów (lider) oraz Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Złotów (partner)1.034.915,37 zł bruttoTermin wykonania umowy-180 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznychAneks nr 1.2021 z dnia 5.08.2021 dot. Zwiększenia wartości robót Aneks nr 2.2021 z dnia 05.10.2021 dot. Przedłużenie terminu wykonania272.3.2021
CRU.069.202125.03.2021Umowa nr 272.2.2021 o wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Przebudowa instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2"PHU Michał Serkowski, Kościerzyna299.909,04 zł bruttotermin wykonania umowy 7 tygodni od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych Aneks nr 1 z 30.06.2021 dot. Zmiany na stanowisku kierownika budowy Aneks nr 2.2021 z 29.07.2021 dot. Zwiększenia wynagrodzenia 272.2.2021
CRU.070.202129.03.2021Umowa nr 3/2021/KOMP Na Świadczenie Usług Udostępnienia Systemu Badania Kompetencji KADRMTD Consulting Macin Król, Poznańjednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1,23 zł brutto w tym 23% podatku VATod dnia podpisania umowy do dnia 18.03.2022sekretarz
CRU.071.20217.04.2021Umowa NR 272.4.2021 o wykonanie robót budowlanych "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Jezioro Burmistrzowskie-Eko-Park"CJMS Spólka z o.o., Piła381.547,27 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 49 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.072.20219.04.2021Umowa NR 272.6.2021 o wykonanie robót budowlanych "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Jezioro Zaleskie-zwiększenie bioróżnorodnośći"Konsorcjum CJMS Spólka z o.o., Piła (lider) i Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinca Dobrzyca, Szydłowo (partner)392.651,17 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 49 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.073.20211.03.2021Umowa ochrony obiektu Urzędu Miejskiego w Złotowie"Expert" Robert Kowalski z/s Złotów150,00 zł netto+23% VAT miesięcznieumowa na czas nieoznaczony z mozliwościa wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowegosekretarz
CRU.074.20212.04.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 1.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneAnna Reczkowska, Jarosław Reczkowski, Złotówdotacja w wysokości 75% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł nettowymiana stałego kotła w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.ds. ochrony środowiska
CRU.075.202122.03.2021Umowa o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr RL-OP.526.26.2021 (OE) pod tytułem: "Złota Rączka 2021" w zakresie działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym.Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Odzdiał w Złotowie, Lipka17.000,00 złod dnia 05.04.2021 do dnia 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.26.2021
CRU.076.202129.03.2021Umowa Świadczenia Usługi Serwera VPS – dzierżawa serwera VPS, - pełna administracja serweremArtnet Sp. z o.o. Gdańsk3.252,03 zł nettoOd 01.04.2021 do dnia 31.03.2022informatyk
CRU.077.20218.04.2021Umowa NR 272.5.2021 o wykonanie robót budowlanych "Budowa ronda przy ul. N. Żołnierza i ul. Boh. Westerplatte"Firma Marbruk Sp. Z o.o. Sp. k. Charzykowy1.418.322,18 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 150 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2021 z 17.09.2021r. Dot. Przedłużenie terminu wykonania umowy
CRU.078.202116.04.2021Umowa na zadania "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej"G.P. PROJEKT Paweł Żebrowski, Wałcz24.600,00 zł bruttopierwszy etap nastąpi do dnia 31.05.2021ds. gospodarki przestrzennej
CRU.079.202122.03.2021Porozumienie Mięzdygminne w/s realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wtłapywaniaGmina Piła z/s Piła15,92 zł brutto utrzymanie jednego zwierzęcia z GM Złotów przez jedna dobę w schronisku dla zwierząt w Pile, maksymalna wysokośc zobowiązan za realizacje przedmiotu porozumienia do kwoty 40.000,00 zł bruttona czas określony do 31.08.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.080.202114.04.2021Umowa o zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych dla projektu "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów"3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, Brzeg Dolny1.353,00 zł bruttood dnia podpisania umowy do 28.04.2021rds. pozyskiwania funduszy
CRU.081.202124.02.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.32.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaIwona i Paweł Błaszkiewicz, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.03.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.082.202125.03.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.33.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAneta i Krzysztof Judziński, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 26.03.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kulturyAneks nr 1.2021 z dnia 09.11.2021 dot. zmiany opiekuna w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem
CRU.083.20217.04.2021Umowa nr GniE-GKI.7225.1.2021 na realizację zadania pn. "Przegląd roczny placów zabaw".PPHU "EL-AL" Aleksander Bobek, Złotów3.567,00 zł bruttoOd 07.04.2021 do 07.05.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyGniE-GKI.7225.1.2021
CRU.084.20215.05.2021Umowa o wykonanie remontu dwóch szafek energetycznych Grażyna Sobbek, Złotów6.134,93 zł bruttoOd 05.05.2021 do 19.05.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.085.20216.05.2021Umowa ZP.271.1.16.2021 na usługi pod nazwą "Oznakowanie poziome ulic"Vobema Polska sp. z o.o., Piławartość brutto poszczególnych usług za 1 m²: 1) malowanie cienkowarstwowe białe 11,07 zł; 2) malowanie cienkowarstwowe niebieskie 13,53 zł; 3) malowanie cienkowarstwowe czerwone 13,53 zł; 4) malowanie grubowarstwowe białe 73,80 zł; 5) malowanie grubowarstwowe czerwone 79,95 złod dnia podpiasania umowy do dnia 15.06.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.16.2021
CRU.086.202129.04.2021Umowa nr ZP.271.1.15.2021 - opracowanie dokumentacji na budowę wybiegu dla psóww ramach inwestycji pn. "Budowa wybiegu dla psów"Kierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budów i robót – Roman Mądry, Blękwit5904,00 zł bruttodo dnia 14.06.2021 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.15.2021
CRU.087.202129.04.2021Umowa nr 272.9.2021 – "Usługa nadzoru w zakresie pełnienia obowiązków inspektora budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz sadzenia i ochrony drzew i krzewów w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto złotów: Jezioro Burmistrzowskie – Eko – Park" i "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze gminy Miasto Złotów: Jezioro Zaleskie – zwiększenie bioróżnorodności".KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, Częstochowa7.380,00 zł bruttonie później niż 63 dni od daty podpisania niniejszej umowyds. zamówień publicznych272.9.2021
CRU.088.202112.05.2021Umowa nr 272.14.2021 o wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"Spółdzielnia Rzemieślnicza "KRAJNA", Złotów81.547,49 zł brutto100 dni od protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych272.14.2021
CRU.089.202110.05.2021Umowa o remont tablicy reklamowej zlokalizowanej w Złotowie przy ul. StaszicaKOW-MET Zakład Kowalstwa Artystycznego Piotr Sobbek, Święta1.107 zł bruttoOd 18.05.2021 do 24.05.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.090.202110.05.2021Umowa na wykonanie i montaż elementu dekoracyjnego – tablica przy ul. PartyzantówKOW-MET Zakład Kowalstwa Artystycznego Piotr Sobbek, Święta3.198,00 zł bruttodo dnia 15.06.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.091.20216.05.2021Umowa nr ZP.271.1.19.2021 na zadanie pod nazwą: "Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARO", Człuchówwycena nieruchomości gruntowych za jedną nieruchomość – bez względu na ilość działek: 1) do 0,50 ha – 307,50 zł brutto, 2) powyżej 0,50 ha 369 zł brutto. Maksymalna wartość zamówienia obejmująca wykonanie przedmiotowego zlecenia nie moze przekroczyć kwoty 100 000 zł.od dnia 17.05.2021 do dnia 30.11.2021 r.ds. gospodarki nieruchomościamiZP.271.1.19.2021
CRU.092.202112.05.2021Umowa nr 272.15.2021 o wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jeziora Baba – park (teren) przy ul. MokrejPrzedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów29.393,42 zł brutto21 dni od dnia protoklarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych272.15.2021
CRU.093.202131.03.2021Umowa nr 2462/OP/R4/2021/P na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miasta Złotów na urządzeniach pozostajacych we władaniu ENEA Oświetlenie sp. Z o.o. Enea Oświetlenie sp. Z o.o., Szczecin11 633,69 zł netto miesięcznie puls każdorazowo wynagrodzenie za czynności zlecone doraźnieOd 01.01.2021 do 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury2462/OP/R4/2021/P
CRU.094.20216.05.2021Umowa Nr RL-OP.525.3.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Organizacja szkolenia raceRunning"Fundacja "Złotowianka", Złotów6.370,00 zł bruttoOd 10.05.2021 do 30.07.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.3.2021 (KF)
CRU.095.202110.05.2021Umowa o przyłączenie do sieci nr 20054/2020/OD5/RR9Enea Operator sp. z o.o., Poznań1.147,00 zł nettoopracowanie dokumentacji w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; realizacja przyłącza w terminie 5 miesiecy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, pozyskania terenu dla stacji transformatorowej, spisania / zawarcia aktów notarialnychkierownik referatu stanowisko ds. Inwestycji i remontów
CRU.096.202110.05.2021Umowa Nr GNiE-GN.6845.40.2021 dzierżawy powierzchni na dachu budynku przy. al. Piasta 1Piotr Kruk, Złotów61,20 zł brutto za cały okres obowiązywania umowyOd 10.05.2021 do dnia 10.05.2022ds. ochrony środowiskaGniE-GN.6845.40.2021
CRU.097.202119.04.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 3.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneAnna i Piotr Kozieł, Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł nettowymiana stałego kotła w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.ds. ochrony środowiska
CRU.098.202130.04.2021Umowa NR RL-OP.526.27.2021 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pt. "Sportowe lato! Co Wy na to?" Stowarzyszenie Satori, Jastrowie11.880,00 zł bruttoOd 04.05.2021 do 30.09.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.27.2021 (WdiM)
CRU.099.202130.04.2021Umowa NR RL-OP.526.28.2021 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pt. "Wypoczywaj z Fair – Play" Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów9.650,00 zł bruttoOd 04.05.2021 do 30.09.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.28.2021 (WdiM)
CRU.100.202130.04.2021Umowa NR RL-OP.526.29.2021 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pt. "Siatkarski obóz przygotowawczy SPS Sparta Złotów" Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Sparta Złotów, Złotów24.590,00 zł bruttoOd 04.05.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.29.2021 (WdiM)
CRU.101.202130.04.2021Umowa NR RL-OP.526.30.2021 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pt. "Obóz Tenisa Stołowego" Miejski Klub Tenisa Stołowego "Sparta", Złotów1.960,00 zł bruttoOd 04.05.2021 do 31.07.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.30.2021 (WdiM)
CRU.102.202130.04.2021Umowa NR RL-OP.526.32.2021 (PPS) o realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Kolonia sportowo rekreacyjna "Zdrowo i sportowo 2021"Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Fair-Play, Złotów12.950,00 zł bruttoOd 04.05.2021 do 30.09.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.32.2021 (PPS)
CRU.103.20215.05.2021Umowa NR RL-OP.526.34.2021 (TiK) o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. "Szlak nas trfił"Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny, Złotów13.368,00 zł bruttoOd 06.05.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.34.2021 (TiK)
CRU.104.20215.05.2021Umowa NR RL-OP.526.35.2021 (TiK) o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. "Więc szumcie nam jodły piosenkę"Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Złotów5.830,00 zł bruttoOd 15.05.2021 do 15.09.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.35.2021 (TiK)
CRU.105.20215.05.2021Umowa NR RL-OP.526.36.2021 (NSE) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oswiaty i wychowania pt. "Grajmy w szachy"Stowarzyszenie "Jedynka Dzieciom", Złotów6.460,00 zł bruttoOd 05.05.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.36.2021 (NSE)
CRU.106.202114.05.2021Umowa nr GNiE-GKI.7225.1.2021 na realizację zadania pn. "Przegląd roczny obiektów mostowych".Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Złotów7.872,00 zł bruttoOd 14.05.2021 do 15.06.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury GNiE-GKI.7225.1.2021
CRU.107.202130.04.2021Umowa NR RL-OP.526.31.2021 (WDiM) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pt. "Piłka nożna moją pasją – "Wakacje ze Spartą" Miejski Ludowy Klub Sportowy "Sparta", Złotów9.170,00 złOd 01.07.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 29.11.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.526.31.2021 (WdiM)
CRU.108.202114.04.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 2.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczne (dotacja celowa pn. "Czyste Ciepło")Wiktor Amilkiewicz, Wojciech Amilkiewicz, Złotów50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł netto określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunkówWymiana starego kotła do dnia 30.11.2021 r., rozliczenie do dnia 06.12.2021 r.ds. ochrony środowiska2.2021
CRU.109.202121.05.2021Umowa na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na sprawowaniu opieki autorskiej nad systemami z Pakietu RADIX – system XEZDRADIX Sp. z o.o. Sp. k., Gdańskjednorazowe wynagrodzenie w kwocie 382,12 zł bruttoOd 01.06.2021 do 31.01.2022informatyk
CRU.110.202110.05.2021Umowa nr ZP.271.1.17.2021 - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę konstrukcji wsporczej pod reklamę przy ul. GrudzińskichKierowanie, nadzorowanie, kontrola techniczna budów i robót – Roman Mądry, Blękwit3.690,00 zł bruttodo dnia 30.06.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury Aneks nr 1 z dnia 25.06.2021 r. dot.zmiany terminu wykonania umowy ZP.271.1.17.2021
CRU.111.202118.05.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 5.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneLuiza Gacka, Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł nettowymiana stałego kotła w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r.ds. ochrony środowiska
CRU.112.202118.05.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 6.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneDanuta i Wiesław Tlock, Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł nettowymiana stałego kotła w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r.ds. ochrony środowiska
CRU.113.202124.05.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 7.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneBożena i Zdzisław Zaborowski, Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł nettowymiana stałego kotła w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r.ds. ochrony środowiska
CRU.114.20215.05.2021Umowa NR RL-OP.526.33.2021 (TiK) o realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. "Krajna Adventure Race"Fundacja Strefa Przygód, Staw II, Strzałkowo15.588,80 zł bruttoOd 10.05.2021 do 10.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 04.11.2021 r. Dot. zmiany wartości zadania publicznegoRL-OP.526.33.2021 (TiK)
CRU.115.202127.05.2021Umowa Nr 7.68/21 o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie" realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju DrógWojewoda Wielkopolski, PoznańDofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego 5 216 832,55 zł; Wkład środków własnych Gminy Miasto Złotów 2 235 785,38 zł.Okres realizacji zadania ustala się na: rozpoczęcie realizacji zadania: 01.08.2021 r; zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31.07.2022 r.; zakończenie finansowe realizacji zadania: 30.09.2022 r.; oddanie do użytkowania zadania: 31.08.2022 r.ds. pozyskiwania funduszyAneks nr 1 z dnia 09.08.2021 r. Dotyczy zmiany kwoty dofinansowania i wkładu własnego; Aneks nr 2 z dnia 27.12.2021 r. Dotyczy zmiany kwoty dofinansowania i wkładu własnego Aneks nr 3 z dnia 19.07.2022r. Dotyczy zmian okresu realizacji zadania Aneks nr 4 z dnia 16.09.2022 dot. wydłużenia realizacji 7.68/21
CRU.116.202131.05.2021Umowa Nr RL-OP.526.37.2021 (RiOL) o realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod tytułem: "Bezpieczny wypoczynek nad woda z WOPR"Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie 10.000,00 zł04.06.2021 do 30.09.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.37.2021 (RiOL)
CRU.117.202130.04.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.34.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaKamila Koselke i Seweryn Sznyr, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem04.05.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.118.20215.05.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.35.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJoanna i Błażej Szefer, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem05.05.2021 do 31.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.119.202114.05.2021Umowa dotyczaca zadania pt.: "Montaż, utrzymanie i demontaż fontann pływających"Automatic Power Energy, Automatyka Przemysłowa i pomiary Elektryczne Bogusław Pańczyniak, Złotów-za montaż i uruchomienie jednej sztuki fontanny w wysokości 1.435,00 zł brutto -za utrzymanie jednej fontanny w ciągłej sprawności i demontaż wraz z przechowywaniem w wysokości 1.435,00 zł brutto-demontaż fontanny do dnia 15.11.2021 -zabezpieczenie fontanny od dnia demontażu(na zimę) i przechowywanie jej do dnia 31.04.2022ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyPorozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawarte dnia 6.12.2021 r.- rozwiązanie umowy z dniem 6.12.2021
CRU.120.20217.06.2021Umowa nr ZP.272.11.2021 - opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę ul. Brzuchalskiego"Zakład Produkcyjno-Handlowy "DRO-BUD" Jerzy Wiśniewski, Złotów46.740,00 zł brutto07.06.2021 do 14.11.2021ds. zamówień publicznychAneks nr 1.2021 z dnia 10.11.2021 r. Dot. Zmiany terminu wykonania umowyZP.272.11.2021
CRU.121.202131.05.2021Umowa Nr RL-OP.525.4.2021 (KF) o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: "Dzień Sportu dla Wszystkich"Stowarzyszenie Orlik Piła, Piła7.480,00 zł bruttoOd 01.06.2021 do 25.07.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.4.2021 (KF)
CRU.122.202126.05.2021Umowa darowizny- tester, PROMILER iBlow 10 – 2 szt. Do sprawdzania zawartości alkoholuKomenda Wojewódzka Policji w Poznaiu3.320,00 zł bruttoOd 26.05.2021ds. alkoholowych
CRU.123.20217.06.2021Umowa nr ZP.272.10.2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę ul. Potulickich, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia albo uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę tego zadania inwestycyjnego, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji na etapie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, i ewentalnie, jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego."E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit28.000,00 zł brutto160 dni od dnia podpisania umowy tj. Do dnia 14.11.2021 r.ds. zamówień publicznychZP.272.10.2021
CRU.124.20217.06.2021Umowa nr ZP.272.12.2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę ul. Złotej, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia albo uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę tego zadania inwestycyjnego, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji na etapie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, i ewentalnie, jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego."E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit33.825,00 zł brutto160 dni od dnia podpisania umowy tj. Do dnia 14.11.2021 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2021 z 25.11.2021 dot. Zmiany terminu wykonaniaZP.272.12.2021
CRU.125.20217.06.2021Umowa nr ZP.272.13.2021 na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę ul. Spacerowej, a także dokonanie skutecznego zgłoszenia albo uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę tego zadania inwestycyjnego, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji na etapie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, i ewentalnie, jednokrotnej aktualizacji wartości kosztorysu inwestorskiego."E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit22.000,00 zł brutto160 dni od dnia podpisania umowy tj. Do dnia 14.11.2021 r.ds. zamówień publicznychZP.272.13.2021
CRU.126.20211.06.2021Umowa zlecenie dotycząca prowadzenia wirtualnego biura prasowego dla Miasta ZłotówDobrzepisze.pl Anna Samel, Warszawa2.500,00 zł netto za miesiąc trwania umowy, łącznie 7.500,00 zł netto powiekszony o należny podatek Vatod czerwca do sierpnia 2021ds. promocji
CRU.127.202121.06.2021Umowa nr ZP.272.20.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika łączącego ul. Rogatki z rondem na skrzyżowaniu ul. J.Kocika z ul. B. Radowskiego"Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Złotów8.600,00 zł bruttow terminie 80 dni od dnia podpisania umowy tj. Do dnia 9.09.2021ds. zamówień publicznychAneks nr 1.2021 z dnia 8.09.2021 w/s przedłużenia terminu wykomnia umowy
CRU.128.202117.06.2021Umowa Nr ZP.271.1.23.2021 "Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste"Krzysztof Furman i Izabela Sobków Kancelaria Biegłych Sądowych PROFIT Spółka Cywilna z/s w Pilewycena nieruchomości gruntowych za jedną nieruchomość .. bez względu na ilość działek:1) do 0,50 ha – 350 zł brutto; 2) powyżej 0,50 ha – 400 zł bruttood dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021ds. gospodarki nieruchomościami
CRU.129.20212.06.2021Porozumienie w/s udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.: "Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską"Gmina ZłotówDotujący zobowiązuje sie do przekazania Dotowanemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 60.000,00 zł bruttow terminie do 10.12.2021kierownik referatu stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
CRU.130.202129.06.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 9.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneLudwika Amernik i Kazimierz Amernik Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niz 4.000,00 zł nettoDo 30.11.2021ds. ochrony środowiska
CRU.131.202128.06.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 8.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologicznePrzemysław Steppa, Złotówdotacja w wysokości 75% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł nettoDo 30.11.2021ds. ochrony środowiska
CRU.132.202116.06.2021Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01868-6935-UM1512860/20 – Rozbudowa pola do disc golfa w ZłotowieWojewództwo Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski, Poznań37.793,00 złDo 31.12.2022ds. pozyskiwania funduszyAneks nr 1 z dnia 16.06.2021 dot. Zmiany warunków realizacji zadania
CRU.133.20212.07.2021Umowa NR RL-OP.526.40.2021 (EKOL) o realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "ECO FASHION WEEKEND taniec i muzyka"Złotowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Rzy Fontannie", Złotów18.500,00 zł bruttoOd 05.07.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.40.2021 (EKOL)
CRU.134.20212.07.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 10.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneDanuta i Wiesław Brodecki, Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niz 4.000,00 zł nettoDo 30.11.2021ds. ochrony środowiska
CRU.135.20212.07.2021Umowa NR 272.19.2021 o wykonanie robót budowlanych pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie"Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński, Złotów5.643.185,13 zł brutto330 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy kierownik referatu stanowisko ds. gospodarki przestrzennejAneks nr 1.2022 z 10.06.2022r. Dot. Przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie Aneks nr 2.2022 r. Dot. "Przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie" Aneks nr 3.2022 z dnia 26.08.2022r. Dotyczący "Przebudowy drogi gminnej nr 120113P w Złotowie"
CRU.136.20212.07.2021Umowa o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr RL-OP.526.39.2021 (PPS) pod tytułem: "Rób to, co kochasz"Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowiecałkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków łącznie 12.800,00 złOd 01.08.2021 do dnia 31.10.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.137.202126.05.2021Umowa na zaprojektowanie,wykonanie,dostawę i montaż tablic informacyjnych dla projektu "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów"3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, Brzeg Dolny762,60 zł bruttood dnia podpisania umowy do 9.06.2021ds. pozyskiwania funduszy
CRU.138.20211.07.2021Umowa NR ZP.271.1.22.2021 o wykonanie wewnętrznej instalacji nawadniającej w Parku Miejskim przy Al.Piasta w ZłotowieGospodarstwo Szkółkarskie mgr inż. Henryk Hinca, Szydłowo23.616,00 zł bruttow terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy do dnia 12.08.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.139.202117.06.2021Umowa kompleksowa (Energia elektryczna) nr SP/5J/22475789/21/0001 – polegająca na sprzedaży Energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji do Miejsca dostarczenia na potrzeby obiektów okreslonych w załączniku do UmowyENEA Spółka Akcyjna, Poznańrozliczenie energii na podstawie wybranej taryfy umowa wejdzie w życie w dniu jej zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślonykierownik referatu stanowisko ds. Gospodarki przestrzennej
CRU.140.20212.07.2021Umowa o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr RL-OP.526.41.2021 (EKOL) pod tytułem: "Akademia Recyklingu Złotowianki"Fundacja "Złotowianka", Złotów7.540,00 złod 05.07.2021 do dnia 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.141.20212.07.2021Umowa o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr RL-OP.526.38.2021 (PPS) pod tytułem: "IV Bieg Rodzinny"Stowarzyszenie – "Klub Abstynentów "Ostoja", Złotów10.000,00 złod 01.08.2021 do dnia 21.10.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.142.202129.06.2021Umowa nr ZP.272.21.2021 "Opracowanie koncepcji przebudowy parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym Przedszkolu nr 4"Firma Budowlana "E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Złotów48.585,00 zł bruttowykonanie zadań objetych umową w terminie 148 dni od podpisania umowy tj. Do dnia 24 listopada 2021 rokuds. zamówień publicznych
CRU.143.202128.06.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.36.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaKatarzyna i Ryszard Sowiński, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.07.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.144.20212.07.2021Umowa o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr RL-OP.526.42.2021 (EKOL) pod tytułem: "Co w ulu bzyczy?"Stowarzyszenie Miłośników Przyrody "Winniczek", Nowiny – Złotów3.960,00 złOd 05.07.2021 do dnia 31.13.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.145.20212.07.2021Umowa nr ZP.271.1.24.2021 – produkcja i emisja odcinków "Aktualności złotowskie"TV ASTA sp. z o.o., Piła30.000,00 zł bruttood dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.ds. promocjiZP.271.1.24.2021
CRU.146.202118.05.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 4.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe – proekologiczneJoanna i Mieczysław Włoszczyński, Złotówdotacja w wysokości 50% udokumentowanych wydatków netto poniesionych na realizację zadania, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł nettowymiana stałego kotła w terminie do dnia 06 grudnia 2021 r.ds. ochrony środowiska
CRU.147.20211.07.2021Umowa Nr ZP.271.1.20.2021 o wykonanie dostawy i montażu urządzeń na plac zabawEducarium Spółka z o.o. Bydgoszcz49.900,00 zł bruttodo dnia 12.08.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 z dnia 1.07.2021 dot. Zmiany terminu wykonanaia Przedmiotu Zamówienia
CRU.148.20219.08.2021Umowa zlecenie – Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału jako ekspert z listy MeiN w pracach Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoRenata Grochowska, Złotów100,00 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne10.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.149.20214.08.2021Umowa o roboty budowlane NR ZP.271.1.26.2021 "Montaż ogrodzenia z siatki zgrzewalnej" jako część realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa wybiegu dla psów" Zakład Handlu i Produkcji Ogrodzeń – Grażyna Manthey, Złotów20.499,97 zł brutto30.09.2021kierownik referatu stanowisko ds. Gospodarki przestrzennej
CRU.150.202110.08.2021Umowa NR ZP.271.1.29.2021 o wykonnaie dostawy i montażu tablic informacyjnych do parków miejskichAgencja Reklamowa "NABU" Adam Piskulla, Złotów12.693,60 zł bruttonajpóźniej do 21.09.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.151.202123.07.2021Umowa na przeprowazdenie szkolenia sprzedawców w punkcie oraz audytu tajemniczego klientaDawid Droździkowski "Psychologos", Wieliczka3.000,00 zł bruttoRozpoczęcie nie później niż 31.08.2021 zakońzenie do dnia 30.09.2021ds. alkoholowych
CRU.152.202113.08.2021Umowa zlecenie – Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału jako ekspert z listy MeiN w pracach Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoLidia Wójciak, Skrzatusz200,00 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne13.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.153.202113.08.2021Umowa zlecenie – Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału jako ekspert z listy MeiN w pracach Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoAldona Winnicka, Dolaszewo200,00 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne13.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.154.202113.08.2021Umowa zlecenie – Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału jako ekspert z listy MeiN w pracach Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoIrena Denisoff, Piła200,00 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne16.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.155.202113.08.2021Umowa zlecenie – Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału jako ekspert z listy MeiN w pracach Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoMarzanna Boć – Ochyra, Miasteczko Krajeńskie200,00 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne16.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.156.202113.08.2021Umowa zlecenie – Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału jako ekspert z listy MeiN w pracach Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoGrażyna Kordek – Zozula, Trzcianka200,00 zł brutto za każde przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne16.08.2021ds. oświaty i kultury
CRU.157.202123.07.2021Umowa na opracowanie diagnozy problemów społecznych dla Gminy Miasto Złotów na lata 2021 – 2025Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Kraków7.500,00 zł bruttodo dnia 30.09.2021 r.ds. alkoholowychAneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r. Dot. Wydłużenia terminu wykonania usługi
CRU.158.20212.07.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.37.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaWiktoria Sarnowska i Jarosław Gozdek, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem05.07.2021 r. Od 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.37.2021
CRU.159.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług o wykonywanie zadań komendanta miejskiej ochrony przeciwpożarowejTomasz Manikowski, Złotów1.200,00 zł bruttoOd 1.09.2021 do 31.12.2021ds. kadr i płac
CRU.160.20212.08.2021Umowa o świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnejBartłomiej Sijka, Złotów4.282,00 zł bruttoOd 05.07.2021 do 31.12.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyAneks nr 1 z dnia 9.08.2021 r. Dot.terminu wykonania usługi
CRU.161.202124.08.2021Umowa NR RL-OP.525.5.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "V wystawa pojazdów zabytkowych w Złotowie"Stowarzyszenie Motocyklistów Explorers, Krajenka10.000,00 zł bruttood 26.08.2021 r. Do 30.09.2021 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.525.5.2021 (KS)
CRU.162.202126.08.2021Umowa o świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie 3 uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, z czego 1 ucznia pozostającego w specjalistycznym wózku inwalidzkim w pozycji półleżącej, z miejsca zamieszkania w Złotowie do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Złotowie.Jozin-Trans Józef Świtalla, Złotówwynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty złozonej w postępowaniu w trybie rozeznania cenowego w wysokości 300,00 netto za 1 dzień dowozu dziecka wraz z opiekunem + należny podatek VAT01.09.2021 r do 24.06.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.163.202126.08.2021Umowa, że Pan Łukasz Król zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Jakuba Król do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz opiekę podczas tego dowożeniaŁukasz Król, Złotów40 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 4,5 litra/100 km razy cena paliwa w gminieod 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. ds. oświaty i kultury
CRU.164.202126.08.2021Umowa, że Pani Paula Nitek zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Wojciecha Nitek do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz opiekę podczas tego dowożeniaPaula Nitek, Złotów34 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 9 litrów/100 km razy cena paliwa w gminieod 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. ds. oświaty i kultury
CRU.165.202126.08.2021Umowa, że Pani Kamila Karłowska zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Oliwiera Karłowskiego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz opiekę podczas tego dowożeniaKamila Karłowska, Złotów35,2 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 6 litrów/100 km razy cena paliwa w gminieod 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. ds. oświaty i kultury
CRU.166.202127.08.2021Umowa, że Pan Radosław Mirr zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swoich dzieci Leny i Jakuba Mirr do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz opiekę podczas tego dowożeniaRadosław Mirr, Złotów31,6 km razy liczba dni obecności dziecka w placówce szkolno-wychowawczej, średnie zużycie paliwa 8 litrów/100 km razy cena paliwa w gminieod 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. ds. oświaty i kultury
CRU.167.202130.07.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.38.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAngelika Wiśniewska i Paweł Wiśniewski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 02.08.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.38.2021
CRU.168.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.40.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaSara Mutschke i Tomasz Mutschke, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.40.2021
CRU.169.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.41.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMartyna Zarzycka i Kamil Zarzycki, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.41.2021
CRU.170.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.42.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaOlga Zbiżek i Borys Orłowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.42.2021
CRU.171.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.43.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAneta Massel i Arnold Stenka, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.43.2021
CRU.172.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.44.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAgnieszka Piec-Kulpa i Jakub Kulpa, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.44.2021
CRU.173.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.45.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.45.2021
CRU.174.202127.08.2021Umowa o świadczenie usługi przewozowej polegajaca na dowozie co najmniej 27, lecz nie więcej niż 30, dzieci niepełnosprawnych, w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim, ze Złotowa do SOS-W im. Polskich Olimpijczykow w Jastrowiu, ul. Wojka Polskiego 25, pojazdem Zleceniobiorcy przystosowanym do przewozu takiej liczby osób niepełnosprawnych BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski, Okonekszacuje sie na kwotę netto 112 200,00 zł. + należny podatek VATOd 01.09.2021 r. Do 24.06.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.175.202127.08.2021Umowa, że Pan Andrzej Krekora zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowożenie swojego syna Piotra Krekora do Ośrodka Edukacyjno Wychowawczego, ul. Chrobrego 2 oraz opiekę podczas tego dowożeniaAndrzej Krekora, Złotów4,64 km razy liczba dni obecności dziecka w ośrodku, średnie zużycie paliwa 10 litrów/100 km razy cena paliwa w gminieOd 01.09.2021 r. Do 24.06.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.176.20211.09.2021Umowa NR 272.16.2021 o wykonanie robót budowlanych na "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Góra Żydowska – Park Nastrojów"Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów105.609,53 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 21 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznych
CRU.177.202131.08.2021Umowa o udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego dla maksymalnie 17 dzieciABC Kowalscy Patryk Kowalski, Złotów1.073,43 zł miesięcznie na 1 dziecko aktualizowana zgodnie z art.44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowychOd 01.09.2021 r. Do 31.08.2025 r. ds. oświaty i kultury
CRU.178.20211.09.2021Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr ZL-P/D/2021/301 – na potrzeby obiektu zlokalizowanego przy ul. Domańskiego 5 w Złotowie (Dom Polski)DUON dystrybucja Sp. z o.o. , Wysgotowozużycie miesięczne nie większe niż 110 kWh/h w oparciu o odczyt licznika z uwzględnieniem obowiązujacej taryfy sprzedaży Od 01.09.2021 r. Na czas nieokreślonyds. zamówień publicznych ZL-P/D/2021/301
CRU.179.20219.08.2021Umowa RL-P.0543.1.2021 dotycząca zamieszczenia dwóch questów w aplikacji mobilnej "Questy – Wyprawy Odkrywców" dla systemu Android i iOS wraz z ich utrzymaniem przez 2 lata poczynając od daty 06.09.2021 r.Fundacja Mapa Pasji, Kraków3 000,00 zł bruttoDo 05.09.2021 r.ds.promocjiRL-P.0543.1.2021
CRU.180.202119.08.2021Umowa Nr ZP.271.1.32.2021 Produkcja i emisja odcinków "Z przyrodą w Złotowie za pan brat"TV ASTA sp. Z o.o. Piła39.975,00 zł bruttoOd dnia zawarcia niniejszej umowy Do 31.10.2021ds. promocji
CRU.181.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.39.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaDanuta Wojtasik i Leszek Wojtasik, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.39.2021
CRU.182.202125.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.47.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMagdalena Trzaskowska, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 29.10.2021 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.47.2021
CRU.183.202117.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.46.2021 – Rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAleksandra Kosko i Kamil Kosko, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021r. do 31.12.2021 r. ds. oświaty i kultury
CRU.184.202131.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.53.2021 – Rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaPaulina i Szymon Biedak, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kultury
CRU.185.202131.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.52.2021 – Rodzice wyrażąja wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMarta Herman-Porowska i Daniel Porowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021r. do 31.12.2021r.ds. oświaty i kultury
CRU.186.202131.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.51.2021 – Rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzytsania z usług świadczonych przez dizennego opiekunaPaulina Usidus i Jarosław Miły, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kultury
CRU.187.20218.09.2021Umowa NR 271.1.31.2021 o wykonanie robót budowlanych "Remonty nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta "Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów54.223,91 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzień 30.10.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.188.202110.09.2021Umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego terenów zielonych, w ramach inwestycji obejmującej "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Góra Żydowska – Park Nastrojów"Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka, Bydgoszcz3.690,00 zł bruttood dnia podpisania umowy ,nie później niż do dnia odbioru końcowego robót -nie później niz 28 dnids. zamówień publicznych
CRU.189.202123.08.2021Umowa NR 23/DK/KK/2021 w/s udzielenia pomocy finansowej na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach programu "Kulisy kultury" z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury"Województwo Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznańdotacja w wysokości 39.000 złtermin zakończenia zadania i wykorzystania dotacji do 31.12.2021 rds. pozyskiwania funduszy
CRU.190.20219.09.2021Umowa o przekazanie dotacji nr 11.2021 na realizację planowanego przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza, polegającego na wymianie starych systemów grzewczych na nowe - proekologiczneBernadeta Mashel, Złotów w wysokości 75% udokumentowanych wydatków netto poniesiych na realizację zadania,jednak nie wiecej niż 2.000,00 zł nettoDo 30.11.2021ds. ochrony środowiska
CRU.191.20218.09.2021Umowa nr ZP.271.1.35.2021 "Opracowanie koncepcji graficznej, skład oraz dokonanie wydruku wydawnictwa pn. "Kalendarz Złotowski 2022""VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, Kwidzyn19 383,00 zł bruttodo dnia 1.12.2021 do godz. 14:00ds. promocjiZP.271.1.35.2021
CRU.192.20219.09.2021Umowa o dzieło – wykonanie banań archeologicznych – nadzór archeologiczny wraz z opracowaniem wyników na prawie autorskim na inwestycji "Budowa ciagów komunikacyjnych"Elżbieta Gajda, Trzcianka3.000,00 zł bruttood dnia 06.09.2021 r. - 15.10.2021 r.ds. inwestycji i remontów
CRU.193.202116.09.2021Umowa na wykonanie audytu paramatrów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznejPomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, Bydgoszczaudyt od 1 do 100 PPE 1.500,00 zł netto; audyt od 101 do 200 PPE 2.000,00 zł netto; audyt powyżej 200 PPE 2.500,00 zł netto; w terminie 60 dni od podpisania umowyds. zamówień publicznych
CRU.194.202120.09.2021Umowa nr 3117/Z/BN/2021/P na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w/c usunięcia kolizji na terenie ul. Szpitalna w m. ZłotówEnea Oświetlenie sp. z o.o. Szczecin9.843,00 zł od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia przebudowy urządzeń ENEA Oświetlenie jednak nie dłużej niz do dnia ważności wydanych warunków usunięcia kolizji tj. Do dnia 28.07.2023kierownik referatu ds. Gospodarki Przestrzennej
CRU.195.202120.09.2021Umowa nr 3116/Z/BN/2021/P na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w/c usunięcia kolizji na terenie ul. Nieznanego Żołnierza, Bihaterów Westerplatte w m. ZłotówEnea Oświetlenie sp. z o.o. Szczecin2.589,00 złod dnia podpisania umowy do dnia zakończenia przebudowy urządzeń ENEA Oświetlenie jednak nie dłużej niz do dnia ważności wydanych warunków usunięcia kolizji tj. Do dnia 29.07.2023kierownik referatu ds. Gospodarki Przestrzennej
CRU.196.202113.09.2021Umowa nr 272.22.2021 "Dostawa krzeseł do remontowanej kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"BREKKO Marcin Bernacki, Gdynia21.726,00 zł bruttoDo 30 dni od daty zawarcia umowyds. zamówień publicznych272.22.2021
CRU.197.202113.09.2021Umowa NR ZP.271.1.38.2021 na dostawę róż na teren miasta ZłotowaSzkółki Drzew Ozdobnych i Krzewów Ozdobnych w Chludowie Andrzej Ćwik, Chludowo30.780,00 zł. BruttoOd 27.09.2021r. do 15.11.2021r.ds. kgospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.198.202130.09.2021Umowa o przylączenie do sieci nr 65902/2021/OD5/ZR9 - w obiekcie Doświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanym w Złotów, ul. ks. Dr Bolesława DomańskiegoENEA Operator Sp. Z o.o., Rejon Dystrybucji Wałcz91, 76 zł netto plus podatek od towarow i usług (VAT)zawarta na czas realizacji warunków przylączeniads. inwestycji i remontów
CRU.199.20211.09.2021Porozumienie międzygminne w sprawie realizacji zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniaGmina Piłamaksymalna wysokość zobowiązań za realizację przedmiotu porozumienia w 2021 roku do kwoty 22.000,00 zł bruttood dnia 01.09 2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.200.202123.08.2021Umowa nr ZP.271.1.42.2021 "Opracowanie dokumentacji na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12 w Złotowie""PROJEKTIW" – Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk, Złotów5.000,00 zł bruttoOd 23.08.2021 r. Do 30.09.2021 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.42.2021
CRU.201.202123.08.2021Umowa nr ZP.271.1.39.2021 "Opracowanie dokumentacji na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Westerplatte 1C w Złotowie""PROJEKTIW" – Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk, Złotów5.000,00 zł bruttoOd 23.08.2021 r. Do 30.09.2021 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.39.2021
CRU.202.202123.08.2021Umowa nr ZP.271.1.41.2021 "Opracowanie dokumentacji na przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3 w Złotowie""PROJEKTIW" – Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk, Złotów5.000,00 zł bruttoOd 23.08.2021 r. Do 30.09.2021 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.41.2021
CRU.204.202113.09.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.54.2021 – Rodzice wyrażąja wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaLaura Gram i Adam Figurski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 15.09.2021r. do 31.12.2021r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.54.2021
CRU.205.202113.10.2021Umowa nr 271.1.50.2021 "Zakup tarcicy na pomosty"TS. TARTAK Sp. Z o.o, Krajenka16.113,21 brutto45 tydzień rokuds. gospodarki komunalnej i infrastruktury271.1.50.2021
CRU.206.202127.09.2021Umowa nr ZP.271.1.33.2021 o wykonanie dostawy i montażu 3 fontann pływających"Fontanny Pływające Tomasz Grajek, Konin103.900,00 zł bruttood dnia podpisania umowy do dnia 17.11.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.33.2021
CRU.207.202120.09.2021Umowa kompleksowa (energia elektryczna) nr SP/5J/22475733/21/0001 polegająca na sprzedazy energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji do miejsca dostarczania na potrzeby obiektów określonych w załączniku do umowyENEA Spółka Akcyjna, Poznańwg taryfy OSD wobec rocznego zakupu energii o łacznej ilości 9 Mwhna czas nieokreślony począwszy od dnia 01.11.2021 r.ds. zamówień publicznych
CRU.208.202114.10.2021Umowa o świadczenie usługi przewozowejJozin – Trans, Józef Świtalla, Złotów8 640,00 złOd 28.10.2021 do 31.10.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.209.20211.09.2021Porozumienie w sprawie trybu rozliczeń pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów w związku z pokrywaniem kosztów dozowu ucznia niepełnosprawnegoGmina Złotówjednostkowy koszt dowozu w jedną stronę 54,00 zł bruttoOd 1.09.2021 r. Do 24.09.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.210.202118.10.2021Umowa o świadczenie usług RL-P.0543.2.2021 polegających na dostarczaniu Biuletynu Informacyjnego "Rozwijamy Złotów", w dalszej części Umowy "Przesyłka", do 6000 skrzynek pocztowych adresowych na terenie Miasta ZłotowaMariusz Kiełtyka, Złotów0,50 zł netto za sztukę dostarczonego egzemplarza – 6000 szt. egzemplarzy łącznie ogólnie 3000,000 złotych nettood dnia 18.10.2021 do dnia 31.10.2021ds. promocji
CRU.211.20218.09.2021Umowa nr ZP.271.1.37.2021 dotycząca prowadzenia biura prasowego dla Gminy Miasto Złotów w okresie 4 miesięcy (od września 2021 r. do grudnia 2021 r.)Dobrzepisze.pl Anna Samel, Warszawa10 000,00 zł netto za miesiąc trwania umowy, łącznie 12 300,00 zł netto za całość Przedmiotu Umowy + podatek VATOd 08.09.2021 r. Do 31.12.2021 r.ds. promocji
CRU.212.202118.10.2021Umowa NR ZP.271.1.44.2021 o wykonanie dostawy materiału szkółkarskiego- "Dostawa materiału szkółkarskiego"Gospodarstwo Szkółkarskie mgr inż. Henryk Hinca, Szydłowokwota brutto 9.504.00 złod dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2021 r. ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.213.202118.10.2021Umowa NR ZP.271.1.49.2021 o wykonanie dostawy materiału szkółkarskiego- "Dostawa materiału szkółkarskiego"Gospodarstwo Szkółkarskie mgr inż. Henryk Hinca, Szydłowo10.044,00 zł bruttood dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2021 r. ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.214.202124.09.2021Umowa o świadczenie usług nr RL-OK.DO.55.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMarta i Mateusz Biały, Złotów4,40 za każdą godzinęod dnia 01.10.2021ds. oświaty i kultury
CRU.215.202112.10.2021Umowa sprzedaży energii elektrycznej numer ZP.272.7b.2021 ENEA SA, PoznańŁączne wynagrodzenie 265. 840,85 zł bruttoOd 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.ds. zamówień publicznychAneks nr 1.2021 z dnia 01.12.2021 dot.wyłączenia z umowy punktów poboru; Aneks nr 2 z dnia 17.12.2021 r. Dot. Włączenia do umowy punktu poboru Aneks nr 3.2021 z dnia 28.01.2022 dot. Włączenia do umowy punktu poboru
CRU.216.202116.09.2021Umowa NR 271.1.30.2021 o wykonanie robót budowlanych – "Remonty nawierzchni promenady J. Zaleskiego"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.C. Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska 17.220,00 zł bruttotermin umowy ustala się na dzień 30.10.2021ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.217.20212.11.2021Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.52.2021 "Budowa chodnika przy ul. Kościelnej"Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów20.321,76 zł bruttoOd 02.11.2021 r. Do 30.11.2021 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.52.2021
CRU.218.20212.11.2021Umowa o roboty budowlane nr ZP.271.1.47.2021 "Budowa chodnika łączącego ul. Rogatki z rondem na skrzyżowaniu ul. J. Kocika z ul. B. Radowskiego" Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, Złotów71.599,73 zł bruttoOd 02.11.2021 r. Do 30.11.2021 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.47.2021
CRU.219.202128.10.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.56.2021 rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMonika i Bartłomiej Kotwica, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 02.11.2021 r. do 31.12.2021 r.ds. oświaty i kultury
CRU.220.202125.10.2021Umowa nr ZP.271.1.53.2021 o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: "Sporządzenie opinii w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie zmiany stanu wody na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 18/3, obręb 0087 położonej w Złotowie ze szkodą dla gruntów działki o numerze ewidencyjnym 16/2, obręb 0087 położonej w Złotowie".Hydro-Graf Ryszard Sziwa, Kiekrzwynagrodzenie ryczałtowe wynosi 4.500,00 zł bruttoDo 20.12.2021 r.ds. ochrony środowiskaAneks nr 1 z dnia 20.12.2021 dot. Zmiany terminu wykonania umowyZP.271.1.53.2021
CRU.221.20213.11.2021Umowa nr ZP.272.27.2021 do wykonania zadania pn. "Opracowanie Programu Ochrony Śrdowiska dla Gminy Miasto Złotow na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029", zwanej dalej "Prognozą", jeśli będzie wymagana, lub uzyskanie od wlaściwych organów zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.EKOLOG Sp. z o.o., Poznańwynagrodzenie z Prognozą 15.990,00 zł brutto; wynagrodzenie bez Prognozy 15.190,50 zł bruttoW terminie 130 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku uzyskania zgody na odstąpienie od startegicznej oceny oddziaływania na środowisko; w terminie 190 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku konieczności przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowiskods. zamówień publicznychZP.272.27.2021
CRU.222.202115.11.2021Umowa nr ZP.272.29.2021 na zadanie p.n.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę ulicy wzdłuż budynku Chojnicka 7" a także dokonanie skutecznego zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na budowę tego zadania inwestycyjnego, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji na stapie postepowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, i, ewentualnie, jednokrotnej aktualizacji wartosci kosztorysu inwestrskiego."E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit59.040,00 zł bruttoDo 30.12.2021 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2021 z 30.12.2021 dot.zmiany terminu wykonanaia umowyZP.272.27.2021
CRU.223.202115.11.2021Umowa nr ZP.272.30.2021 na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę ul. Kresowiaków w Złotowie""E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit55.530,00 zł bruttoDo 30.12.2021 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2021 z 30.12.2021 dot.zmiany terminu wykonanaia umowyZP.272.30.2021
CRU.224.202115.11.2021Umowa nr ZP.272.31.2021 na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę ul. Witosa w Złotowie""E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit29.520,00 zł bruttoDo 30.12.2021 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2021 z 30.12.2021 dot.zmiany terminu wykonanaia umowyZP.272.31.2021
CRU.225.202115.11.2021Umowa nr ZP.272.32.2021 na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na nowej ulicy w rejonie ul. Kr. Jadwigi i ul. Domańskiego w Złotowie, w ramach zadania inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę drogi ul. Królowej Jadwigi w rejonie Jeziora Burmistrzowskiego""E.Z.O.P." Zbigniew Pająk, Blękwit70.000,00 zł bruttoDo 30.12.2021 r.ds. zamówień publicznychAneks Nr 1.2021 z 30.12.2021 dot.zmiany terminu wykonanaia umowyZP.272.32.2021
CRU.226.202117.11.2021Umowa o przyłączenie do sieci nr 59688/2021/OD5/ZR9 – przylączenie instalacji w obiekcie: Oświetlenie drogowe zlokalizowanym w: Złotów, ul. MoniuszkiENEA Operator Sp. Z o.o., Poznań367,04 zł netto + podatek VATOd 17.11.2021 r. Do 18.11.2023 r.ds. inwestycji i remontów59688/2021/OD5/ZR9
CRU.227.202118.11.2021Umowa nr ZP.271.1.56.2021 na zadanie pn.: "Oświetlenie świąteczne ulic"Zaklada Usług Elektrycznych ELEKTROINSTALATOR KUCHARCZYK mgr inż. Karol Kucharczyk, Złotów18.450,00 zł bruttoOd 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastrukturyZP.271.1.56.2021
CRU.228.202111.10.2021Umowa dotacji nr 11045/U/400/454/2021 na realizację Przedsięwzięcia pn.: "Wspomaganie edeukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – z przyrodą w Złotowie za pan brat"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poznańdotacja do kwoty ogółem 27 982,00 złOd 11.10.2021 r - zakończenie Przedsięwzięcia do dnia 31.10.2021 r.ds. pozyskiwania funduszy11045/U/400/454/2021
CRU.229.202116.11.2021Umowa najmu lokalu użytkowego – prowadzenie ośrodka w formule Dziennego Domu Senior Wigor w Złotowie funkcjonującego wg. zasad określonych w Programie Wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025Parafia Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie1.300,00 zł m-cznieOd 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
CRU.230.202110.11.2021Umowa Nr RL-OP.526.44.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: "10 kolęd dla przyjaciół"Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie, Złotów29.500,00 złOd 15.11.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 14.12.2021 dot. zmiany nazwy stowarzyszenia i adresu siedziby; Aneks nr 2 z dnia 23.12.2021 r. dotyczy przesunięcia pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.526.44.2021 (KS)
CRU.231.202110.11.2021Umowa Nr RL-OP.526.45.2021 (TN) o realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod tytułem: "II Złotowskie spotkania muzyczne – cykl koncertów"Stowarzyszenie Dom Kultury w Złotowie, Złotów20.000,00 złOd 13.11.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 14.12.2021 dot. zmiany nazwy stowarzyszenia i adresu siedzibyRL-OP.526.45.2021 (TN)
CRU.232.202110.11.2021Umowa Nr RL-OP.526.43.2021 (KS) o realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: "Krajeńskie kolędowanie"Stowarzyszenie miłośników Krajny "Tribus", Złotów7.300,00 złOd 13.11.2021 do 31.12.2021ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiRL-OP.526.43.2021 (KS)
CRU.233.202126.11.2021Umowa nr ZP.272.35.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na likwidację kolizji projektowanej ulicy ze słupami sieci energetycznej ENEA, w ramach inwestycji "Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Potulickich""Automatic Power Energy" Automatyka Przemysłowa i Pomoary Elektryczne Bogusław Pańczyniak, Złotów8.610,oo zł bruttoDo 25.12.2021ds. zamówień publicznych Aneks Nr 1.2021 z 30.12.2021 dot. Zmiany terminu wykonania umowy
CRU.234.202119.11.2021Umowa zlecenie na pełnienie funkcji lidera dostępności w projekcie grantowym nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 pn. "Dostępna szkoła "Magdalena Jakubowska-Buszka, Złotów 500,00 zł bruttotermin końcowy realizacji zadania 30.06.2023ds. kadr i płac
CRU.235.202131.08.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.50.2021 rodzice wyrażaja wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna Ewelina i Jakub Stępniak, Złotów4,40 zł z akążdą godzine faktycznie sprawowanej opieki na d dzieckiemOd 01.09.2021 do 31.12.2021ds. oświaty i kultury
CRU.236.20219.112021Umowa na przeprowadzenie 34 warsztatów profilaktycznych dla uczniów o czasie trawania 45 minut każdyAnna Gorczewska NOWE HORYZONTY, Wrocław8.160 zł brutto16, 18 i 25.11.2021 r. Oraz 1 i 2.12.2021 r.ds. alkoholowych
CRU.237.202112.10.2021Umowa sprzedaży energii elektrycznej do lokali i obiektówEnerga-Obrót S.A, Gdańskprzewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 1.060,609,25 zł. bruttoOd 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.ds. zamówień publicznychAneks nr 1 z dnia 28.10.2021 r. dotyczy wykreślenia z umowy jednego punktu poboru energii elektrycznej Aneks nr 2.2021 z dnia 13.01.2022 r. dot.zmiany nabywcy i odbiorcy faktur Aneks nr 3.2021 z dnia 24.01.2022 r. dot.zmiany nabywcy i odbiorcy faktur Aneks nr 4.2021 z dnia 17.12.2021 dot. Włączenia punktu poboru energii elektrycznej Aneks nr 5 z dnia 11.04.2022 dodanie punktów poboru ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego aneksuZP.272.7a.2021
CRU.238.202123.11.2021Umowa na zadania pn. "Trzebież lasów niepaństwowych Gminy Miasto Złotów"Zakład Usług Leśnych Andrzej Szczotka, Szydłowo25.103,52 zł bruttowykonanie usługi w terminie 30 dni od dnia przekazania mu terenu przez Zamawiajacegods. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.239.202110.12.2021Umowa dot. "Utylizacja 3 fontann i przechowywanie 3 nowych fontann pływających"AUTOMATIC POWER ENERGY, Automatyka Przemysłowa i Pomiary Elektryczne Bogusław Pańczyniak, Złotów4.920,00 zł brutto łącznie za utylizację i magazynowanieutylizacja do dnia 23.12.2021 r., przechowywanie do dnia 31.12.2021 r.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.240.202116.12.2021Umowa o świadczenie usług RL-P.0543.3.2021 polegających na dostarczaniu Biuletynu Informacyjnego "Rozwijamy Złotów", w dalszej części Umowy "Przesyłka", do 6000 skrzynek pocztowych adresowych na terenie Miasta ZłotowaMariusz Kiełtyka, Złotówwynagrodzenie łączne 3000,00 zł nettood dnia 16.12.2021 r. Do dnia 30.12.2021ds. promocjiRL-P.0543.3.2021
CRU.241.202129.11.2021Umowa nr 3170/Z/BN/2021/P na likwidację infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji wraz z zapewnieniem zasilania istniejącej sieci oświetlenia na terenie ul. Zamkowa w m. ZłotówENEA Oświetlenie sp. z .o.o., Szczecin1 149,00 złUmowa obowiązuje od dnia jej podpisania jednak nie dłużej niż do dnia 26.08.2023 r.ds. inwestycji i remontów3170/Z/BN/2021/P
CRU.242.202114.12.2021Umowa o wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Rozbiórka konstrukcji wsporczej pod reklamę".Firma Ogólnobudowlana "Kula" Michał Erdman, Złotów8.610,00 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy najpóżniej w ciągu 10 dni od dnia przekazania terenu budowy.ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury
CRU.243.202120.12.2021Umowa NR 272.33.2021 o wykonanie robót budowlanych pod nazwa "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.Polnej 15 w Złotowie"CJMS Sp. Z o.o. Piła4.945.000,00 zł bruttotermin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 530 dni od datu protokolarnego przekazania terenu budowyds. zamówień publicznychAneks nr 1.2022 z dnia 10.03.2022 dot. Zmiany nr. Konta Aneks Nr 2.2022 z dnia 08.04.2022 dot. Zmiany nr konta
CRU.244.202120.12.2021Umowa nr 272.40.2021 dot. Bieżącego zarządzania i bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w ZłotowieMiejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Złotów182.023,20 zł bruttoOd 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.ds. zamówień publicznych
CRU.245.202120.12.2021Umowa nr 272.39.2021 pn. "Utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotowa"Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. Z .o.o. Złotów928.843,20 zł bruttoOd 01.01.2022 do dnia 31.12.2022ds. zamówień publicznych
CRU.246.202129.11.2021Umowa zlecenia pomocy prawnej dot. Sporządzenia opini prawnej dot. Decyzji warunków zabudowy - ul. SportowaRadosław Kilar, Złotów1.230,00 zł bruttodo dnia 14.12.2021 r.ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
CRU.247.202129.11.2021Umowa zlecenia pomocy prawnej dot. Sporządzenia opinii prawnej dot. Decyzji warunków zabudowy – ul. Wioślarska i ul. PartyzantówRadosław Kilar, Złotów1.230,00 zł bruttodo dnia 14.12.2021 r.ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
CRU.248.202129.11.2021Umowa zlecenia pomocy prawnej dot. Sporządzenia opinii prawnej dot. Decyzji warunków zabudowy – ul. JastrowskaRadosław Kilar, Złotów1.230,00 zł bruttodo dnia 14.12.2021 r.ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
CRU.249.202120.12.2021Umowa ZP.271.1.59.2021 o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestroskiego branży budowlanej w ramach zadania pn. "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Złotowie"TRYBEX Projektowanie i Nadzór Budowlany – Jacek Trybychowicz, Złotów49 200,00 zł bruttoDo 30.08.2023 r.ds. inwestycji i remontówZP.271.1.59.2021
CRU.250.202121.12.2021Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna – sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech,spełniającymi warunek ukończenia 20 tygodnia życia, w formie dziennego opiekunaMaria Jaworska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemod dnia 01.01.2022 r. Do dnia 31.12.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.251.20218.09.2021Umowa nr ZP.271.1.36.2021 na opracowanie koncepcji graficznej oraz dokonanie wydruku i dostawy kalendarzy ściennych trójdzielnych na rok 202202 – GROUP Agencja Reklamowa małgorzata Frąckowiak,Leszno10.971,60 zł bruttoDo 10.11.2021 r.ds.promocjiZP.271.1.36.2021
CRU.252.202121.12.2021Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna do wykonywania usługi z zakresu sprawowania opieki nad dziecmi w wieku do lat trzechMagdalena Maria Trzaskowska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemOd 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.253.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.57.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJoanna Gemza, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.57.2021
CRU.254.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.59.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAneta Judzińska i Krzysztof Judziński, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.12.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.59.2021
CRU.255.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.60.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAleksandra Kosko i Kamil Kosko, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.60.2021
CRU.256.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.62.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMałgorzata Brandys i Grzegorz Brandys, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.62.2021
CRU.257.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.65.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaJulia Hernik i Piotr Hernik, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.65.2021
CRU.258.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.66.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna6Dagmara Szlaga i Michał Szlaga, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.66.2021
CRU.259.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.71.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaOlga Zbiżek i Borys Orłowski, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.12.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.71.2021
CRU.260.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.68.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMarzena Czuba i Paweł Czuba, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.68.2021
CRU.261.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.69.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaSara Mutschke i Tomasz Mutschke, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.12.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.69.2021
CRU.262.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.63.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMagdalena Gałła i Robert Gałła, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Od 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.63.2021
CRU.263.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.67.2021 – rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaKatarzyna Nowak i Łukasz Duda, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem01.01.2022 r. Do 31.08.2022 r.ds. oświaty i kulturyRL-OK.DO.67.2021
CRU.264.202127.12.2021Umowa nr ZP.271.1.58.2021 na zadanie pod nazwą: "Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą oraz załącznikami graficznymi dla Miasta Złotowa.Klaudia Skotarczak Pracownia Architektoniczna, Złotów246,00 zł brutto za jeden kompletny i zupełny projekt decyzji. Maksymalna kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż 36.900,00 zł brutto (czyli ilość projektów decyzji nie może przekroczyć 150 sztuk)Od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022ds. drogownictwa i warunków zabudowyZP.271.1.58.2021
CRU.265.202130.12.2021Umowa o świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie co najmniej 2, w tym 2 dzieci na wózku inwalidzkim, ze Złotowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, pojazdem Zleceniobiorcy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnychJOZIN-TRANS Józef Świtalla, Złotów10,00 zł netto za 1 km + podatek VATOd 3.01.2022 r. Do 24.06.2022ds. oświaty i kultury.
CRU.266.202128.12.2021Umowa nr RL-OP.526.46.2021 (OE) o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formule Dziennego Domu „Senior-WIGOR w Złotowie” Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa400 000,00 zł bruttoOd 01.01.2022 do 31.12.2022ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiAneks nr 1 z dnia 08.11.2022 dot. Przesunięciecie kosztów pomiędzy pozycjami w kosztorysieRL-OP.526.46.2021 (OE)
CRU.267.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.58.2021 rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAgnieszka Piec-Kulpa i Jakub Kulpa, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.ds. oświaty i kultury.
CRU.268.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.64.2021 rodzice wyrażaja wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaAneta Massel i Arnold Stenka, Złotów4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.269.202122.12.2021Umowa o świadczenie usług NR RL-OK.DO.70.2021 rodzice wyrażaja wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekunaMartyna Zarzycka i Kamil Zarzycki, Złotów 4,40 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiemOd 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.270.202121.12.2021Umowa o świadczenie usługi przez dziennego opiekuna- sprawowanie opieki na dziećmi w wieku do lat trzech, spełniającymi warunek ukończenia 20 tygodnia życia, w formie dziennego opoiekunaSylwia kluska, Złotów6,00 zł brutto za jedną godzinę opieki nad jednym dzieckiemod dnia 01.01.2022 r. Do dnia 31.12.2022 r.ds. oświaty i kultury
CRU.271.202113.10.2021Umowa powierzenia grantu na rzecz realizacji Przedsięwzięcia w ramach projektu Dostepna SzkołaRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszów1 293 800,00 złOd 1.09.2021 do 30.06.2023ds. pozyskiwania funduszyAneks nr 1 z dnia 09.06.2022 do umowy powierzenia grantu na rzecz rwealizacji przedsięwzię cia w ramach projektu "Dostępna szkoła" dot, zmiany okresu wydatkowania grantu